Bijgewerkt: 27 mei 2020

De helft van de 50-plus vrouwen willen geen relatie meer

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-02-2015

Hoe ouder singles zijn, hoe vaker zij liever alleen blijven. Dat geldt vooral voor vrouwen, die geen zin meer hebben in relatieperikelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral jongeren en oudere vrouwen zonder relatie. Uit enquêtegegevens blijkt, dat bijna een kwart van de 18- tot 80-jarigen geen vaste relatie heeft. Vooral veel jonge mensen zijn single. Van de 18-29-jarige mannen heeft bijna de helft geen vaste partner, tegenover ruim een derde van de vrouwen. Dit verschil komt vooral, doordat vrouwen jonger aan relaties beginnen en vaak een oudere partner hebben (gemiddeld 3 jaar ouder). Vrouwen van in de 20 hebben vaker een relatie met een mannelijke dertiger dan dat mannen van in de 20, dat hebben met een oudere vrouw. Boven de 50, maar vooral boven de 65, zijn vrouwen vaker alleen dan mannen. Hierbij speelt mee, dat vrouwen vaak langer leven dan hun mannelijke partner en dus verweduwen. Tussen 30 en 49 jaar schommelt het aandeel 50-plus vrouwen niet positief over relaties

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2015)

Mensen zonder vaste partner, naar leeftijd en geslacht, 2013


Hoe ouder singles zijn, hoe vaker zij definitief geen relatie meer willen. Op latere leeftijd willen vooral vrouwen geen vaste partner meer. Van de single vrouwen van 50-64 jaar wil bijna 40 procent definitief geen relatie meer, tegenover een kwart van de single mannen van die leeftijd. Van de 65-79-jarige alleenstaande vrouwen wil zelfs bijna 70 procent niet meer aan de man. Mensen hebben verschillende redenen om geen vaste partner meer te willen. Zowel bij mannen als vrouwengeven zes op de tien aan, dat zij hun vrijheid willen bewaren. Vrouwen stellen vaker dan mannen, dat zij slechte ervaringen hebben met relaties, dat relaties veel problemen met zich meebrengen en dat zij er geen hoge verwachtingen van hebben.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2015)

Relatiewensen van singles, naar leeftijd en geslacht, 2013


Jonge vrouwen stellen relatie vaker uit. Singles tussen 18 en 29 jaar willen vaak wel een relatie, maar vrouwen van die leeftijd geven wat vaker dan mannen aan, dat die vaste partner nog wel even kan wachten. Tussen 30 en 50 jaar verschillen mannen en vrouwen die single zijn niet van elkaar wat betreft de wens om nog een partner te vinden. Het merendeel van hen zou dat nog wel willen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.