Bijgewerkt: 21 januari 2021

Verzekeraar REAAL wordt verkocht aan de Chinese Anbang Group Holdings

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
16-02-2015

SNS REAAL en de internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter van Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang), hebben een voorwaardelijke overeenkomst gesloten voor de verkoop van verzekeraar REAAL N.V. (REAAL). Deze is zaterdag 14 februari 2015 ondertekend, na instemming van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op basis van advies van NLFI. Met de overeenkomst is een belangrijke stap gezet om verzekeringsgroep REAAL een goede toekomst te bieden. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer maandag geïnformeerd over de voorwaardelijke overeenkomst.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Jeroen Dijsselbloem, (PvdA) minister van Financiën


Dijsselbloem: “Ik ben tevreden met het resultaat tot nu toe. Deze overeenkomst biedt duidelijk perspectief aan REAAL, haar medewerkers en haar polishouders. Zij blijven gewoon klant van verzekeringsgroep REAAL en behouden hun rechten. De overeenkomst met het kapitaalkrachtige Anbang zal de positie van REAAL versterken.” Het verkoopproces, dat medio vorig jaar is gestart, heeft geresulteerd in een bindend bod van Anbang. De voorwaardelijke overeenkomst bestaat uit:  • een koopprijs van € 150 miljoen, waarmee de aandelen in verzekeraar REAAL worden overgenomen door Anbang van de Holding SNS REAAL;

  • herkapitalisatie van REAAL door Anbang tot een niveau van 140 tot 150% (Solvency II); naar schatting € 770 miljoen tot € 1 miljard;

  • aflossing/herfinanciering door Anbang van de interne leningen van REAAL aan SNS Bank en de Holding SNS REAAL ter waarde van € 552 miljoen;

  • een prijsaanpassingsmechanisme voor (markt)waardeontwikkelingen van REAAL tussen 31 december 2014 en 1 juli 2015.


Toestemming van toezichthouders

Verschillende vervolgstappen zullen de komende tijd moeten uitwijzen, of de verkoop definitief kan plaatsvinden. Voorwaarden zijn onder meer het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar door Anbang van De Nederlandsche Bank (DNB) en goedkeuring van de Chinese verzekeringstoezichthouder.

Plaatsing SNS Bank direct onder Nederlandse Staat

Omdat verzekeringsgroep REAAL minder oplevert dan de boekwaarde leidt dit tot een boekverlies bij de Holding SNS REAAL. Hoewel SNS Bank zelf voldoende kapitaal heeft, verslechtert de kapitaalratio van de Holding en SNS Bank tezamen. De Holding moet op grond van de toepasselijke regelgeving namelijk met SNS Bank mee worden geconsolideerd. Om dit op te lossen zal de band tussen de Holding en SNS Bank worden doorbroken door SNS Bank direct onder de Staat te plaatsen. SNS Bank kan zich vervolgens gereed maken voor privatisering, bijvoorbeeld via een onderhandse verkoop of een beursgang. De Holding, waarin ook verzekeringsgroep REAAL was ondergebracht, zal op termijn worden ontmanteld.

Budgettaire gevolgen

Voor het direct onder de Staat plaatsen van SNS Bank zal de Staat de marktwaarde van SNS Bank betalen aan SNS REAAL. De definitieve marktwaarde zal in de komende maanden worden vastgesteld. Momenteel wordt hiervoor een geschatte waarde van € 2,7 miljard gehanteerd. Deze € 2,7 miljard wordt eerst verrekenend met de overbruggingslening van € 1,1 miljard, die werd afgesloten bij de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013.

Voor het resterende bedrag krijgt de Holding SNS REAAL een vordering op de Staat. De verkoop van verzekeraar REAAL en de verplaatsing van SNS Bank hebben een beperkt effect op zowel de EMU-schuld (geschat 0,05% van het bbp) als het EMU-saldo (idem) in 2015. Uiteindelijk is het aan het CBS en Eurostat om de gevolgen op het EMU-saldo en de EMU-schuld vast te stellen.

SNS REAAL

SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling op het gebied van verzekeren en bankieren die zich richt op de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf. De dienstverlening aan particuliere en zakelijke relaties vindt vooral plaats door SNS Bank en Reaal. SNS Bank bedient haar klanten via eigen winkels, het onafhankelijke intermediair, internet en de telefoon. Reaal verkoopt haar producten en diensten uitsluitend via het onafhankelijke intermediair. Het balanstotaal bedroeg € 125 miljard per ultimo 2013. SNS Reaal heeft ruim 6.000 medewerkers op basis van volledige werktijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

SNS REAAL NV en SNS Bank NV zijn op 1 februari 2013 genationaliseerd. Op 15 februari boog de Raad van State zich over de rechtmatigheid van dit overheidsingrijpen en besloot deze op 25 februari grotendeels in stand te houden. Op 27 maart 2013 verdween SNS REAAL definitief van de beurs en in februari 2015 verkocht voor 150 miljoen euro aan Anbang Insurance Group Co, Ltd.

Anbang Verzekeringen?

Anbang Insurance Group Co, Ltd (hierna te noemen Anbang Verzekeringen) is één van de uitgebreide groepen bedrijven in het verzekeringsbedrijf van China, op dit moment levert diensten van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, vermogensbeheer, verzekeringen sales agent en verzekeringen makelaar. Het bestaat uit zeven dochterondernemingen, waaronder Anbang Property Insurance Inc., Anbang Life Insurance Inc., Hexie Health Insurance Co, Ltd en Anbang Asset Management Co, Ltd en anderen.


De maatschappelijk kapitaal in 2011 van Anbang Verzekeringen steeg tot 12 miljard yuan (1,7 miljard euro), de tweede in het verzekeringsbranche. Reorganisatie van Anbang Proterty Insurance werd goedgekeurd door CIRC (China Insurance Regulatory Commission). Anbang Asset Management Co, Ltd en Hexie Insurance Sales Co, Ltd werd opgericht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.