Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 82 en 84 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 82 en 84
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 82 en 84

De twee woningen waren eigendom van de heer J. Brouwer. Beide woningen hadden een schuur en erf. Huis nummer 82 met schuren werd door de heer Brouwer verhuurd aan de heer J. Splinter voor ƒ 17,00 per week. Eén van de schuren gebruikte de heer Splinter als stalling voor zijn bedrijfswagen. Hij was venthandelaar in aardappelen, groenten en fruit en verkocht dit ook aan huis.
De woning met nummer 84 had hij verhuurd eerst verhuurd aan de heer L. Vermeulen en later aan de heer A. Boetekees voor
ƒ 8,00 per week.

De heer Brouwer zelf woonde aan de Amstelzijde no 2 en werd door de Gemeente Nieuwer-Amstel benaderd tot verkoop van beide woningen in het kader van het onteigeningsplan Bankras/Kosteverloren.De woningen en aanverwanten stonden kadastraal bekend als Sectie I 2541, groot 900 vierkante meter.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente bood de heer Brouwer voor het gehele perceel een bedrag van ƒ 32.500,00.
In juni 1961 maakte de heer Splinter bezwaar bij de Gemeente. Splinter kon een soortgelijke groente en fruitzaak overnemen van de heer Meijer aan het Wilhelminaplantsoen 6 te Amstelveen. Hij wilde dan wel  een schadeloosstelling vanwege de gedwongen verhuizing en vroeg de Gemeente de heer Meijer geschikte woonruimte aan te bieden. De Gemeente wilde hierover pas in onderhandeling gaan als alles eigendom van de Gemeente was geworden.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Nog even en het huis staat leeg


Ondertussen verhuisde de heer Splinter toch vast naar het Wilhelminaplantsoen. Er volgde een uitgebreide briefwisseling met betrekking tot berekeningen over pacht, huur van de laatste 3 jaar, het bouwen van een stalling voor de bedrijfswagen e.d.. Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat  één van de schuurtjes door de heer Splinter werd verhuurd aan een zoon van de heer A.J. Smit (bakker), die aan de Middenweg nummer 86 woonde. Smit jr gebruikte de schuur voor de stalling van een koe en had veel hooi op het erf opgeslagen. De schuur van de heer Boetekees werd al langere tijd gebruikt door de heer G. Gravendijk die aan de Surmontstraat 28 woonde. Deze had daar zijn paard gestald. Uit dit onderzoek kwam dus naar voren dat de heer Splinter de Gemeente meer geld vroeg dan hem toekwam, aangezien hij een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven. Splinter vroeg ƒ13.000,00 en de Gemeente gaf hem uiteindelijk ƒ 2.000,00.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen invnr 57 X11  en 2.07.351.11 doos 82

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder