Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Machineweg 10 - 1964

Foto's -> Middelpolder -> Machineweg

Machineweg 10
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Foto bewerkt door Amstelveenweb.com


Machineweg 10

Op 2 december 1918 verkocht de heer P. Burggraaf (Pieter), veehouder, weduwnaar van mejuffrouw Cornelia Meijers een huis, veestal, schuren en bouwland aan de Machineweg nr 10 aan de heer Hermanus Hendrikus Schouten, tuinder, wonende Kleiweg 35 in de Middelpolder. De heer Schouten betaalde hiervoor de som van ƒ 10.000,00. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie I nrs 1895, 1898 en 1899 tezamen groot 1.17.80 HA (voorheen bekend als Sectienrs 1611, 1895 en 1896). Tevens moest de heer Schouten de aanleg van de electrische geleiding overnemen voor het bedrag van ƒ 100,00.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 30 januari 1964 werd door notaris Francois Charles DuPuy vastgelegd dat de heer Thomas Schouten, techniker en wonende te Amstelveen aan de Rembrandtweg 185, handelend voor de heer Hermanus Johannes Adrianus Schouten, warmoezenier geboren te Sloten 2 maart 1890 en mevrouw Elizabeth van Emden zonder beroep, geboren te Ouder-Amstel op 1 januari 1899, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen in eerste echt, wonende te Middelpolder Middenweg 10 - zie NB - red. - dat op 18 september 1963 de gemeente het perceel aan de Machineweg 10 dat eigendom was van de heer H. J. A. Schouten opkocht. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie I nr 2500 groot 1.60.20 HA en in 1918 als Sectie I nrs 1895, 1898 en 1899. De gemeente betaalde een bedrag van ƒ 95.000,00.

N.B.: In de acte staat Middenweg 10, maar dit zal Machineweg 10 moeten zijn. Er is nl ook aangehaald dat er perongeluk over de heer H.H. Schouten in de acte wordt geschreve, terwijl dit H.A.J. Schouten moet zijn. En de heer H.H. Schouten woonde wel aan de Middenweg maar dan nr 250.

(Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11/322-XII)

Heeft u meer informatie-aanvullingen, mail naar stefan@amstelveenweb.com, met dank.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder