Bijgewerkt: 20 juli 2024

Lucht Beschermings Dienst
LBD - 1939

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Lucht Beschermings DienstLBD
(Bron: Jaren van verduistering)

De Burgerwacht met vaandel in de Dorpsstraat, tegenover het Raadhuis
De persoon in het zwarte uniform is commandant Hendrik Busser

Bron: Jaren van verduistering - De bezettingstijd in Amstelveen door Mevr. T. Visser

In de zomer van 1938 besloot de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel een luchtbeschermingsplan op te zetten. In september stelde het Nederlandse leger rond Schiphol een kordon van luchtafweer op. Ook verschenen er zoeklichten. De Burgerwacht (vrijwilligerskorps van gewapende burgers) werd actiever. Amstelveen boekte zelfs schitterende resultaten op een gewestelijke schietwedstrijd. Dat was vooral te danken aan de ijverige commandant Hendrik Busser, die ook de leiding had van het politiekorps van Nieuwer-Amstel.

Foto Amstelveen
(Bron: Jaren van verduistering)

Een brancard oefening in 1938

De Luchtbeschermingsdienst (lbd) deelde in één van haar eerste berichten mee dat 'bij onverhoopt gevaar "luchtalarm" gegeven zal worden met de sirene op de brandweerauto, die daartoe een rondrit door de gemeente maakt, en met de sirene van de Boerenleenbank' Het sein 'luchtalarm geëindigd' bestond uit het tien minuten lang luiden van de kerkklokken. Op 29 oktober 1938 schreef de Lbd een eerste verduisteringsoefening uit. 'Het bleek dat de mensen hun voorgevel keurig hadden afgeschermd, maar achter zag je een zee van licht.' Sommige mensen deden alleen maar even simpel de lamp uit.

Foto Amstelveen
(Bron: Jaren van verduistering)

Oefening van het Rode Kruis met een open ambulance

De oorlog leek nog ver en alle maatregelen werden gezien als de regels van een wat bizar spel. 'De lbd deelde zand uit. Iedereen moest een paar emmers op zolder zetten voor als er brandbommen zouden vallen. Ik weet niet hoeveel mensen met dat zand hun straatje hebben opgehoogd.' Merkwaardig genoeg werd de lbd van Nieuwer-Amstel, ondanks de nabijheid van Schiphol, door de regering ingedeeld in de laagste subsidietarieven op grond van de gevarenklasse. Dat was zo vastgesteld op basis van het aantal inwoners. Burgemeester Haspels begon een pleidooi bij de minister van binnenlandse zaken om de gemeente van klasse 3 naar klasse 2 te verschuiven. Op zijn herhaalde verzoek antwoordde het ministerie in maart 1939 dat een interdepartementale commissie bezig was met een algeheel onderzoek.

'Maar ...,' pleitte Haspels in een volgende brief: 'Nieuwer-Amstel ligt onder de rook van Amsterdam en Schiphol en op haar grondgebied ligt een munitie-opslagplaats van defensie. De kruitfabriek werkt dag en nacht. Dit is een zeer kwetsbare gemeente.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II