Bijgewerkt: 21 januari 2021

Verpleeghuis Sint Jacob blijft na herbouwing het domein van ouderen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelring
02-02-2015

Zorginstelling Amstelring heeft de herontwikkeling van locatie verpleeghuis Sint Jacob gegund aan de bouwer en projectontwikkelaar Koopmans Bouwgroep B.V. uit Enschede en Syntrus Achmea Real Estate & Finance uit Amsterdam. De afspraak is, dat er na herbouw wederom senioren komen wonen. Daarmee blijft deze locatie naast Artis het domein van de oudere mens, zoals dat sinds 1866 het geval is. Koopmans zal het pand grotendeels - met uitzondering van het gemeentelijk monumentale deel - slopen en herbouwen tot woningcomplex met seniorenwoningen. Het afstoten van vastgoed past binnen het beleid van Amstelring om te concentreren op zorg- en welzijnstaken.


Grotere kaart weergeven


Het College Sanering Zorginstellingen heeft toegezien op een open en transparant proces waarbij zoveel mogelijk partijen de kans hebben gehad om een goede aanbieding te doen. Er is een marktconforme prijs behaald en de procedure is goedgekeurd door het college. Ivo van der Klei, Raad van Bestuur Amstelring: ‘De Plantage Middenlaan is natuurlijk een prachtige locatie met veel potentie. Ik ben dan ook trots op het bereiken van het goede verkoopresultaat van ruim 31 miljoen euro, geld dat weer volledig ten goede komt aan Amstelring. Dat is hard nodig, want Amstelring behoort tot de top tien van armste zorgorganisaties van Nederland. Maar ik ben even zozeer trots op de afspraak, dat het herbouwde pand weer bewoond zal worden door senioren en dat Amstelring er 24 uur per dag zorg kan verlenen.’

Een deel van de opbrengst gebruikt Amstelring om het verlies op te vangen, dat is ontstaan door de reorganisatie, namelijk het sluiten van locaties (circa 6 miljoen euro), kosten van het sociaal plan (ruim 10 miljoen euro), een deel is voor het aflossen van de hypotheek Sint Jacob (12 miljoen euro), een deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen (een vereiste van de banken) en vervolgens wordt een deel gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Kwaliteit verbeteren gebeurt via extra scholing, aanpassingen van werk/leefomgeving in woonzorgcentra, toegankelijker maken van locaties voor de cliënt en zijn sociale netwerk en het geschikt maken van locaties voor kleinschalige woongroepen.

Koopmans Bouwgroep B.V., onderdeel van TBI Holdings B.V. uit Rotterdam, heeft het plan om 317 woningen in het nieuwe Sint Jacob te bouwen. Het gemeentelijk monumentaal middendeel wordt deels terug gehuurd door Amstelring. Ivo van der Klei: ‘Amstelring huurt er weer 32 plaatsen, opdat ook zeer kwetsbare ouderen met een chronische ziekte, of dementie op deze mooie plek in Amsterdam kunnen wonen.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.