Bijgewerkt: 27 mei 2020

De economie in de Metropoolregio Amsterdam groeit

Nieuws -> Informatief

Bron: Metropoolregio Amsterdam
08-02-2015

De vooruitzichten voor de economie van Amsterdam en de omliggende regio zijn positief. Dat blijkt uit de Economische Verkenningen 2015 (pdf 95 pagina's). Voor het komend jaar wordt een groei verwacht van 3 procent. De metropoolregio profiteert van het aantrekken van de wereldhandel en het consumentenvertrouwen herstelt, waardoor bestedingen toenemen. Het bruto regionaal product groeit naar verwachting sneller, dan het Nederlandse binnenlands product.

Groothandel draagt sterk bij aan de economische groei en bewijst het belang van de centrale positie van de regio in de internationale handelsketen. Schiphol en de havenregio spelen een belangrijke rol. De handel in computers, software en randapparatuur is het meest omvangrijk. Andere activiteiten zijn tuinbouw en voedingsmiddelen, kleding, medische instrumenten en hightechsystemen voor zee- en luchtvaart.

Sectoren die ook groeien zijn gezondheidszorg en life science (biotechnologie en medische instrumenten), toerisme en ICT. De financiële sector is nog altijd groot in omvang en belangrijk voor het economisch herstel. Maar de sector neemt af in kracht als traditionele motor van de economie. Door de crisis zijn bedrijven gedwongen kosten te besparen en werknemers af te stoten, de groei in deze sector stabiliseert.

Foto Amstelveen
(Bron CBS, CPB, Eurostat, TNO - 2015)

Economische groei in de Metropoolregio Amsterdam, Nederland en de EU28. Groei in procenten (brp en bbp) tussen 1996-2015. Prognose 2014 en 2015


Het herstel van de werkgelegenheid blijft achter bij de huidige economische groei. Dat is gebruikelijk na een crisis, maar blijft een punt van zorg. Met name midden opgeleiden vinden moeilijk een baan. Naar verwachting komt de werkloosheid in de metropoolregio Amsterdam uit op 9,25%. Dat is lager dan de piek in 2014 (9,5%) maar nog altijd relatief hoog vanwege de beperkte vraag naar werknemers en het structureel toenemende aanbod van personeel.

De metropoolregio Amsterdam heeft de bestrijding van de werkloosheid hoog op de agenda staan. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet sterk verbeteren. Met het regioplan ‘Werk maken van talent’ worden 9.000 talenten de komende jaren klaar gestoomd voor arbeidsmarkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Jongeren worden zo begeleid naar werk in kansrijke sectoren, zoals ICT en techniek. Ook moet het makkelijker worden voor kleine bedrijven en ZZP - ers om stageplekken en leerwerkplekken aan te bieden.

Uit de Economische Verkenningen blijkt opnieuw. dat snelle technologische ontwikkelingen voor grote uitdagingen zorgen. Vaak profiteert de consument door lagere prijzen, maar zien ondernemers hun oude bedrijfsmodellen falen. Online shopping zorgt bijvoorbeeld voor lege winkelpanden. De digitalisering biedt ook kansen voor ondernemingen die op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen. Het is de verwachting, dat er meer verschuivingen in werkgelegenheid tussen sectoren gaan plaatsvinden. Veel nieuwe banen worden gecreëerd door startende ondernemers. Van groot belang daarbij is het aanpassingsvermogen van bedrijven en werknemers.

Ondernemingen zijn succesvol als ze snel in staat zijn hun bedrijfsmodel aan te passen aan de veranderende markt. Werknemers die bereid zijn tot om- of bijscholing maken meer kans op een baan. Zo ontstaat een meer kennis gedreven en 'lerende' economie met kansen in de regio voor snelle groeiers in de ICT, Life Sciences, maar ook bijvoorbeeld voor de sector groothandel die nu juist succesvol is vanwege specifieke kennis van lokale ontwikkelingen in vraag en aanbod.

In de Economische Verkenningen wordt ook omschreven hoe de mondiale concurrentie op het gebied van kennis en technologie toe neemt. Het is daarom een prioriteit om internationaal talent aan universiteiten, hogescholen en bedrijven te binden. Via het actieprogramma Startup Amsterdam wordt geïnvesteerd in kinderen en jongeren die leren codetaal schrijven en programmeren.

Metropoolregio Amsterdam?

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Rode draad van de samenwerking is het behouden en versterken van die internationale concurrentiepositie.

Het is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en een lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Deelnemers zijn de 36 gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. De regio telde in januari 2014 2,37 miljoen inwoners. De Metropoolregio bestaat sinds eind 2007, als opvolger van het Noordvleugeloverleg. De regio presenteert zich in het buitenland als Amsterdam Metropolitan Area.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.