Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 81 en 83 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 81 en 83
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 81 linkerkant en 83 rechterkant

Mevrouw Pieternella Adriana Nagel-Colijn  was eigenares van de woningen nummer 81 en 83 alsmede de achterliggende percelen. Zelf woonde zij in Nieuw-Vennep en later in Apeldoorn. Zij was sinds 1923 weduwe van Gerrit Nagel Janszoon.
De linker woning van het woonhuis, nummer 81, werd verhuurd aan W.J. van Dijk voor ƒ 5,20 per week.
Het rechterdeel van het woonhuis, nummer 83, werd verhuurd aan C. Gooszen voor ƒ 5,75 per week. De heer Gooszen had hierbij ook gebruik van de schuur waar hij een wasmachine bedrijf hield. Hij verkocht en verhuurde Hoover wasmachines.
Voorheen woonden op nr 81 De heer J.Vermeulen en Roubos en op 83 de heer F.de Kuiper en Braat.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel van percelen land
In maart 1950 verkocht zij aan de Gemeente Nieuwer-Amstel reeds Perceel H nummer 3950, grootte 3.80.00 HA. Het staat verder beschreven als "wordende de oostgrens gevormd door de ongeveer 35 meter afstand lopende grens van de Middentocht". De verkoop geschiedde voor de prijs van 1 gulden per m².
Op 1 augustus 1950 verkocht zij een ander perceel aan de Gemeente Nieuwer-Amstel, te weten: een perceel bouwterrein gelegen nabij de Middenweg van de Middelpolder, kadastraal bekend als Sectie H nr 6169, groot 3.78.65 HA van wel onroerend goed de verkoop geschiedde voor de som van 1 gulden per c-are, dus voor het geheel ƒ 37.865,00.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 Doos 8

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In 1956 kocht de Gemeente Nieuwer-Amstel het pand aan de Middenweg 81-83 met schuur van mevrouw Nagel-Colijn, die inmiddels was verhuisd naar Apeldoorn. Het perceel bestond uit een huis met daarachter gelegen schuur en erf, kadastraal bekend als Sectie H nr 6168 gedeeltelijk, 00.06.56 HA groot. Mevrouw Nagel ontving hiervoor de som van ƒ 10.000,00.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

De foto is van 1962 en er is duidelijk te zien dat het huis in verval raakt
na de opkoop van de gemeente, ook al zijn de bewoners er nog wel.


In december 1961 kreeg de heer Gooszen van de Gemeente een woning met garage toegewezen aan de Karselaan 68. Hij vond dit ongeschikt voor zijn wasmachinebedrijf en tekende protest aan. De redenen die hij aanvoerde waren dat elke ruimte ontbrak voor plaatsing, reiniging en reparatie van gebruik zijnde wasmachines en dat evenmin gelegenheid was om de carrier waarmee de wasmachines werden getransporteerd aan de achterzijde van het perceel te brengen. Het  was tenslotte uitgesloten om de wasmachines dwars door het perceel naar de overigens geheel ontbrekende bedrijfsruimte te brengen. Na dit protest zou de Gemeente proberen grond van perceel Karselaan 69 te verkrijgen. De heer Gooszen vroeg ook een tegemoetkoming van
ƒ 11.800,00 in de kosten van verhuizing, gereedmaken bedrijfsruimte, vernieuwing drukwerk wegens de gedwongen verhuizing, telefoonaansluiting e.d.. Hoe deze zaak is afgelopen, is in de beschikbare stukken niet terug te vinden.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 318 V11

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder