Bijgewerkt: 26 mei 2020

Woonoverlast met buurtbemiddeling bestrijden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-01-2014

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is verheugd, dat woonoverlast in steeds meer gemeenten succesvol wordt bestreden met buurtbemiddeling. Drie op de tien Nederlanders ervaart wel eens overlast in zijn buurt, of van zijn buren, door bijvoorbeeld blaffende honden, of andere geluidsoverlast, pesten, tuin- en grondgeschillen en bedreigingen. In 2007 konden bewoners dan in 77 gemeenten een beroep doen op buurtbemiddeling. Dit is inmiddels ruim twee keer zoveel en gestegen naar 185 gemeenten (december 2013).

buurtbemiddeling Amstelveen
(Bron CCV - 2014)

Oplossingspercentage van Buurtbemiddeling tussen 2007 en 2012


Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gemeenten en woningbouwcorporaties aangeschreven die nog niet met buurtbemiddeling woonoverlast te lijf gaan. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt het CCV de ontwikkelingen rond buurtbemiddeling bij en adviseert gemeenten over de opzet en uitvoering ervan. Op de website van het CCV is nu ook het vernieuwde handboek ‘Buurtbemiddeling, conflicten doeltreffend oplossen’ te vinden: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling.

De kracht van buurtbemiddeling schuilt in de inzet van vrijwilligers voor een prettige en veilige woonomgeving. Bij lichte vormen van woonoverlast is buurtbemiddeling de methode, waarmee buren weer in goede harmonie met elkaar leren omgaan. Het zijn bewoners uit de eigen gemeente, of wijk die buurtbewoners helpen het onderlinge contact te herstellen. Buurtbemiddeling is een manier om burgers meer zelfredzaam te maken en het werkt de-escalerend. Daarmee ontlast het ook politie en woonconsulenten van corporaties.

Vrijwillige buurtbemiddelaars worden getraind om buren bij conflicten zo goed mogelijk te begeleiden naar een oplossing. Over het algemeen worden de kosten betaald door gemeenten en woningcorporaties samen. Gemiddeld genomen over alle buurtbemiddelingsprojecten die gemeenten en woningbouwcorporaties hebben opgezet, hebben deze organisaties jaarlijks te maken met ongeveer 90 zaken.

buurtbemiddeling Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Overzicht van het aantal meldingen in verband met buurtbemiddeling in 2011, 2012 en het eerste kwartaal 2013 in Amstelveen


Centrum criminaliteitspreventie veiligheid

Het CCV is, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de landelijke beheerder van de methode buurtbemiddeling. Dat houdt in, dat zij de ontwikkelingen monitort, samen met professionals uit het werkveld inspeelt op actualiteiten en deze verwerkt in de aanpak.

Bovendien bewaakt het CCV de kwaliteit. Het CCV geeft ook kosteloos advies over de inzet, opzet en financiering van buurtbemiddeling.

Cijfers Amstelveense buurtbemiddeling in 2012

Amstelveen werkt sinds 2004 met buurtbemiddeling. Een belangrijk instrument in de aanpak van conflicten tussen buren. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Het totaal aantal meldingen is in 2012 afgenomen. Wat opvalt is, dat pesten en treiteren in 2012 meer voorkomt. In 2012 is 71% van de bemiddelingen positief afgesloten. Het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2013 loopt voorlopig in de pas met voorgaande jaren. Meer informatie over buurtbemiddeling is te vinden op de website www.beterburen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.