Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 4 - 1955

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 4
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest

Middenweg 4

In 1923 kocht de heer Henk Udo (sr), schillenboer voor ƒ 2.200,00 een bouwterrein in de Middelpolder, kadastraal bekend als Sectie I nr 2254, groot 34 are.  In de daarop volgende jaren heeft de heer Udo op het bouwterrein een woonhuis en schuren gebouwd.

Onderstaande foto's zijn gemaakt voor het huwelijk van Henk Udo met zijn verloofde Anna van den Heuvel. Henk en Anna trouwden op 7 mei 1924. Anna is een dochter van Gerrit van den Heuvel die woonde aan de Middenweg 105

.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Henk Udo
geboortedatum onbekend - † 15 februari 1978(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Anna van den Heuvel
geboren op 28 juli 1893 - † aan kanker in 1952(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Anna van den Heuvel met Henk Udo
Het zijn Gerrit samen met echtgenote Marretje en hun 12 kinderen


Anna en Henk trouwden op 7 mei 1924. Na het overlijden van Anna is Henk hertrouwd, Stien Kruiswijk. Op een avond, direct na thuiskomst, overleed Henk plotseling aan een hartstilstand. Ze hadden zeven kinderen.

Het gehele bezit bestond uit een uit steen opgetrokken en met pannen op houten onderbeschieting woonhuis, van 365m². Het had een uitgebouwde bijkeuken, een douchecel en een wc. Op de verdieping was een zolder waarop aan de voorzijde een slaapkamer was gebouwd, met erboven een vliering. Er was tevens een houten schuur met beschoten pannen gedekt waarvan het uit garage bestaande deel voor ongeveer de helft in pacht was van de zoon. De inhoud van de opstal bedroeg 70m².

Op het erf stond een stenen varkensschuur met beschoten pannen gedekt groot 80m², met 2 stenen lopen, elk 8m², waarin 2 stenen buitenhokken elk groot 6m². Er was een roedige hooiberg gedekt met rubberroid waaraan enige afdaken waren gemaakt. Ook was er nog een ander varkenshok met cementen pannen gedekt, voorzien van een betonvloer en houten zoldering, groot 260m². Ook hier was de voorste helft in pacht van de zoon.

Op het land waren nog zogenoemde getimmerten, eigendom van een aannemer die een gedeelte van die grond huurde voor ƒ 200,00 per jaar. Voorts waren er op het perceel een aantal vruchtbomen, welke doordat niet op vakkundige wijze  werd gesnoeid en niet de vereiste bespuitingen hadden ondergaan, in zeer matige staat verkeerden. De vruchten werden voor eigen consumtie gebruikt. Ook had hij voor eigen gebruik een moestuin met groenten, aardappelen en zacht fruit. Op het land liepen 10 kippen “ten eigen gerieve”. Een deel van de grond werd door de heer Udo geëxploiteerd voor het mesten van 50 à 60 varkens.

Een gedeelte van het perceel ter grootte van 1800m² en de helft van twee schuren, werd door de inwonende zoon Henk Udo gebruikt. Zoonlief moest hiervoor een jaarlijkse pacht van ƒ 100,00 betalen.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 4 in 1962


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De gemeente Nieuwer-Amstel wilde het plan Bankras/Kostverlorenhof realiseren. Dat betekende aankoop van diverse percelen, waaronder Middenweg 4.  Het geheel als hiervoor beschreven verkeerde in een matige staat van onderhoud volgens deskundig makelaar Vellekoop. De verkoopprijs aan de Gemeente werd vastgesteld op ƒ 125.000, waarvan ƒ 64.926,50 voor vermogensschade, verhuiskosten, duurder wonen, levensonderhoud en belastingschade. In het overzicht van de berekeningen tot schadeloosstelling werd elk detail meegenomen van hetgeen het levensonderhoud van eigen bodem kostte en wat het levensonderhoud na onteigening zou gaan kosten.

In februari 1966 werd de onteigening uitgesproken met een schadeloosstelling van het gevraagde bedrag. In mei van dat jaar had de Gemeente nog niets betaald en werd verzocht om bij uitbetaling de ƒ 125.000 te vermeerderen met de wettelijke rente. Aan dit verzoek werd voldaan en zodoende ontving de heer Udo ƒ 126.000 per 15 juni 1966.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2.07.351.11 - inv nr 323

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder