Bijgewerkt: 19 mei 2024

Oudheidkamer Aemstelle
Villa Aemstelle - 1960

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Oudheidkamer AemstelleVilla Aemstelle
(Foto Gemeentearchief NA - Amstelveenweb.com)

De Oudheidkamer - Aemstelle vestigde zich in het pand van de voormalige Kruidenierswinkel Thijssen. De gemeente Nieuwer-Amstel kocht het gebouw voor f 35.000 van de heer Freek Thijssen in 1960 en dat maakte mogelijk om daar een lokaal museum te vestigen.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

Oudheidkamer Aemstelle aan de Amsterdamseweg nr 7
Later verhuisde de instelling naar de Amsterdamseweg 511 onder de naam Expositiecentrum Aemstelle.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2004)

Villa Aemstelle aan de Amsterdamseweg nr 511
De Stadsvilla aan de Amsterdamseweg werd in 1929 gebouwd naar een ontwerp van de architect N.F.Coorengel

De fraaie villa, waarin de invloeden van de Amsterdamse School en Bauhaus duidelijk te herkennen zijn, behoort daarmee tot een van de oudste panden van Amstelveen. Het was de familie Gerard van Royen met zijn echtgenote Bernardina (van Royen) Fontaine en hun 10 kinderendie daar woonden, voordat de gemeente het van hen kocht in 1963.

Foto Amstelveen
(Bron privé collectie - 2015)

Een geschenk van de Amstelveense tekenaar Cees Bantzinger aan het jubilerende 'Aemstelle' in 1968,
toen de gemeentelijk expositiecentrum haar vijf jarig bestaan vierde

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Foto van Villa Aemstelle - Expositiecentrum, uit 1974

Van 1963 tot halverwege de jaren 1990 diende dit gebouw onder de naam ‘Aemstelle’ als gemeentelijk expositiecentrum. Rond 1996-1997 verhuisde het museum naar een ander pand, aan de Amsterdamse weg nr 411

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)


Ingang naar het voormalige Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle aan de Amsterdamse weg nr 411

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Links was de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) gehuisvest en rechts het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle


20 jaar Aemstelle
Bron:  Amstelveen Alledag oktober 1983 jaargang 17

Op 15 oktober 1983 tegelijk met de opening van de tentoonstelling van zes Amstelveense BKR-kunstenaars, viert "Aemstelle" haar twintig jarig bestaan. De tijden gaan snel'. Het lijkt nog zo kort geleden dat de toenmalige wethouder voor cultuur, de heer Roering, de deur van "Aemstelle" voor het eerst opende. In die 20 jaar heeft   "Aemstelle" zich een eigen plaats kunnen veroveren tussen de vele Amsterdamse musea en galeries. De doelstelling, een overzicht te geven van de hedendaagse Nederlandse kunst, maakte dat vele groten uit de wereld van de beeldende kunst hun werk in "Aemstelle" ten toon stelden. De twee, toen nog in leven zijnde, "Amsterdamse Joffers", Betsie Westendorp-Osieck en Jacoba Surie, maar ook Karel Appel en ook Ad Dekkers om slechts drie totaal uiteenlopende stijlen te noemen.

Cultuurstrip Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Expositiecentrum Aemstelle binnen


Wim Bary Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Directeur van de dienst voor cultuur Wim Bary (rechts) met Hans Luyten bedrijfsleider Cultureel Centrum in 1974


Daarnaast kregen ook jonge kunstenaars de gelegenheid een eerste grote presentatie te geven. Er waren kunstenaars die hun 80ste en zelfs 85ste verjaardag met een tentoonstelling in "Aemstelle" vierden, zoals bijv. Theo Swagemakers, Joop Sjollema en Jeanne Bieruma-Oosting. Volgend seizoen wordt een tentoonstelling van de dan 80 jarige, in Frankrijk wonende, schilder Wim Oepts, verwacht. "Aemstelle" deed ook andere dingen. Aandacht werd ook besteed aan de fotografie. Er werd ingespeeld, waar mogelijk, op de actualiteit. Politieke prenten tijdens kamerverkiezingen. Een tentoonstelling van en over Amstelveense vrouwelijke kunstenaars in het jaar van de vrouw. De jaarlijks terugkerende successen "Klaasmarkt" en zelfwerkzaamheid voor de jeugd. Daarnaast worden de oudheidkamers op de eerste etage in "Aemstelle" inhoudelijk steeds belangrijker en interessanter, met als trots middelpunt de groeiende collectie Amstelporselein. "Aemstelle" is na twintig jaar 'n huis wat niet meer weg te denken valt binnen het Amstelveense kunstgebeuren. Dankzij de inzet van de kleine  staf: Ans Blaauboer (conservatrice en haar assistent Ad Jobse, samen met Bart de Groot (alg. assistent), heeft "Aemstelle" zich een eigen  plaats weten te veroveren in het culturele leven van Amstelveen en omgeving. Laat het (zo) blijven.
Wim Bary (directeur van de dienst voor cultuur)

Van Lanschot Bankiers NV
Het pand heeft lange tijd leeggestaan, maar na een grondige verbouwing en renovatie nam eind 2002 Van Lanschot Bankiers NV het gebouw als kantoor in gebruik tot 2013.

Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Het gerenoveerde gebouw Villa Aemstelle in 2003(Amstelveenweb.com - 2017)

Villa Aemstelle

Villa Aemstelle
De onderneming Schagen en Helder renoveerde het pand wederom grondig en gaf het haar naam terug: Villa Aemstelle. Het bedrijf is een onderneming die zich bezig houdt met accountancy en bedrijfsadvies. Tevens zijn er meer bedrijven in het pand gehuisvest.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen