Bijgewerkt: 21 september 2020

Toch sloop huizen ten koste van A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-02-2009

De overkapping van rijksweg A9 zal zeer waarschijnlijk toch ten koste gaan van bestaande woningen en/of bedrijfspanden in het plangebied. Alhoewel het college altijd heeft ontkend dat sloop noodzakelijk is, stelt provinciale staten, dat sloop van een aantal woningen „onvermijdelijk" is.

GroenLinks, dat sloop per se wil voorkomen, wil snel opheldering van het college en is zeer verbaasd dat in provinciale correspondentie staat te lezen dat „sloop van woningen voor bewoners veelal een weinig aangename boodschap is, maar dat men in dit geval vindt dat sloop te verdedigen is."

Fractievoorzitter Sander Mager vreest dat zich teveel achter gesloten deuren afspeelt, terwijl de A9-plannen een voor de burger transparant karakter zouden moeten hebben. Eerder werd al duidelijk dat de pastorie van de Annakerk zal moeten wijken voor de verbreding en ondertunneling van de rijksweg.

Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Sander Mager, fractievoorzitter GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering in 2008


Sloop voor A9 onvermijdelik

Groen-Links stelde woensdag 4 februari 2009, in de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over de mogelijke sloop van woningen in het Oude Dorp ten behoeve van de ondertunneling van de A9. Het college heeft altijd volgehouden dat sloop niet nodig zou zijn, maar Provincie Noord-Holland beweert dat het onvermijdelijk zou zijn. GroenLinks verzet zich al jaren tegen de sloop van woningen in het Oude Dorp en heeft met verbazing kennis genomen van het standpunt van de provincie.

Mager Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Indicatief Plangebied Gebiedsontwikkeling A9 bij Amstelveen


Eerder al wilde de fractie opheldering over de aankoop van twee panden door Rijkswaterstaat in het Oude Dorp. Toen werd aangegeven dat dit slechts op verzoek van de eigenaren was en er geen actief aankoop beleid van het rijk bestond.. GroenLinks maakt zich nu zorgen om een passage in correspondentie tussen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten.

Die luidt als volgt: „Er moet naar verwachting een aantal woningen worden gesloopt. Dat is in dit geval onvermijdelijk. De noodzaak tot sloop van de bedoelde woningen is het gevolg van overheidsbesluiten waarbij de afweging tussen het individueel en het algemeen belang in het nadeel uitvalt van het individu. In dit geval is het de afweging tussen het wel of niet slopen van woningen en het wel of niet kunnen faciliteren van de noodzakelijke bereikbaarheid van de regio. Sloop van de woning is voor bewoners veelal een weinig aangename boodschap maar wij vinden in dit geval dat sloop een te verdedigen resultaat is van bedoelde afweging."

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De rooms-katholieke Heilige Annakerk aan de Amsterdamseweg 20-22


Een verbaasde fractievoorzitter Sander Mager: „Het college heeft altijd volgehouden dat sloop niet nodig zou zijn. Zelfs op de speciale website over de ondertunneling van de A9 staat bij de veelgestelde vragen dat sloop niet nodig zou zijn. Echt zeer zorgelijk als het college onze inwoners dit nog steeds voor zou houden als dat bestuurlijk allang achterhaald zou zijn."

Mager zegt zich eveneens zorgen te maken over de indruk die soort berichten wekken bij inwoners. „Het project A9 zou een toonbeeld moeten zijn van transparant bestuur en betrokkenheid van bewoners. Er is zelfs een aparte raadscommissie voor ingesteld. Als raadslid ken ik de afwegingen en besluiten van de provincie al niet.

Het bericht van de provincie wekt daarmee de suggestie dat die afwegingen en besluiten achter gesloten deuren zijn genomen. Veelal de doodsteek voor participatieve projecten." GroenLinks zal zich blijven verzetten tegen de sloop van woningen in het Oude Dorp. „Dat was altijd als ons standpunt en dat zal zo blijven," aldus Mager.

Update vrijdag 6 januari 2009

Het college heeft geantwoord dat de Provincie zich in deze uitspraken heeft gebaseerd op onjuiste informatie van Rijkswaterstaat, en heeft toegezegd om de bewoners van het Oude Dorp te informeren om op die manier de onrust weg te nemen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.