Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg - 1938

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - Collectie Particulier)

Middenweg omstreeks 1938, vrijwel paralel hiervan ligt anno 2017 de Beneluxbaan met aan de oostzijde de wijken Bankras en Kostverloren. Het woonhuis rechtsboven is Middenweg nummer 16

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Deze foto is op dezelfde plek genomen bals bovenstaande. Echter deze is van zomer 1962. De melkbussen worden nog steeds aan de kant van de weg geplaatst, die werden door melkrijder Arie van Oostveen opgehaald.


Stuk Geschiedenis
Teksten zijn overgenomen uit verschillende door particulieren samengestelde boekwerkjes, waarvan de schrijvers niet allemaal meer te traceren zijn.

De foto toont een doorkijkje naar de Middenweg. Rond de jaren van 1960 was Amstelveen aanmerkelijk minder vol bebouwd. Geen Groenelaan, geen Beneluxbaan, geen rijksweg 3. Tussen Elsrijk en de Amstel lag open polderland. Van noord naar zuid alleen doorsneden door de Middenweg, door de Middelpolder. Deze Middenweg zo'n 2½ km lang liep van de Kalfjeslaan naar de Burgemeester van Sonweg. Hij begon, naar huidige maatstaven gerekend, ongeveer ter hoogte van het oude deel van studentencentrum Uilenstede, om uit te komen bij de Parelvisserslaan in Bankras. De Burgemeester van Sonweg heeft moeten wijken voor Rijksweg A-9. Alleen tussen speelboerderij Elsenhove en de oprit naar de Amstelbrug bij Ouderkerk is nog een stukje van de vroegere van Sonweg intact.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Het einde van de Middenweg, gezien vanaf de Kalfjeslaan met rechts woning nummer 285 van de heer de Boer, die het aan de familie Theijsen verhuurde. Later kwam daar de Boer's broer de heer Bosse in en verhuisde de familie Theijsen naar de overkant, ook op de foto te zien, nummer 294.
Rechts is de wegwijzer naar de sportvelden van o.a. R.K.A.V.I.C. nog te zien


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Ingang van het voormalige R.K.A.V.I.C. terrein aan de Middenweg.
R.K.A.V.I.C. staat voor Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Ignatius College


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Kijkje op de Middenweg vanaf de Kalfjeslaan met rechts woning nr 285, eigendom van de heer de Boer.


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Het begin van de Middenweg, onderlangs naar rechts lag de van Dam van Isseltweg en boven liep de Burgemeester van Sonweg, links naar Ouderkerk aan de Amstel en rechts richting het dorp Amstelveen.


De heer Arie Sluijs schreef in zijn boek: 'Er was van alles en nog wat aan de Middenweg. Bouwboeren, veeboeren, een rijwielzaak, tuinders, sportvelden van R.K.A.V.I.C. voor de katholieken en N.F.C. voor de protestanten aan het Schelpenpad (*), een bakker, een ijzerhandel, een hovenier, noem maar op. Zelfs een wasmachine, een hoovertje kon je huren bij de heer Goosens, hij bracht hem bij je thuis en als de was klaar was, dan haalde hij de machine weer op en dat allemaal op een transportfiets. De tuindersfamilie Ruhe was een begrip voor Amstelveen en de groenten die hij teelde, bracht hij elke dag naar de Albert Cuijpmarkt in Amsterdam.Met het slopen van de Middenweg is de mooiste laan van Amstelveen weggehaald en is het hart van de Middelpolder weggerukt. En wat hebben we er voor teruggekregen? De Beneluxbaan!
(*) Het Schelpenpad liep vanaf het einde van de Heemraadschapslaan naar de Middenpolderweg en liep door tot aan de Amstel. Er naast lagen de sportvelden van NFC-Nieuwer Amstelse Footbal Club, die later vanwege de nieuwbouw verhuisde naar Bovenkerk. Het Schelpenpad werd later de Frans Halslaan.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

De oude Middenweg rond 1955 nog in volle glorie. Een kilometers lange weg met aan beide zijden prachtige bomen.


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Men is begonnen met het kappen van de bomen langs de Middenweg
Deze foto is genomen richting het eind van de Middenweg bij de van Dam van Isseltweg in het najaar van 1962


Er loopt nog een boer met koe over de weg, maar het zal niet lang meer duren of dat straatbeeld is ook verdwenen. Net als de oud-ijzerhandel van de familie van Noord, de verffabriek Amstelland, de oud metaal- en lompenhandel van de familiede Haas, de autospuiterij van Rosenboom, de olieboer Bram Mollenman en alle schillenboeren zoals Japie Pronk, Jan Visser, Henk Olij, Henk Udo, de Jong, Brouwer en Vermeulen. Bijna elke boer had zijn eiggem schillenophaaldienst. Ook waren er veel tuinders zoals de families Schouten, Baar en Bouterse en Frits Heinen. De Middenweg was een typische recht toe recht aan laan in de polder. Met tal van boerderijen en daglonershuisjes die in zijn geheel van de kaart is geveegd. Als één van de laatste panden verdween in de jaren zestig een boerderij die in een hoop zand terecht was gekomen, op de plek waar thans Zonnestein en Beneluxbaan elkaar kruisen. Op het kruispunt Machineweg, ook bijna helemaal verdwenen en de Middenweg stond eenzaam een rode brievenbus: 'lichting tijdens bestelling'. Ook was daar in een stenen huisje een spuit van de brandweer ondergebracht.
Het was er gemoedelijk..........
Arie Sluijs

Amstelveenweb heeft getracht iets van de sfeer uit de tijd van de zestiger jaren in de volgende tekeningen/foto's en teksten, weer te geven. Veel dank is verschuldigd aan:
- de heer Jol Soet die zijn documenten aan Amstelveenweb uitleende en later liet behouden;
- de zoon van Douwe van der Leest, die toestemming gaf voor het gebruik van de tekeningen;
- mevrouw T. Sluijs - van Oostveen, die veel documenten te leen gaf uit de dossiers van haar echtgenoot A.A.(Arie)Sluijs;
- de vele particulieren die toevoegingen stuurden, in de vorm van verhalen, persoonlijke foto's en veel familiegegevens.
Wij zijn er enorm blij mee en hopen dat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen net zo veel plezier beleven aan deze rubriek, als wij van de redactie.


Aanvullingen blijven altijd welkom. Mail uw bericht naar: Stefan van Amstelveenweb.com met veel dank.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder