Bijgewerkt: 9 juli 2020

De Legmeerpolder wordt opnieuw ingericht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2008

B en W Amstelveen hebben planologisch beeld voor inrichtingsmogelijkheden Legmeerpolder

Het college heeft zich georiënteerd op de inrichtingsmogelijkheden van de Legmeerpolder. Ontwikkelingen als de Nota Ruimte, Schiphol en de Alderstafel, Greenport en de veiling, de N201, maar ook de gebiedsontwikkeling A9 hebben invloed op de mogelijke inrichting van het gebied. Daarom is door adviesbureau PlanoVisie een verkenning opgesteld. Op basis hiervan kan het gemeentebestuur inspelen op toekomstige vragen.

Legmeerpolder Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Planologische verkenning Legmeerpolder


Er komt uit de verkenning een bepaald gewenst beeld naar voren voor een optimale mix van wonen, werken en recreëren. Nadrukkelijke koppeling tussen bestemmingen biedt unieke kansen op het gebied van woningbouw, economie, innovatie en milieu. Zo kan 62 ha. duurzame glastuinbouw komen nabij de toekomstige bedrijventerreinen Meerlandenweg en Amstelveen-Zuid. Duurzame energielevering vanuit de glastuinbouw kan hier plaatsvinden aan alle toekomstige woningbouw in dit gebied.

Een streven van de gemeente naar innovatieve en hoogwaardige glastuinbouw biedt de mogelijkheid van combinaties van wetenschappelijk en beroepsonderwijs met deze bedrijfstak.Tussen bedrijvigheid en woningen kan een flinke groene bufferzone komen. Deze groenstrook is in dit gebied gewenst vanuit de provinciaal ecologisch hoofdstructuur (PEHS). De strook kan een natuurlijke verbinding vormen met het natuur- en recreatieproject AmstelGroen. Bewoners van de nieuw te bouwen woningen kunnen zo dicht bij huis recreëren.

Persmiddag Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

André Gerritsen (vlnr) journalist van het Amstelveens Nieuwsblad met de wethouders Jan-Willem Groot en Remco Pols aan de tafel tijdens de bijeenkomst ivm de herinrichting van de Legmeerpolder in het raadhuis op 4 juni 2008


Tussen de groenstrook en Westwijk kan 180 ha. woningbouw komen, mits de 20 Ke-geluidscontour van Schiphol hier verdwijnt. Dit biedt ruimte voor ongeveer 5000 woningen. Hiermee kan de gemeente voorzien in de regionale woningbouwopgave en behoudt zij de mogelijkheid tot groei. De fasering van de woningbouw kan gebeuren in samenhang met de gebiedsontwikkeling A9.

Een hoogwaardige openbaar vervoersontsluiting in combinatie met een ontsluiting van het gebied via de N201 en Fokkerweg kan bestaand stedelijk gebied ontlasten van toenemend verkeer in de toekomst.

De inventarisatie is gebaseerd op de nu bekende ontwikkelingen die (gaan) spelen in de Legmeerpolder en is van belang voor de beoordeling van alle toekomstige ontwikkelingen in dit deel van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.