Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Machineweg - Perceel Weber - 1957

Foto's -> Middelpolder -> Machineweg

Machineweg - Perceel Weber
(Tekening Grondbedrijf Nieuwer-Amstel
Inv nr 2.07.351.11 Doos 10)


Machineweg perceel grond

Op 4 november 1949 verkocht de heer Gels, zie hiervoor, een perceel grond, kadastraal bekend als Sectie H nr 6122 in totaal 2980 m² aan de heer K.F.R.A. Weber (Karl Franz August Richard). De heer Weber was koopman en woonde in de Ruyslaan nr 203. Hij was geboren te Hamburg dd 20 april 1895 en was genaturaliseerd tot Nederlander op 27 juli 1934. De heer Gels verkocht het stukje grond voor ƒ 1,00 m², hetgeen neerkwam op ƒ 2.980,00.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Tussen de percelen van de heer Gels, die de Gemeente Nieuwer-Amstel reeds had opgekocht, lag een klein perceel van de heer Weber. Dit stond kadastraal bekend als Sectie H nr 6122 in totaal 2980 m². De Gemeente Nieuwer-Amstel wilde dit kopen voor ƒ 1,75 m², echter dit achtte dhr Weber te weinig en wenste ƒ 3,50 per m². Uiteindelijk ging hij toch op 6 december 1957 accoord met ƒ 1,75 m² en ontving de som van ƒ 5.250,00

( Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 10)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder