Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 113 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 113
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 113

De Middenweg 113 bestaande uit 2 percelen grond was sinds mei 1921 eigendom van de gebroeders Schaap, Jan Willem en Willem Schaap. Op de percelen stond een woning met schuur en was kadastraal bekend als Sectie H nrs 1587 en 1586, ter grootte van 4.06.57 HA en 93 c-are. De woning stond naast het schelpenpad, nogal tussen de bomen.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De grondprijs die de Gemeente voor de percelen wilde betalen was 11 cent per m² duurder dan dat er voor de grond in augustus 1940 aan de heer van den Heuvel (Middenweg 105) was betaald. In eerste instantie ging het Departement van Binnenlandse zaken niet accoord met het voorstel over de prijs die de Gemeente wilde betalen, maar op 6 december gaven ze toch hun goedkeuring, omdat de grond spoedig nodig zou zijn voor bebouwing. Zodoende kocht de Gemeente op 23 december 1940 de percelen met opstallen van de gebroeders Schaap voor ƒ 19.000,00. De gebroeders mochten hun woning en grond blijven huren. In 1964 moest het pand worden verlaten. Vermoedelijk was toen Jan Willem Schaap overleden of al naar elders verhuisd, want er staat beschreven dat de heer Willem Schaap ƒ 1.000,00 verhuiskostenvergoeding ontving.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 113


Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 Doos 9

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder