Bijgewerkt: 14 juli 2024

Veenplas eenden - 2006

Foto's -> Natuur -> De Braak

Veenplas eenden
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De eenden en andere vogels vinden hier een rustige natuurlijke omgeving. De Braak is eigenlijk een veenplas, ontstaan na een dijkdoorbraak vanaf de Landscheiding.
In vroeger tijden werd in Nieuwer-Amstel in het veenlandschap turf afgegraven, omdat het te gebruiken was als brandstof. Het turf dat gewonnen werd was neergelegd op smalle stroken, de legakkers en er werden langgerekte plassen, de petten of petgaten, gevormd. Bij de Braak bleef het water na de overstroming staan, waardoor men bedacht om er een Heempark van te maken.

De petgaten worden ook wel veenplassen genoemd. Deze plassen worden tegenwoordig vaak gebruikt ter recreatie. Veen is een sponsachtige, met water verzadigde bodem bestaande uit een opeenhoping van organisch materiaal van afgestorven en onvolledig gemineraliseerde, nog duidelijk herkenbare resten van vroegere vegetatie. Venen kunnen worden onderscheiden in laagveen en hoogveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur