Bijgewerkt: 26 mei 2020

MBO College Amstelland is het 7de mbo-debatteam van Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Nederlands Debat Instituut
09-02-2015

Op vrijdag 6 februari 2015 gingen in Den Haag 25 mbo-scholen de verbale strijd met elkaar aan tijdens het MBO Debattoernooi 2015, waaronder het MBO College Amstelland uit Amstelveen, dat als 7de eindigde. Na een zinderend finaledebat tussen het ROC Rijn IJssel en ROC Tilburg bleek ROC Rijn IJssel de beste sprekers in huis te hebben. De teams debatteerden over zeer actuele dilemma’s, zoals de wenselijkheid van gezonde schoolkantines. Het debattoernooi werd voor het negende jaar op rij georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gastlocatie is dit jaar het ROC Mondriaan in Den Haag.

Trailer Rijn IJssel Debattoernooi 2015 from Schooldebatteren on Vimeo.



Alle deelnemende teams konden de stellingen vooraf voorbereiden, maar wisten pas vlak voor het debat, of zij voor- of tegenstanders moesten zijn. Zij debatteerden over vraagstukken als: Moeten beroepsopleidingen studenten weigeren zodra het aantal bereikt is waar de arbeidsmarkt om vraagt? En zijn gemeentes wel, of niet verplicht hulp te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen? Maar ook het landelijk streven naar gezonde schoolkantines kwam aan de orde, waarbij werd ingezoomd op één specifiek onderdeel: Zou het wel, of niet beter zijn als schoolkantines slechts vegetarisch eten serveren? Op het evenement werd na drie spannende debatrondes bepaald, welke twee teams een plek in het finaledebat verdienden. Uit deze twee finalisten koos een vakjury het winnende team: ROC Rijn IJssel uit Arnhem.

Het evenement kan plaatsvinden door steun van vier ministeries: het  ministerie Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van de Stichting Nederlands Debat Instituut is het bevorderen van retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs. Dit in de overtuiging, dat het oefenen in debatteren een unieke en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.

De bijdrage van het debat aan de ontwikkeling van jonge mensen is tweeledig. Ten eerste leren zij spreken, luisteren en argumenteren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren jongeren standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. Deze toets der ideeën is de zuurstof van iedere democratie. Kortom, debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op actief burgerschap.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.