Bijgewerkt: 3 juni 2020

VNG: voorwaarden decentralisatie zorg nog ontoereikend

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
15-01-2014

Ruim 300 gemeenten hebben gereageerd op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ledenraadpleging Wmo/persoonlijke verzorging over het in december 2013 bereikte overlegresultaat met staatssecretaris Van Rijn. Na weging van alle uitgebrachte stemmen is de uitslag als volgt: 33% van de gemeenten stemt in met het overlegresultaat tegenover 67% van de gemeenten niet. 

67% van de gemeenten stemt tegen

Opvallend is, dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “ toelichtingen op de uitgebrachte stemmen. Gemeenschappelijk zijn de zorgen die gemeenten op dit moment hebben over de wijze, waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt.

Tegen die achtergrond verwijzen gemeenten naar de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, de vertraging, waarop het wetgevingstraject tot op heden vorm krijgt én de toenemende stapeling van kabinetsmaatregelen die gemeenten op verschillende terreinen raken. Dat de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheid op zich willen nemen, staat in het geheel niet ter discussie.

 van Rijn Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Hoe nu verder?

Donderdag 16 januari worden de resultaten van de ledenraadpleging nader besproken in de VNG Commissie Zorg. Deze commissie adviseert het VNG bestuur over de te nemen vervolgstappen. Het VNG bestuur neemt op vrijdag 17 januari 2014 een definitief besluit.

Reactie staatssecretaris Martin van Rijn (VWS):

"Uit de ledenraadpleging blijken twee dingen. Ten eerste blijkt, dat de gemeenten de nieuwe verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Ten tweede blijkt, dat er zorgen zijn over de randvoorwaarden van de uitvoering daarvan. Gisteren heb ik de nieuwe Wmo naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik hoop, dat we daarmee een deel van deze zorgen kunnen wegnemen. En verder wacht ik het standpunt van het bestuur van de VNG af."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.