Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 105 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 105
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 105
Het perceel aan de Middenweg 105 werd in 1921 gekocht door Gerrit van den Heuvel van mevrouw Hacke,
weduwe van Gijsbert van Tienhoven. De heer Gerrit van den Heuvel (geboren 16 maart 1869) was gehuwd
op 19 april 1893 met Marretje Muis (geboren 18 maart 1871).
Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie H nr 2143, groot 3.06.40 HA met als postadres vóór 1925: Wijk E, No. 115.

Lees over Gerrit van den Heuvel en zijn familie bij de van Dam van Isseltweg deel 1


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gerrit van den Heuvel met familie(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gerrit van den Heuvel met echtgenote Marretje


Gerrit en Marretje kregen 12 kinderen, zie hier gegevens: waar ze naar toe verhuisden en enkele portretten als ze buiten de Middenpolder gingen wonen.
 • 1 Matthijs: * 28 juli 1893 - † 23 januari 1982, getrouwd met Jannetje Tinga: † 24 januari 1989, woonden aan de Middenweg 271 te Amstelveen.
 • 2 Neeltje: * 6 oktober 1894 - † 14 juni 1962, getrouwd met Jacobus van Leeuwen: † 26 februari 1986, woonden aan Koekoekslaan Nieuwe Meer (Badhoevedorp)
 • 3 Anna: * 3 oktober 1895 - † 24 oktober 1952, getrouwd met Hendrik Udo: † 15 februari 1978, woonden aan de Middenweg 4 te Amstelveen.
 • 4 Cornelia: * 2 juli 1897 - † 4 mei 1993, getrouwd met Willem van Wassenberg: † 22 juli 1978, woonden in Amsterdam.
 • 5 Gijsbert: * 11 december 1898 - † 14 mei 1972, getrouwd met Cornelia Maria Korver: † 14 september 1981, woonden aan de Middenweg 68 te Amstelveen.
 • 6 Maria: * 24 augustus 1900 - † 26 juni 1966, getrouwd met Hendrik Niezen: † 28 januari 1975, woonden Van Dam van Isseltweg 57 en aan de Van Dam van Isseltweg 48 te Amstelveen, maar ook in Aalsmeer en Badhoevedorp.
 • 7 Leendert: * 16 maart 1902 - † 18 maart 1969, getrouwd met Geertrui Brouwer: † 29 december 1935, hertrouwd met Johanna Petronella van Duuren: † 30 juni 2009, woonden Oude Karselaan in Amstelveen.
 • 8 Hillegonda Cornelia: * 16 mei 1903 - † 20 mei 1991, getrouwd met Gijbert Muis: † 25 augustus 1972, woonden Middenweg 126, later Heemraadschapslaan te Amstelveen.
 • 9 Adriana: * 22 november 1904 - † 23 juni 1970, getrouwd met Jan van Kempen: † 14 februari 1979, woonden Ouderkerkerlaan nummer 57 te Amstelveen.
 • 10 Jacobus: * 19 januari 1906 - † 24 juni 1988, getrouwd op 10 augustus 1932 met Leentje Schuttel: * 10 april 1907 - † 13 juni 1991, woonden in Ouderkerk aan de Amstel en kregen vijf kinderen: Marretje, Hendrika, Gerrit, Jacob en Leentje.
  Zie verderop in deze rubriek de portretfoto van het 40-jarig huwelijksfeest.
 • 11 Jan Leendert: * 8 april 1907 - † 17 april 1988, getrouwd met Trijntje Muis: †, datum onbekend, woonden Zijdelweg in Uithoorn
 • 12 Arie: * 26 januari 1911 - † 1 maart 1980, getrouwd met Johanna Broek: † 12 september 1998.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Matthijs van den Heuvel rond 1907(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Neeltje van den Heuvel - op de lijst nr 2
Geboren te Nieuwer-Amstel op 6 oktober 1894 en overleden te Badhoevedorp op 14 juni 1962. Zij trouwde op 7 juni 1922 met Jacobus van Leeuwen. Zij kregen twee kinderen: Maria en Gerrit. Neeltje was, zoals de meeste moeders uit die tijd, huisvrouw.(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Jacobus (Koos) van Leeuwen, geboren te Aalsmeer op 18 november 1894 en overleden te Badhoevedorp op 26 februari 1986.
Zoals hiervoor beschreven huwde hij Neeltje en was bloemist van beroep.(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Cornelia van den Heuvel - op de lijst nr 4
Geboren te Nieuwer- Amstel op 2 juli 1897. Zij trouwde op 19 april 1918 met Willem van Wassenberg en kregen
drie kinderen: Willem, Marretje en Gerrit. Ook zij was huisvrouw van beroep.(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Willem van Wassenberg, geboren te Amsterdam op 21 januari 1893 en overleden te Amsterdam op 22 juli 1978.
Zoals hiervoor beschreven huwde hij Cornelia en was wagenbestuurder op de tram.(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gonda of volledig Hillegonda van den Heuvel voor het huis van haar ouders, in zondagse kleren en lakschoenen
Zij trouwde met Gijs Muis


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De heer van den Heuvel wilde land bijkopen, maar dit was niet mogelijk. Enerzijds vanwege de gemeentegrens en anderzijds omdat het land, dat nu in bezit was van de Gemeente, vermoedelijk later weer door de Gemeente teruggekocht zou moeten worden vanwege uitbreidingsplannen. Daarom biedt de heer van den Heuvel zijn huis, schuur en erf te koop aan, aan de Gemeente. Aangezien zoals gezegd het perceel in een gebied lag dat reeds eigendom van de Gemeente was en er over een jaar of 20-30 wel uitbreidingsplannen zouden komen, wilde de Gemeente  tot aankoop overgaan. Dit speelde zich af in maart en april van het jaar 1940. De Gemeente bood de heer van den Heuvel de som van ƒ 11.000,00. Er ontstond wat gesteggel omdat ook ineens derden het land wilden kopen. Uiteindelijk kocht de Gemeente op 1 augustus 1940 het perceel aan de Middenweg 105.

Bon Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.351.11 Doos 7


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gerrit, Marretje en hun twaalf kinderen,
gemaakt ter gelegenheid van huwelijk van dochter Anna met Henk Udo
Staande van links naar rechts: Matthijs, Gijs, Maria, Jacobus, Jaantje, Arie, Hillegonda, Jan, Cornelia en Leendert
Zittend van links naar rechts: Anna, moeder Marretje Muis, vader Gerrit van den Heuvel en Neeltje(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gerrit, Marretje, hun kinderen en kleinkinderen, gemaakt ter gelegenheid van huwelijk van dochter Anna met Henk Udo
Marretje van den Heuvel - Muis overleed vlak voor haar 64ste verjaardag op 2 maart 1935. Echtgenoot Gerrit bleef nog lang weduwnaar en overleed op ruim 83 jarige leeftijd in Amstelveen op 29 april 1952.(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Portret van vermoedelijk het 40-jarig huwelijksfeest van Jacobus van den Heuvel en Leentje Schuttel, tezamen met een groot deel van de familie van den Heuvel en echtgenoten(s)

In het midden vindt u de foto met cijfers en kunt u zien wie wie is. De echtparen staan met nummer bij elkaar

1 Jan van Kempen e.v. Jaantje van den Heuvel

2 Jan (Leendert) van den Heuvel e.v. Trijntje Muis
3 Trijntje Muis e.v. Jan van den Heuvel

4 Henk Udo e.v. Anna van den Heuvel (overleden) en Stien Kruiswijk
6 Stien Kruiswijk 2e e.v. Henk Udo

5 Marretje Niezen dochter van Hendrik Niezen en Maria van den Heuvel
12 Hendrik Niezen e.v. Maria van den Heuvel

7 Cornelia Korver weduwe van Gijs van den Heuvel

8 Willem van Wassenberg e.v. Cornelia van den Heuvel
9 Cornelia van den Heuvel e.v. Willem van Wassenberg

10 Dirk Schuttel broer van Leentje e.v. Marijke Meijer
11 Marijke Meijer e.v. Dirk Schuttel


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Zie de lijst met namen, gekoppeld aan het cijfer


13 Arie van den Heuvel e.v. Anna Broek
15 Anna Broek e.v. Arie van den Heuvel

14 Jacob Schuttel e.v. Neeltje Meijer

22 Neeltje Meijer e.v. Jacob Schuttel

16 Koos van Leeuwen e.v. Neeltje van den Heuvel

17 Jannetje Tinga e.v. Matthijs van den Heuvel
23 Matthijs van den Heuvel e.v. Jannetje Tinga

18 Zegert Meijer e.v. Dientje Schuttel
19 Dientje Schuttel zus van Leentje e.v. Zegert Meijer

20 Leentje Schuttel e.v. Jacobus van den Heuvel
21 Jacobus van den Heuvel e.v. Leentje Schuttel

Onteigening
De Gemeente verhuurde het perceel in latere jaren aan de heer van de Bos tot 1 april 1960. De heer Bos verhuurde het aan de heer Melgers die bij hem in dienst was. Deze mocht er na 1 april nog blijven wonen op eigen risico totdat de onteigening Middenweg 105 een feit zou zijn.

De heer W. J. Melgers werkte inmiddels bij de plantsoenendienst en hoefde vanaf 1 april ook geen huur meer aan de heer van de Bos te betalen. Hij had nog wel een aantal mestkalveren, 200 kippen, een melkkoe en enkele pinken. De heer Melgers was gehuwd met mevrouw E.J.H. van Alst en zij hadden 7 kinderen. Zij zouden na onteigening de inkomsten moeten missen. Daarom vroeg zijn advocaat:
- tegemoetkoming verhuiskosten/inrichting ƒ 1.000,00
- vergoeding liquidatie bedrijf ƒ 2.000,00 vanwege het feit dat er geen huur meer werd betaald mocht er dan
ƒ 1.000,00 in mindering gebracht worden door de Gemeente, zo stelde de advocaat.

De Gemeente ging accoord met de ƒ 2.000,00 schadevergoeding en voorzag de familie Melgers van een woning/boerderij aan de Bovenkerkerweg 67, waar ook een veestal was. Indien de Gemeente ook deze woning zou opeisen zou dit 3 maanden tevoren worden gedaan en kon men vanuit die woning niet meer rekenen op een schadeloosstelling.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Het huis is verlaten en wacht op sloop.


Bron Gemeentearchief Amstelveen Invnr 80 VII

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder