Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 34 en 36 - 1955

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 34 en 36
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 34 en 36 - Hubertus Hoeve 1

De dubbele woning op nummer 34 en 36 was in bezit van de heer H.C. Heijmeijer van Heemstede woonachtig te Amsterdam op de Jan van Goyenkade nr 5. Het bezit nr 34 en 36 omvatte een dubbel woonhuis, een boerderij Hubertushoeve 1, een schuur en 5 kavels grond. Het geheel was 11.46.90 HA groot en kadastraal bekend als Sectie I nrs 1428, 1767, 1760, 1769, 1770, 1904, 1905, 1906 en 1907. De pachter van de grond, vanaf  1 mei 1952 voor 12 jaar, was de heer H.N. de Jong. Op Middenweg 37 had de heer Heijmeijer van Heemstede nog een boerderij genaamd Hubertus Hoeve 2.

De heer Heijmeijer van Heemstede was ook nog in het bezit van een tweede boerderij aan de Bankrasweg nr 2. Deze boerderij droeg de naam “Nooit zonder zorg” en het eigendom omvatte een huis met aangebouwde schuur benevens 4 kavels grond, tezamen groot 13.61.40 HA, kadastraal bekend als Sectie I nrs 1460, 1764, 1766, 2067 en 2099. De pachter hiervan was sinds 24 juli 1951 voor 12 jaar de heer C.M. van Schie.

De heer J.Rering en zijn echtgenote J.M. Rering-Bouwmeester woonden op nummer 34
en de heer H.N. de Jong woonde op nummer 36.


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente kreeg reeds in 1955 de gelegenheid van de heer (Hubertus Cornelius Hermanus Maria) Heijmeijer van Heemstede om bovenstaand bezit te kopen. En zo geschiedde. Op 26 juli 1955 verkocht de heer Heijmeijer van Heemstede zijn  7 percelen, aan de Gemeente Nieuwer-Amstel voor de som van ƒ 150.498,00. De beide huurders en de pachters mochten blijven. De huur van een woonhuis kwam op ƒ 23,90 per maand.

Toen in 1962 de Gemeente de vastgestelde uitbreidingsplannen wilde gaan uitvoeren moesten de bewoners de woningen verlaten. Alleen van de familie Rering is bekend dat zij bezwaar maakten tegen een verhuizing. Hen was een huis aangeboden in de van der Ghiessenstraat 35. Deze woning was zeer acceptabel voor het gezin, maar de huur bedroeg ƒ 68,00 per maand, hetgeen een verschil maakte van ƒ 44,00. Tevens hadden zij geen moestuin meer voor eigen gebruik en moesten zij bedden kopen. Deze waren niet in hun bezit omdat de woning aan de Middenweg voorzien was van besteden. Uiteindelijk kregen zij ƒ 1000,00 als tegemoetkoming voor de verhuizing en aankopen en ƒ 300,00 voor het gemis van de tuingrond.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2-351.11 Doos 6

Weet u meer over Hubertus Hoeve 1 en 2, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder