Bijgewerkt: 27 februari 2021

Huize Vredeveld - 1935

Foto's -> Gebouwen -> Zorgcentra en Seniorenwoningen

Huize Vredeveld
(Bron: Ansichtkaart)

'Huize Vredeveld' was een tehuis voor ouderen. De eerste steen voor het hervormde bejaardentehuis Vredeveld aan de Amsterdamseweg werd op 24 september 1924 gelegd. De foto dateert van 1935. Het tehuis was een initiatief van de Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente in Amstelveen.  Architect J. A. Bakhuizen zorgde voor het ontwerp met de karakteristieke trapgevel en de gezellige rood-witte zonneblinden. Ook het Diaconie-, Wees- en Armenhuis was hier gevestigd. Het tehuis ontleende zijn naam aan een boerderij die in 1792 door de regenten van het Gereformeerde Diaconiehuis te Amstelveen werd verkocht aan Jan Frederik Meijer, die zijn boerderijcomplex 'Vredeveld' noemde.

Vredeveld was vroeger een boerderij, gelegen op de plaats, waar in 1922 het tehuis werd geopend. Begin van 20ste eeuw brandde de boerderij af. Mevrouw Van Son, de echtgenote van de inmiddels overleden burgemeester, werd de eerste directrice. Zij vervulde de baan tot 1927. Het gebouw was gelegen op de hoek Burgemeester A. Colijnweg / Amsterdamseweg.  

vredeveld  Amstelveen
(Foto privé collectie - 2011)

Huize Vredeveld in de jaren 1980


Vredeveld was bestemd voor dames en heren 'voor wie het om enige reden moeilijk was een eigen woning in te richten of aan te houden'. Aanvankelijk werden de bewoners in verschillende klassen ingedeeld, maar na de Tweede Wereldoorlog werd het klassensysteem afgeschaft. In de loop der jaren onderging Vredeveld diverse verbouwingen en uitbreidingen. Rond 1980 werd Vredeveld afgebroken en werd er op deze plaats een autobedrijf van Poelgeest en een kantorencomplex gebouwd. In maart 1973 werd opnieuw gesproken over een totale nieuwbouw van Vredeveld. De provincie ging pas in 1981 akkoord met de nieuwbouw op de hoek van de Rembrandtweg en Zonnestein. Op 24 september 1987 heeft prinses Margriet het woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld geopend.

Het gebouw stond schuin tegenover de St. Annakerk, aan de overkant van de Burgemeester van Sonweg. Boven de poort op de gevelsteen van het oude Vredeveld stond het volgende versje:
'De liefde omhelst 't verlaten weesken alhier,
om z 'in haar schoot te voên en te onderwijzen,
verkwikt, versterkt met wijs bestier,
Als men dit huis met zijn bewoners ziet!'


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen