Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 78 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 78
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 78

De eigenaar van Middenweg 78 was de heer Jacobus de Rooij, woonachtig te Ouder-Amstel. Op 2 januari 1919 verkocht hij de boerenhofstede, genaamd “Nooit Gedacht” met erf en diverse percelen wei en bouwland, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1420 (*), 1423, 1425,  1426, 1427, 1750 en 1751, ter grootte van 17.80.03 HA aan Arie Burggraaf, veehouder. Het geheel wordt verkocht voor ƒ 47.000, waarvan een bedrag van 7000 gulden strekt tot vernietiging van de bestaande huurovereenkomst.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Douwe van der Leest heeft vermoedelijk vanaf deze foto zijn tekening gemaakt


Op 21 januari 1932 geeft de Gemeente Nieuwer-Amstel een vergunning af krachtens artikel 6 der Woningwet, dat de heer Burggraaf een melkwinkeltje mag bouwen.
Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.351.11 Doos 7

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning tot bouw Melkwinkeltje


Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Middenweg Kadastertekening 1957


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 18 april 1957 koopt de Gemeente Nieuwer-Amstel het bezit van de heer Burggraaf. Dit bestaat uit de boerenhofstede “Nooit Gedacht”en de overige percelen, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1425, 1427, 1750, 1751 en 2590 ter gezamelijke grootte van 9.93.60 HA voor de prijs van ƒ 1,40 per m² of in totaal voor ƒ 139.104,00. Bij de koop werd overeengekomen dat zoon Leendert Burggraaf met ingang van januari 1957 het land en de gebouwen mag pachten gedurende
6 jaar voor een pachtprijs van ƒ 140,00 per HA per jaar.
Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.351.11 Doos 3

(*) De aankoop van perceel 1420 is vreemd want in een akte van 16 november 1931 stond aangegeven dat nr 1420 eigendom was van de heer Kauffman: “Twee percelen weiland van 6½ HA achter het huis, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1420 groot 2.50.10 HA en nr 2360 groot 4.07.60 HA waren eigendom van de heer Johan.H. Kauffman, bloemist die woonde aan de Amstel nr 4. Hij verpachtte deze percelen voor 1 jaar (1938)  aan de heer Burggraaf voor ƒ 675,16 het welk in twee termijn werd betaald.”
In 1955 staat geschreven: “Het perceel naast nr 1420, kadastraal bekend als Sectie I nr 2542, was eigendom van de heer Antonie Zoeten, bloemist en woonachtig aan Amstel 4. Samen met de heer Kauffman, perceel 1420, verkocht hij zijn perceel 2542 aan de Gemeente Nieuwer-Amstel in het belang van volkshuisvesting. Deze percelen waren samen 6.53.75 HA groot, waarvoor een verkoopsom werd bepaald op  ƒ 39.225,00”. Met de heer Leendert Burggraaf werd de pachtovereenkomst aangehouden en vermoedelijk betrof dit dan toch nr 1420.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Nog even en het huis wordt gesloopt. Een trieste bedoening want het ziet er nog zo gezellig uit.


In invnr 771 V11 van 13 november 1961 staat het volgende:
De heer A. Burggraaf is overleden, zijn weduwe F.M. Burggraaf-de Vries woont nog steeds op het adres Middenweg 78.
De onderstaande kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jan - wondende Achtermiddenweg 6 Aarlanderveen
2. Mevr. Bodegraven-Burggraaf - Wilhelminaplein 12 Amstelveen
3. Gerrit - Bors van Waverenstraat 44 Amstelveen
4. Bertus - Domineeslaan 95 Zwanenburg (post Halfweg)
5. Cornelis - Bovenkerkerweg 65 Amstelveen
6. Adrianus - Amsteldijk Noord 127 Amstelveen
7. Leendert - Waver 23 Ouderkerk a/d Amstel
8. Arie - Etersheim 37 Gemeente Oosthuizen
9. Mevr Klaasje Stronkhorst-Burggraaf - Amsterdamseweg 126 Amstelveen

Meer informatie over het huis van voorheen, en/of leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving blijven welkom,
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder