Bijgewerkt: 2 juni 2020

Groengebied Amstelland en regels voor baas en hond

Nieuws -> Informatief

Bron: Madelon Heering
31-01-2014

Groengebied Amstelland is een geliefd gebied om honden uit te laten. Om ze los te laten lopen zijn in de recreatiegebieden een aantal locaties aangewezen. Om het verblijf voor iedereen plezierig te maken gelden er een aantal regels. Deze staan op de borden in de gebieden en in de algemene verordening die u kunt vinden op www.groengebied-amstelland.nl, Daarnaast staat op de website een plattegrond, waarop is te zien, waar honden wel en niet mogen lopen. Zo blijft de flora en fauna ongemoeid. Bovendien is het rustiger voor andere recreanten.


Grotere kaart weergeven De Middelpolder in Amstelveen


Middelpolder gemeente Amstelveen

In de Middelpolder in Groengebied Amstelland zijn in 2005 door het bestuur twee locaties aangewezen, waar honden los mogen lopen. Verschillende gebruikers hebben gevraagd, of er een loopplank over de sloot door het terrein van het losloopgebied kan komen, ten noorden van Sportcentrum Escapade. Deze voorziening is inmiddels aangebracht.

Voor een tweede ontsluiting van dit gebied, een bruggetje aan de westzijde, ontbreken op dit moment de financiële middelen. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een extra losloopgedeelte in het Noordelijke gedeelte van de Middelpolder. Ook zal op basis van de binnengekomen reacties nut en noodzaak beoordeeld worden van het kleine losloopgebiedje langs de Bankrasweg.

Handhaving van de regels

In de afgelopen periode hebben de toezichthouders waarschuwingen uitgedeeld en de bebording gecontroleerd. Zodra bovenstaande verbeteringen zijn uitgevoerd, zullen zij strenger handhaven om de klachtenstroom te verminderen. Het honden los laten lopen buiten de daarvoor aangewezen gebieden, alsmede het aangelijnd lopen aan riemen langer dan 1,5 meter, is volgens de regelgeving strafbaar. Het boetebedrag voor overtreding van de regels is 90 euro exclusief administratiekosten.

Hondenuitlaat service

Een hondenuitlaat service heeft toestemming gekregen voor het bedrijfsmatig uitlaten van honden in het recreatiegebied Middelpolder van Groengebied Amstelland. Hier zijn geldende regels voor om overlast te voorkomen. Voor vragen kunt u e-mailen naar toezicht@groengebied-amstelland.nl, of contact opnemen met Groengebied Amstelland, telefoon 020-4965656. Meer informatie over de Middelpolder en/of Groengebied Amstelland vindt u op www.groengebied-amstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.