Bijgewerkt: 7 juni 2020

AanZ-Amstelveen gaat daadwerkelijk met het werk beginnen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
06-01-2014

Op maandagochtend 6 januari 2014 was het café in Westend, het wijkcentrum van Westwijk helemaal gevuld met mensen. Zij kwamen voor het officiële startmoment van de nieuwe zorgaanbieder AanZ-Amstelveen, waarvoor de bestuurders hun toespraken hielden.

Daarna kwam het gezelschap samen in de feestelijk versierde grote zaal, waar op de met kaarsjes versierde tafels, namens team AanZ-Amstelveen kaarten waren neergelegd met de tekst: 'Geweldig, dat jullie met ons meegaan naar 2014! Voorspoedig 2014!' Veel vrijwilligers en overgenomen medewerkers van de voormalige Stichting Cardanus waren aanwezig en iedereen was benieuwd, wat de heren Dion de Leuw (AanZ/Vita) en Willem Draaisma (Aanz/Participe) te vertellen hadden.

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Dion de Leuw en Jan Hogema voeren een gesprek in de zaal


Vanaf januari 2014 zal het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk in Amstelveen worden uitgevoerd door AanZ-Amstelveen. AanZ is een samenwerkingsverband van Vita welzijn en advies (www.vitawelzijnenadvies.nl ) en Participe (www.participe.nu ).

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan Hogema vertelt over een heel spannend jaar: 'Wij (Cardanus) kunnen helaas niets meer betekenen voor de inwoners van Amstelveen'


Eind oktober 2013 heeft AanZ-Amstelveen van de gemeente Amstelveen de bevestiging ontvangen, dat er tussen de gemeente en AanZ-Amstelveen per januari 2014 een subsidierelatie zal ontstaan voor het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk. Basis voor deze subsidierelatie was de behoefte van de gemeente Amstelveen aan vernieuwend welzijnswerk in de wijken van Amstelveen.

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De mensen in de zaal volgen de toespraken


aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het verhaal van de sprekers is eigenlijk al vaker gehoord


AanZ Amstelveen heeft op basis van de offerteaanvraag van de gemeente een offerte ingediend, waarin invulling werd gegeven aan de beoogde ontwikkeling en vraag naar vernieuwend welzijnswerk. AanZ-Amstelveen zal dan ook via een geleidelijke weg de komende twee jaar invulling geven aan het vernieuwende welzijnswerk.

De eerste spreker was Dion de Leuw, directeur van Vita welzijn en advies die vertelde over de gang van zaken bij de AanZ-Amstelveen. Jan Hogema interim directeur van Cardanus mocht vervolgens in een paar woorden vertellen over de afbouw van de Stichting Cardanus en hij kreeg een groen T-shirt met het AanZ-Amstelveen logo. Met deze overhandiging werd daarmee het hele project Cardanus, vervangen door de nieuwe organisatie.

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Willem Draaisma van Participe aan het woord


aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De 'nieuwe' medewerkers van AanZ-Amstelveen waren ook aanwezig


Hoe de nieuwe organisatie de zaken gaat aanpakken en ook nog verbeteren, zullen wij aan het eind van 2016 merken. Willem Draaisma, directeur van Participe vertelde over de taken van de nieuwe zorg-organisatie van Amstelveen, over Domein 1 de buurthuizen en Domein 2 het welzijnswerk. De laatste spreker was Herbert Raat, wethouder Welzijnswerk (plaatsvervanger van wethouder Jacqueline Koops die met haar pasgeboren baby thuis zit) en hij was eigenlijk tevreden over de gang van zaken, hoewel niet alle Cardanus medewerkers door AanZ-Amstelveen werden overgenomen.

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Welzijnswerk vertelde, dat er met Cardanus heel veel goede dingen zijn gebeurd, maar ook dingen die minder waren


Maar de overgenomen medewerkers konden opgelucht ademhalen, want de meeste mensen zijn ook boven de 45 jaar en als men de kansen op de arbeidsmarkt van deze leeftijdscategorie ziet, is dat geen reden om te lachen.Wij zullen ze met spanning volgen in hun tweede (zorg gevend)leven, want het afgelopen jaar kregen ze moeilijke momenten geserveerd van de politiek, want het blijft blijkbaar een politieke kwestie, wie de wmo en het beheer van de wijkcentra mag besturen in Amstelveen. Hoe de nieuwe organisatie met het sterk verminderde budget dit gaat oplossen is in de glazen bol kijken. Wij zullen het zien……….’.Update 8 januari 2014

11 medewerkers van Stichting Cardanus zijn in dienst gekomen van de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ-Amstelveen, 7 ex-Cardanus medewerkers zijn in dienst gekomen bij Participe en 4 bij Vita welzijn en advies die samen AanZ-Amstelveen hebben opgericht. De medewerkers zijn in dienst gekomen van de moederorganisaties, omdat AanZ-Amstelveen zelf geen rechtspersoon is.

Acties van vrijwilligers en wijkcentrumbezoekers hebben ertoe geleid, dat één beheerder van De Meent kan blijven. Met de tweede beheerder is dat niet gelukt. Een actie voor Cardanus-medewerkster Banoo Kiani Haftlang heeft eveneens resultaat gehad. (Bron Amstelveens Weekblad)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.