Bijgewerkt: 22 april 2024

Van Dam van Isseltweg 49 - 1962

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 49
(Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Overzichtstekening Van Dam van Isseltweg met de huisjes
nr 46, 47, 48 en 49

Nummer 46 was van koopman Arie van Noord en nummer 47 van Jan Dobber Jr (zie hiervoor). Nummer 49 behoorde toe aan Jan Lelieveld. Hij kocht in 1943 het woonhuis met veestallen en hokken en bijbehorende bouwgrond voor 13.000 gulden van de erven van schipper J.F. Kesting tijdens een openbare veiling. De veiling werd gehouden in het Café Het Dorstige Hert in de Dorpsstraat. Tijdens diezelfde veiling kocht zijn buurman Arie Colijn het naastgelegen pand op nummer 48.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Wie de heren zijn is onbekend, weet u het, mail naar José van Amstelveenweb.com


Familiegegevens
De heer Kesting, die perceel en woning van nummer 49 verkocht, was gehuwd met Hendrika Roeland en zij woonden aan de Ouderkerkerlaan 6 en 7, een dubbel woonhuis. Het echtpaar kreeg 7 kinderen te weten:
- Jan, (1886-1963) werkman en gehuwd met Neeltje Jacoba Hijkamp, Fabrieksteeg 6,
- Peterke (1892-1960) gehuwd met Jan de Boer (1889-1966), kruidenier Kerkplein 32, later heet dit Dorpsstraat
- Apolonia (1893-1977) gehuwd met Huibert Brouwer, melkslijter, woonde eerst van Dam van Isseltweg 49, later, pas na 1936 aan de Ouderkerkerlaan nummer 7
- Marinus (1895-1975) schipper en koopman, gehuwd met Cornelia Verwer, Bleekerskade 74 te N-Amstel
- Marijtje (1888-1963) gehuwd met Germent Broertje, 'electricijn' wonende Jacob van Lennepstraat 346 te Amsterdam
- Helena (1898-1972) gehuwd met Willem Jongkind, ambtenaar bij de NS, Edisonplein 6b te Schiedam
- Gijsbertha Dirkje (1904-1985) zonder beroep, ongehuwd wonende Katerstraat nmmer 50.
De heer Kesting overleed te Nieuwer-Amstel op 23 januari 1936 en Hendrika, zijn echtgenote op 7 oktober 1943.

Jan Lelieveld, die het pand nummer 49 met perceel kocht, huwde Jantje Kruk die was geboren te Nieuwer Amstel. Jan was van beroep schillenophaler. Het echtpaar bleef kinderloos.

In het boek nr 399 van het bevolkingsregister staat ook benoemd op de van Dam van Isseltweg 49 Huibert Brouwer (9-04-1888) zoon van Jacob Brouwer en van Petronella Wilhelmina Koekoek (acte 37 geb-reg N-Amstel). Huibert was gehuwd met Anthonia Kesting, geboren op 11 maart 1893. Zij kregen 8 kinderen:
- Jacob 8-2-1913
- Hendrika 21-5-1919
- Johannes Frederik 12-1-1921
- Albert 17-1-1923
- Jan 16-5-1925
- Petronella Wilhelmina 11-5 1927
- Anna Hendrika 5-2-1929
- Marijtje 20-8-1930.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In de beginjaren van 1950 was Jantje Kruk inmiddels weduwe. De Gemeente Nieuwer-Amstel wilde het perceel bestaande uit een woonhuis, stal, kleine schuurtjes en bouwland aankopen voor uitvoering van het uitbreidingsplan van het centrum van Nieuwer-Amstel. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie H nr. 6024 ter grote van 1.71.80 HA. Na vele onderhandelingen werd de prijs vastgesteld op 27.000 gulden, maar in ruil daarvoor wilde Jantje Kruk twee woningen met bijbehorende erven aan het Smedemanplein nr 3 en nr 4.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadastertekening perceel van Dam van Isseltweg 49


De gemeente verkocht haar deze twee panden voor 13.000 gulden en betaalde Jantje Kruk nog de resterende 14.000 gulden als restsom van het perceel aan de van Dam van Isseltweg. Zolang niet één van de panden aan het Smedemanplein kon worden betrokken, mocht Jantje Kruk het huis aan de van Dam van Isseltweg blijven huren voor 7 gulden per week, tot uiterlijk 1 januari 1954. Zij bleef echter tot maart 1954 het huis huren. De bouwplannen lieten op zich wachten, dus verhuurde de Gemeente nummer 49 vanaf juli 1956 aan de heer J. Mol. Pas op 1 april 1957 moest het pand worden ontruimd om met de sloop te kunnen beginnen.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.13 Doos 23 en BR Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder