Bijgewerkt: 29 november 2023

Middenweg 94 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 94
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 94

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning afgegeven in 1937 tot bouw woonhuis aan Middenweg 94,
aan de heer K.Keizer


De Gemeente Nieuwer-Amstel verleende op 16 november 1937 een vergunning tot de bouw van een woonhuis aan de Middenweg Sectie I  nr 1870. De woning, een boeren hofstede werd gebouwd en kreeg als huisnummer 94. Vermoedelijk was deze vergunning verleend aan een zekere Hoogerhout, want op 2 augustus 1950 kocht de heer J.G. (Jacobus Gerardus) Moleman, makelaar van beroep, de boerenhofstede aan de Middenweg 94. Deze hofstede was in bezit van diverse leden van de familie Hoogerhout:
- Grietje Hoogerhout wonende aan de Amsteldijk 80,
- Willem Hoogerhout, bloemist, wonende de Amsteldijk Noord nr 75,
- Adriana Hoogerhout, wonende te Utrecht, Wilhelminapark 30
- Hendrik Hoogerhout, machinist, wonende Nassaulaan 46 te Baarn
- Wendelina Hoogerhout die in Semboro op Java woonde.
Zij verkochten hun bezit voor ƒ 30.000,00, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1417 en 2540, groot 8.30.70 HA.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 3 januari 1956 verkocht makelaar de heer Moleman, zijn bezit aan de Gemeente, “zulks in het belang van de volkshuisvesting”. Het bezit bestond uit 2 percelen grond met huis, stal, erf, wei en bouwland, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1417 en 2540, maar nu afgerond naar 8.70.00 HA. De Gemeente betaalde ƒ 8.000,00 per HA, dat neerkwam op een totaal bedrag van ƒ 66.465,00. Een verdubbeling van het aankoopbedrag 5,5 jaar tevoren!!

De heer Moleman verzocht de Gemeente wel om na aankoop het pachtcontract van het land dat hij sinds 12 januari 1952 met de heer G.M. Keizer had afgesloten, over te nemen. De Gemeente bekrachtigde deze afspraak door na de aankoop van de percelen, het pachtcontract met de heer Keizer tot 30 april 1964 voort te zetten. Bij de pachtprijs ging men uit van 8.02.00 HA. De pachtprijs werd vastgesteld op  ƒ 110,00 per HA, totaal een bedrag van ƒ 882,20 per jaar. Voor de gebouwen en erven ter grootte van 28.70 are kwam de prijs op ƒ 364,00 per jaar. De totale pacht per jaar bedroeg ƒ 1.246,20. Dit was het bedrag dat de heer Keizer reeds aan Moleman betaalde en de Gemeente zette op schrift vast dat dit bedrag gedurende de pachtperiode niet zou worden verhoogd.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 94 met als laatste bewoner de heer G.M. Keizer


Vanwege de uitbreidingsplannen Bankras/Kostverloren moest de Gemeente in 1963 het pachtcontract ontbinden. Zij boden de heer Keizer een schadeloosstelling aan van ƒ 115.171,00, te verhogen met de belastingschade. Tevens boden zij vervangende woonruimte aan, te weten een woning aan de Oostermeerweg 83. In eerste instantie wees de heer Keizer de woning af. Toen wilde hij de woning voor hem en zijn gezin accepteren, mits deze grondig werd gerenoveerd en de huur niet hoger zou zijn dan
ƒ 80,00 per maand. Toen de Gemeente hiermee accoord ging trok de heer Keizer zich weer terug, daar hij vreesde voor overlast van de nabij gelegen school. De Gemeente werd het getraineer een beetje zat en dreigde met een ontruimingsprocedure als de heer Keizer geen beslissing nam. De Gemeente zou in de woning aan de Oostermeerweg  alleen nog de meest noodzakelijke dingen opknappen en niet zoals beloofd een grondige restauratie. Dit was te danken aan het gedrag van de heer Keizer zelf. Toen een kort geding dreigde inzake onteigening, ging de heer Keizer accoord en verhuisde met zijn gezin.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 697 1 en 2.351.11 Doos 7

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder