Bijgewerkt: 3 maart 2021

Afvalstoffenheffing en ozb gaan stevig omhoog in 2021

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis/Gemeente Amstelveen
08-12-2020

Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld bijna € 820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is 4,1% meer dan dit jaar. De ozb stijgt met gemiddeld 3,2%. Opvallend is de forse toename van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,5%. 'Gemiddeld valt de stijging van de ozb nog mee, hoewel je eigen gemeente daar flink van kan afwijken. Daarbij lijkt de jaarlijkse toename van de ozb ruim boven inflatie de nieuwe realiteit te zijn. Als de minister gemeenten niet steunt met meer geld voor maatschappelijke zorgtaken, dan kan het bijna niet anders dan dat deze belasting volgend jaar omhoogschiet', zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis deed een representatieve steekproef onder 112 gemeenten naar de ontwikkeling van de woonlasten. Begin maart 2021 publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten. In negen gemeenten gaat de ozb op het eigen huis met meer dan 10% omhoog en in Bergen op Zoom met maar liefst 27,3%. Ook Hellevoetsluis en Middelburg melden stijgingen van meer dan 20%. Opmerkelijk genoeg zijn er ook 16 gemeenten die de ozb volgend jaar verlagen, in Beverwijk is de daling met 5,7% het grootst.

Afvalstoffenheffing flink duurder. Dit jaar betaalt een huishouden gemiddeld 9,6% meer aan afvalstoffenheffing en volgend jaar gaat deze heffing opnieuw met 7,5% omhoog. In 35 van de 112 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10%. Uitschieters zijn de gemeente Oss met ruim 38% hogere afvalstoffenheffing, gevolgd door Urk en Bunschoten met 30% of meer. Opmerkelijk is dat deze heffing in 11 gemeenten daalt, het meest in Arnhem (-20%) en Midden-Drenthe (-12,6%). Belangrijkste oorzaak van de verhogingen lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van € 13 naar € 31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Foto Amstelveen
(Bron Vereniging Eigen Huis - 2020)

Karsten Klein directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis


Hoge zorgkosten, hogere ozb. De onderlinge ozb-verschillen tussen gemeenten blijven onverminderd groot. Uit berichten van gemeenten blijkt dat de tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg sterk oplopen. Een petitie, waarmee Vereniging Eigen Huis het kabinet oproept om gemeenten voor deze taken beter te compenseren, is door ruim 135.000 mensen getekend. Karsten Klein: 'Dit laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden dat de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen, die recentelijk naar gemeenten zijn overgeheveld,  eenzijdig worden betaald door mensen met een eigen huis.'

Eind dit jaar besluit minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein. Hierdoor lijken gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de ozb voor volgend jaar. Indien er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt verwacht de vereniging de jaren daarna alsnog een forse stijging van de ozb.

Over het onderzoek. De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffenheffing, maar ontvangen geen ozb-aanslag. Alleen in Nijmegen betalen huurders nauwelijks of geen afvalstoffenheffing. Deze kosten worden verrekend in de ozb-aanslag. Er zijn ook gemeenten, waar huurders geen rioolheffing betalen.

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks tweemaal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Deze steekproef onder 112 gemeenten is het eerste onderzoek dat wordt uitgevoerd door Marlyse Research en is gebaseerd op opgaven van de vermelde gemeenten. Begin maart 2021 jaar publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten. Meer informatie: Onderzoek woonlasten in 2021: bekijk de cijfers per gemeente (steekproef) Lees meer over de petitie 'Nee tegen een hogere ozb' Lees meer over gemeentelijke belastingen

Woonlasten 2020-2021 in Amstelveen. De meest gangbare indicator voor de lokale lastendruk is het gemiddelde woonlastenbedrag volgens de jaarlijkse benchmark van het instituut COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Vergelijking van de WOZ, OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrecht gemeentebelastingen tussen 2020-2021 in Amstelveen. Voor een gemiddelde koopwoning met een meerpersoonshuishoudens stijgende woonlasten met 4,45%, afgerond 33,65 op jaarbasis


Voor een gemiddelde koopwoning met een meerpersoonshuishoudens stijgen de woonlasten met 4,45%, afgerond € 33,65 op jaarbasis. Ruim € 20 hiervan wordt veroorzaakt door kostenstijgingen huishoudelijk afval waar de gemeente geen invloed op heeft. De OZB kent een inflatiecorrectie van 2,75%, de stijging rioolrecht is met 2% lager dan de inflatiecorrectie.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.