Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 16 - 1955

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 16
(Bron: Eigen collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 16

Wilhelmina Melissen
De woning op nummer 16 was sinds 29 februari 1934 in bezit van Wilhelmina Melissen. Wilhelmina was kantoorbediende en ongehuwd. In het bijzijn van haar schoonzus Cornelia Luberta Melissen en mevrouw Hazeleger, weduwe van Willem Melissen van Middenwegwoning 12 en 14, verkocht zij op 3 november 1954 de woning. De heer Hendrikus Olij, die gewoond had aan de van Dam van Isseltweg 26 werd eigenaar. Wegens uitbreidingsplannen van de Gemeente had hij zijn huis en grond moeten verkopen. Zijn nieuwe aankoop omvatte een boerenhofstede met koestal, een hooiberg, schuren, erf en land en leverde een verkoopsom op van ƒ 28.000.

Hendrikus Olij
In de loop der jaren bouwde dhr Olij enkele gebouwen bij voor zijn 20 melkkoeien. Het perceel bedroeg 2.13.85 HA. Hij verhuisde later zelf naar de Hendrik van Borselenkade nr 16, terwijl zijn zoon Hendrik Olij junior de zaken pachtte van zijn vader voor een som van ƒ 1200,00 per jaar.

tuinhuis
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto uit januari 1962

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In mei 1962 wil de heer Olij sr het geheel verkopen aan de Gemeente, maar de Gemeente gaat hier nog niet op in, omdat het perceel geen deel uitmaakt van de onteigeningsplannen Bankras/Kostverloren. Pas in november 1963 kwam de Gemeente hierop terug en begon een uitgebreide discussie over de waarde van de objecten. Deze stonden kadastraal bekend als Sectie I nr 2612. De gevraagde grondprijs van ƒ 4,75 per m² vond Gedeputeerde Staten te hoog. Ook de pachtschade van ƒ 66.000 werd te hoog gevonden, omdat een compensatieboerderij aan de Amsteldijk Noord (nummer 56) ter beschikking was gesteld.

Na veel heen en weer geschrijf met per onderdeel beschreven prijzen, werd op 5 april 1965 de overdracht een feit. De heer Olij sr ontving voor zijn boerderij met bijgebouwen en grond de som van ƒ 127.428,91.

olijkadaster
(Bron: Particuliere collectie)

Kadastertekening met duidelijk in beeld het perceel van dhr Olij.


Bron: Gemeentearchief Amstelveen Inv 2.07.351.11 Inv 1322 V

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder