Bijgewerkt: 18 september 2020

De kracht van waarheidsvinding tijdens de vierde Indië-Lezing

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems
09-03-2015

De vierde Indië-Lezing ontroerde het publiek en onthulde geheimen die op zondag 8 maart 2015 werd gehouden in het Theater van 't Woord, in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De stilte doorbreken en onderzoeken, waar je mee worstelt en wat gevoelig ligt, vraagt een bepaald klimaat. Je verlangt erkenning, behoedzaamheid, veiligheid; vooral verlang je oprechtheid. Het thema van de lezing: ‘Mijn herinnering, jouw verhaal’ inspireerde om verdrongen verhalen met waarheidsliefde en realiteitszin te onderzoeken.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2015)

Stef Scagliola vertelt over haar onderzoek, boek en website 'Liefde in tijden van oorlog'


Mevrouw Stef Scagliola vertelde over haar onderzoek, boek en website ‘Liefde in tijden van oorlog’. Tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog stuurde Nederland vanaf 1946 135.000 militairen naar de archipel. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de manschappen huiswaarts. Zij trouwden en stichtten een gezin. Hoe gaat het met de verzwegen oorlogsliefdekinderen? Belangrijke vastlegging door haar, samen met mevrouw Annegriet Wietsma als documentairemaakster. Hierover spraken mevrouw Roos van der Geugten en de heer Rob Sipkens.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2015)

Rob Sipkens vertelt over Indisch-Japanse herkomst na zoektocht


Hun herkomst was zo’n geheim. Het stilzwijgen in familieverband, begrip en acceptatie kwamen indringend en inspirerend over. Organisaties, zoals de FIOM (Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind), de vereniging JIN (Japans Indische Nakomelingen) en de stichting voor Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) hielpen hen om achter hun herkomst te komen. Zowel Roos als Rob maakten diepe indruk, hoe zij accepterend omgaan met het vinden van hun ware herkomst. Een proces van jaren van onderzoek, inzicht en verwerking ging daaraan vooraf. Nieuwsgierig? Meer hierover via link: http://www.oorlogsliefdekind.nl/

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2015)

Roos van der Geugten vertelt over Nederlands-Indische herkomst na zoektocht


Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2015)

De portretonthulling van mevrouw Coos Ayal


De galerie door portretschilder Herman Morsink van verzetshelden Boy Ecurý, Rudi Jansz, Anda Kerkhoven, Anton de Kom, George Maduro, Truus Menger, Evie Poetiray, Harry Frederik Voss, Lies Akiháry-Krijnen, Raden Slamet Faiman  en Raden Mas Said Rachmad Koesoemobroto werd verrijkt door de portretonthulling van mevrouw Coos Ayal. Haar familie vertelde over de drie jaar lange guerrillastrijd vanaf haar 15e met haar oom en tante, dwars door de rimboe en bergen van Nieuw-Guinea. 62 strijders samen tegen de bezetters, waarvan 16 mannen en 1 vrouw (Coos Ayal) dit overleefden. De thans 86 jarige heldin kon helaas niet aanwezig zijn, omdat zij ziek is geworden.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2015)

Het muzikaal duo Young Released


Vijf zonen, de dochter en hun partners vertelden aan de aanwezigen in de zaal, hoe deze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder een inspirerend leven leidde vanuit dit oorlogsverleden: optimistisch, met een glimlach het leven aankijken in zowel voor- als tegenspoed en met een actief gevoel voor de samenleving om haar heen. Haar kleinkinderen maken werkstukken op school over hun oma en ook bij hen is de vonk van inspiratie overgesprongen. Het portret laat vooral haar zachte glimlach zien en ontroerde de zaal. Haar lijfmotto: doorzetten met vertrouwen is als een geschenk door de ongeveer 125 aanwezigen ontvangen! Na de verhalen verrijkten de mooie liederen van Young Released de sfeer in het prachtige Theater van het Woord aan de Oosterdokskade. Een sfeer van horen, zien en delen deed allen aangeraakt huiswaarts gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.