Bijgewerkt: 15 oktober 2018

Van weiland naar Stadshart - een stukje "echte" geschiedenis


Het Amstelveens Weekblad maakte op woensdag 14 mei 2003 melding van het volgende: "Van weiland naar Stadshart". In het artikel werd een bewoner van de RVS flat geïnterviewd, die in de begin jaren negentig in de flat kwam wonen. Het is jammer dat KB, de schrijver van het stuk, niet een bewoner van de huizen aan de Mr F.A. van Hallweg heeft gesproken.

De maker van Amstelveenweb.com werd geïnspireerd door zijn echtgenote. In 1956 werden de huizen aan de van Hallweg opgeleverd. De toenmalige kopers van het kopse deel van de straat, waaronder de schoonvader van de webmaster, werden door de gemeente geïnformeerd, dat er te zijner tijd aan de overkant nog een flat gebouwd zou worden. Een flat van 3-hoog, dat was te overzien, want de huizen hadden tenslotte ook twee etages op de eerste woonlaag.

huizen op de van Hallweg in Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 1956)

Augustus 1956, de huizen zijn kersvers opgeleverd, de bestrating is nog niet aangelegd


Tot die tijd hadden déze bewoners dus vrij uitzicht tot aan de boerderijen van Ouderkerk aan de Amstel. De kinderen, destijds nog kleuters, konden zelf met een beschrijvend briefje boodschappen doen in de winkels op de Rembrandtweg, zoals brood halen bij bakker Raadtschelders, vleeswaren bij slagerij Stronkhorst, een bijpassende bol wol bij de gezusters Kuijper van de Wolwinkel. De moeders konden hen immers volgen vanuit hun voorkamerraam.

Uitzicht vanuit de van Hallweg in Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 1956)

Uitzicht vanaf de van Hallweg, nu nog belemmerd door bouwmaterialen, maar zonder dit wel vrij uitzicht naar Ouderkerk


De Keizer-Karelweg in 1956
(onbekend)

Kruispunt Keizer Karelweg 1956. Links, niet in beeld, de huizen aan de van Hallweg en wel zichtbaar links het stukje grond waar de RVS flat uiteindelijk zou komen.


Toen brak 1958 aan, de tijd van voorbereidingen voor de flatbouw. De bewoners van de tegenoverliggende huizen ontvingen zonder enige informatie vooraf, van de gemeente Amstelveen een brief waarin vermeld werd dat men besloten had de flat "wat" hoger te maken. De flat zou nu namelijk 6 etages hoog worden.

1957-rvs-flat-aanbouw
(Amstelveenweb.com collectie - 1958)

Aanvang bouw RVS flat. Linksboven de Rembrandtweg


1958-aanleg-flat
(Amstelveenweb.com collectie - 1958)

De flatomvang wordt aangelegd


Dit was absoluut niet volgens plan. De vader van mijn echtgenote heeft hiertegen protest aangetekend met een petitie van de bewoners die hiermee werden geconfronteerd. Tegen de plannen was niets meer in te brengen. "Men moest het maar accepteren!"

Opbouw zesde etage RVS-flat in Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 1958)

RVS flat, de zesde etage wordt opgebouwd. Kijk naar het verschil in uitzicht van 3 naar 6 etages, een zonlicht ontnemend uitzicht.


Na een zeer uitgebreide vervolg correspondentie wilde de gemeente Amstelveen de flat niet als afgesproken 3 hoog laten bouwen. Zij kwam met een schaderegeling. Iedere huiseigenaar werd schadeloos gesteld met het opzienbarende bedrag van fl. 2.000,00!

Bij het schrijven van geschiedenis is het raadzaam om op zoek te gaan naar mensen die de geschiedenis "Van weiland naar Stadshart" daadwerkelijk hebben meegemaakt. Er is over dit stukje geschiedenis en ontwikkeling namelijk nog veel meer te vertellen. De bouw en opening viaduct voor de Burgemeester van Sonweg, het viaduct met Rijksweg, opblazen van het viaduct voor de huidige A-9, de wilde katten die vanuit het Amsterdamse Bos naar de huizen trokken toen de bomen van het bos gekapt werden voor de A-9, bouw van de Zaagtand, de aanleg van Plein 1960, de bouw van het Amstelveense Binnenhof, de verrijzing van de Meanderflats, de aanleg van het Stadshart Stadshart en ga zo maar door.

Opbouw zesde etage RVS-flat in Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Luchtfoto met overzicht RVS flat, de Staatsliedenbuurt en start bouw 1ste Meandertoren