Bijgewerkt: 9 juni 2023

Jac. P. Thijssepark - 2006

Foto's -> Natuur -> Thijssepark

Jac. P. Thijssepark
(Bron: Wikipedia - 2006)

Jacobus Pieter Thijsse

Dr Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945)
Bioloog en onderwijzer. Lees verder:
Biografie Jacobus Pieter Thijsse

Er zijn veel werken van Thijsse verschenen, ondermeer "Het vogeljaar" (1905); "Het intieme leven der vogels" (1906); "Omgang met planten" (1909); "Van muggen en malaria" (1924); "Een jaar in Thijsse’s Hof" (1940); "Onze duinen" (1943); “Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland” (1946); “Hei en dennen” (1897); “In de duinen (1899); “In het bosch” (1901) en “Geïllustreerde flora van Nederland” (1899). Samen met R. Schuiling "Handleidingen bij een nieuwe serie wandplaten ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde van Nederland” (1916–1919).

Thijsse de bloemen en haar vrienden Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De kaft van het boek van Dr. J.P. Thijsse uit 1934: De bloemen en haar vrienden (uitgever Verkade's Fabrieken N.V. Zaandam)

De illustrators van de Verkade-albums waren:
Cornelis Rol (1877-1963), graficus, schilder en illustrator, werkte mee aan zestien Verkade-albums. Hij maakte pentekeningen en aquarellen en ontwierp diverse omslagen. Hij heeft in 1925 de band van Mijn aquarium ontworpen en daarna aquarellen en pentekeningen gemaakt voor de albums van Thijsse in 1926 en 1927. De aquarellen van Cornelis Rol zijn van hoge kwaliteit, dat geldt ook voor zijn pentekeningen, al missen deze het lichte effect van de pentekingen van Wenckebach. Het wat zware karakter van de pentekeningen heeft echter ook te maken met de druk van de albums die in de jaren twintig en dertig soms wel erg vet was.

Henricus (Ricus of Riek) Rol (1906-1992), graficus, schilder en illustrator, hielp op verzoek van zijn vader, Cornelis Rol, mee aan het maken van de aquarellen voor Paddenstoelen. Hij werkte daarna officieel als illustrator nog mee aan elf Verkade-albums.

Jacobus P. Thijsse Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Ingang van het park


Het Dr. J.P. Thijsepark kan bezocht worden via verschillende ingangen. De aanleg van het park vond in drie perioden plaats, namelijk het noordelijk gedeelte in 1940-1941, het midden in 1949-1950 en het meest zuidelijke in 1972. De grenzen worden gevormd door de Hoornsloot en het Amsterdamse Bos ten noorden en ten westen, en door sportvelden en wijkbebouwing ten zuiden en oosten van het terrein.
Bron tekst: Heemparkwandelingen in Amstelveen

Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Eén van de vele wateren


Het gebied waar men het park ging aanleggen, bestond uit laagland met natte weiden. Pas in de zomer was het begaanbaar voor koeien. Bij de aanleg maakte men net als in de andere parken, gebruik van inheemse planten. Er werden kleine open ruimten gemaakt, welke omgeven werden met gesloten plantengroepen. Door plaatselijke verhogingen en verlagingen van het maaiveld was het mogelijk om planten voor meer droge als voor vochtige plaatsen te gebruiken. De wandelpaden liggen in vloeiende lijnen door de beplanting, waardoor men het hele park kan door wandelen. Bomen en heesters vormen de corridors voor de schaduwminnende planten.
Bron tekst: Heemparkwandelingen in Amstelveen


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Er zijn veel reigers in het park


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Overzicht


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Reigerskolonie


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Er zijn mooie plekken te ontdekken in het park. Al deze foto's zijn gemaakt in maart 2006. Omdat de winterkoude aanhield ziet het er nog kaal uit. Normaal gesproken zijn er al veel meer bloeiende planten en hebben de bomen een groene waas.


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Boomstam met zwammen


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

In deze boom zijn de zogenaamde "heksenbezems te zien. Het is een wildgroei van knopjes door een schimmel. De takjes vormen als het ware een soort kankergezwel. In wezen is dat ook zo, want als een boom eenmaal veel heksenbezems heeft, zal hij langzaam afsterven.


Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Klokjespad

Het park heeft de paden benoemd naar hetgeen er groeit. Zo is er het klokjespad, maar ook het heidepad, het bosbespad, het kamperfoeliepad en nog tal van andere paden. Deze paden moet u zelf ontdekken.

Thijssepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Een vliegtuig boven de bomen

Het is jammer dat tijdens de wandeling, er ongeveer elke 1-2 minuten een vliegtuig laag overvliegt. Het is misschien afhankelijk van de windrichting geweest. Laat u in ieder geval niet afleiden.

(Bron foto en deel tekst: Wikipedia

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur