Bijgewerkt: 21 januari 2021

Fusies en overnames zijn in 2013 verder gedaald

Nieuws -> Informatief

Bron: SER
15-01-2014

Het aantal bij de SER gemelde fusies en overnames is in 2013 verder gedaald naar 342 (2012: 400; 2011: 423) in Nederland. Daarmee ligt het totaal aantal fusiemeldingen net boven het laagste aantal in 2009 (335). Het overgrote deel van de fusiemeldingen (98 procent) werd in 2013 gedaan op initiatief van de fusiepartijen - meldt de Sociaal-Economische Raad (SER)

De overige fusiemeldingen werden gedaan, nadat de SER hierom had gevraagd. De daling in 2013 ten opzichte van 2012 zit vooral in het laatste kwartaal. Maar ook in de drie kwartalen daarvoor was het aantal fusiemeldingen aanzienlijk minder dan vorig jaar.

fusiemelding Amstelveen
(Bron SER - 2014)

Het totale aantal fusiemeldingen bij de SER in 2013, verdeeld over verschillende sectoren


Meeste fusies in industrie

De meeste fusies vonden, evenals in 2012, plaats in de industrie (35 procent), daarvan kwam een derde voor rekening van de metaalsector en automotive. Het aantal fusies in de dienstensector steeg opvallend (34 procent in 2013 tegenover 27 procent in 2012). In de dienstensector vonden de meeste fusies plaats in de financiële dienstverlening, maar ook in de consultancy en ICT.

In de handel (8 procent) waren het met name fusies in de groothandel. De non-profitsector (8 procent) kende net als vorig jaar de meeste fusies in de zorg, waaronder thuis- en zorginstellingen, ziekenhuizen en gezondheidsdiensten. Ten opzichte van 2012 is het aantal fusies in de industrie, de handel en de non-profitsector teruggelopen (2012: respectievelijk 39, 11 en 10 procent).

Fusiegedragsregels

De SER-Fusiegedragsregels spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van werknemers bij fusies. Het is een vorm van zelfregulering. Organisaties van werkgevers en werknemers binnen de SER hebben zich verplicht tot naleving van die regels. Volgens de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen in de marktsector de betrokken vakbonden tijdig informeren over fusie- of overnameplannen . Dit moet op een zodanig moment gebeuren, dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. De melding moet ook naar de SER, die toeziet op naleving van de afgesproken gedragsregels in geval van fusies.

Geschillen over de naleving van de SER-Fusiegedragsregels worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. In 2013 werd één geschil beslecht en werden twee nieuwe geschilzaken aanhangig gemaakt. Dit jaar zal een commissie binnen de SER zich gaan buigen over een mogelijke herziening van de Fusiegedragsregels 2000.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.