Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 68 en 70 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 68 en 70
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 68 en 70

Middenweg 68
Op 16 december 1946 kocht de heer Gijsbert van den Heuvel, schillenboer en zoon van Gerrit van den Heuvel, de woning van Harry Molmans. Deze was chauffeur, woonde te Amsterdam en was tot dan toe eigenaar van het huis aan de Middenweg. Hij verkocht het voor ƒ 2.500,00. Het huis en erf stond kadastraal bekend als Sectie I nr 2218, groot 3 are en 22 c-are. Het geheel omvat de helft van een dubbel woonhuis (andere helft is nr 70), opgetrokken van steen, het dak met hout beschoten en gedekt met pannen, het bevat beneden 2 kamers en keuken plus douchecel annex toilet, boven 3 kamers waarboven een vliering.

Op 16 december 1947 kocht de heer van den Heuvel van zijn buurman, de heer Arie Burggraaf (nr 47) een stukje land.  Dit omvatte 700 c-are en was een onderdeel van de 3.99.80 HA van Burggraaf, dat kadastraal bekend stond als Sectie I nr 2295 . Het landje werd verkocht voor ƒ 1,25 per c-are, dus voor het geheel voor een bedrag van ƒ 875,00.

De heer van den Heuvel, geboren te Nieuwer-Amstel op 11 december 1898, werkte later als gemeentearbeider en was gehuwd met mevrouw Cornelia Maria Korver, geboren te Winkel op 24 januari 1900.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Vanwege de plannen Bankras/Kostverloren, kocht de Gemeente het huis, schuren, erf en land, kadastraal bekend als Sectie I nrs 2218 en 2569, samen groot 10 are en 47 c-are van de heer van den Heuvel. Hij zou hiervoor de som van ƒ 25.000 ontvangen. Van den Heuvel wilde een huis met schuur en verdere aangehorigheden, tuin en erf kopen van de heer C.M.A. den Brok aan de Hugo de Vriesweg 4 voor de som van ƒ 25.000. (zie kaart hieronder) Dit gebied stond kadastraal bekend als Sectie O nr 2071, groot 14 are en 95 c-are. De Gemeente stemde hiermee in en maakte het bedrag van ƒ25.000 over aan de heer den Brok. Hierdoor kreeg de Gemeente Nieuwer-Amstel Middenweg 68 in bezit.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - Particuliere Collectie)

Kadastertekening van grondaankoop de heer G. van den Heuvel


In verband met de gedwongen verhuizing, vroeg de heer van den Heuvel de Gemeente een tegemoetkoming in de verhuiskosten van ƒ 591,84. Dit bedrag werd toegekend.

Bron Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.13/86 X1

Middenweg 70
Eigenaar van het huis en grond aan de Middenweg 70 was de heer P. de Haas. Hij bezat daar samen met zijn gezin een woning en een opslagruimte op zijn erf voor lompen, afvalstoffen en oude metalen. Het wordt kadastraal omschreven als Sectie I nr 2217, groot 0.02.97 HA. Het geheel omvat de helft van een dubbel woonhuis (andere helft is nr 68), opgetrokken van steen, het dak met hout beschoten en gedekt met pannen, het bevat beneden 2 kamers en keuken plus douchecel annex toilet, boven 3 kamers waarboven een vliering. Verder stonden er een houten schuur, gefundeerd op beton stroken van 9 bij 4,40 meter, een plaatijzeren loods en nog een houten schuurtje.

Discussie met de Gemeente Nieuwer-Amstel
Het gezin de Haas was een vervangende woning aangeboden aan de Noordammerweg 48b, waar de Haas zijn bedrijf zou kunnen voortzetten in afwachting van een definitieve oplossing. Dit kon de Haas echter niet accepteren, omdat het geheel niet aan redelijke eisen voldeed voor zijn bedrijf. De opslag werd door de gemeente bij politieverordening verboden. Daar was de Gemeente het mee eens omdat de woning in een slechte staat verkeerde en beloofde toen een passende woning of flat voor het gezin zoeken.

Vanwege de ontruimingsplannen wilde de heer de Haas een voorschot van de Gemeente om een woning aan de Margarethe van Borselenlaan 54 te kunnen kopen voor ƒ 38.500,00. Het voorschot dat hij diende te betalen was ƒ 4.00 hetgeen de Gemeente hem op voorhand verstrekte. Inmiddels kon de heer de Haas geen kant met zijn bedrijf waardoor dit met liquidatie werd bedreigd.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In eerste instantie, 1962, bood de Gemeente voor het bezit van de heer de Haas ƒ 25.000. Een jaar later maakten zij een nieuwe specificatie:
- 1000m² terrein à ƒ 3,00 per m² =  ƒ 3.000,00
- voor een nieuw te bouwen bungalow van 300 m² werd 21.000 gulden aangeboden
- voor een eenvoudige dubbelwandige loods van 150 m²  - ƒ 6.000
- voor verplaatsingskosten en dergelijke ƒ 5.000.
Dit bod was dus na één jaar al met 10.000 gulden toegenomen. Maar ook tegen dit bod maakte de heer de Haas bezwaar. In 1965 schrijft zijn advocaat een uitgebreide brief met alle punten van inkomsten derving etc. Uiteindelijk biedt de Gemeente Nieuwer-Amstel een som aan van ƒ 49.000,00, maar ook dit wordt door de heer de Haas niet geaccepteerd. Temeer daar hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen en hierdoor groot verlies lijdt.

Op 11 februari 1965, vond onder begeleiding van een deurwaarder de ontruiming plaats. Voor de onteigening ontving de heer de Haas al een voorschotbedrag van  48.000 gulden om het huis aan de Margarethe van Borselenlaan te kunnen kopen. Hij bleef vechten met de Gemeente en eiste 60.000 gulden. Of dit het uiteindelijke bedrag is geworden, is niet in de stukken beschreven. In ieder geval is wel gebleken dat de aanhouder wint, want in plaats van 25.000 kreeg de heer de Haas toch al mooi 48.000 gulden en 1.000 gulden verhuiskosten.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen 1.778.5/772-V

Documenten uit Gemeentearchief Amsterdam, vanuit gemeentearchief Amstelveen


(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amsterdam)

Document onteigening Middenweg 68 in 1961


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto van het verlaten pand nr 68-70 voor de sloop


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder