Bijgewerkt: 22 november 2019

76 Excellente Scholen in 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-01-2014

Maandag 13 januari 2014 kregen 28 basisscholen, 36 middelbare scholen en 12 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs het predicaat Excellente School 2013. Ze ontvingen dit uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker tijdens een feestelijke ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Het is het tweede jaar op rij, dat de predicaten worden uitgereikt. Dit jaar hebben 141 scholen zich hiervoor aangemeld. Een jury van experts uit de onderwijspraktijk onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) heeft de scholen bezocht en beoordeeld.

Speciaal onderwijs

De scholen die het predicaat krijgen, komen uit het hele land en zijn van uiteenlopende signatuur. Dit jaar komen voor het eerst ook scholen in het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor een predicaat in aanmerking.

Van goed naar excellent onderwijs

De uitreiking van de predicaten past voor staatssecretaris Dekker in de ambitie uit het regeerakkoord om van goed naar excellent onderwijs te komen. 'Het verschil tussen goed en excellent onderwijs wordt vooral door de school gemaakt. Als je leerlingen van vergelijkbare scholen naast elkaar zet, dan zie je, dat de leerlingen van de ene school het soms beduidend beter doen dan die van de andere. Excellente scholen verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Zij zijn een voorbeeld voor andere scholen.'

Adel verplicht: scholen die vorig jaar het predicaat ontvingen, hebben binnen het project ‘Scholen leren van elkaar’ hun kennis gedeeld met andere scholen, zodat ook zij hier wijzer van kunnen worden.

Onderscheidende scholen

Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied een belangrijk criterium, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

Naar internationaal voorbeeld

Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen in het voetspoor van landen om ons heen. In Duitsland bestaat sinds 2006 de Schulpreis voor uitzonderlijk goede scholen. De Verenigde Staten kennen sinds 2002 Blue Ribbon Schools, een onderscheiding in het bijzonder voor scholen die ondanks moeilijke omstandigheden uitstekende resultaten boeken.

De Britse Onderwijsinspectie geeft sinds jaar en dag de kwalificatie Outstanding aan scholen die zich sterk positief onderscheiden. Ook in Nederland zal het oordeel van de Inspectie op termijn worden uitgebreid met het oordeel goed, of excellent. Het predicaat Excellente Scholen vormt hiervoor een opmaat.

kkc Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Keizer Karel College is de enige Excellente School in Amstelveen


KKC

Het Keizer Karel College in Amstelveen behaalde met het technasium/gymnasium zeer goede resultaten op de kernvakken. Er is daarnaast veel aandacht voor leerlingen die zich willen onderscheiden, door hen een rijk onderwijsaanbod aan te reiken.

De waardering hiervoor is hoog. Aanvullende leergebieden waarop de school breed opgevat zeer goede resultaten boekt, zijn sociaal-emotionele vorming, redzaamheid en ontwikkelkracht van docenten. Voor elk van deze leergebieden hanteert de school een leerlijn. De school gaat zeer succesvol om met de omstandigheden waarin ze moet werken, en een substantieel aantal leerlingen stroomt hoger uit dan het advies van de basisschool. Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in het technasium, waarmee de school voor het gymnasium een opvallend profiel neerzet met een duidelijke focus op bètatalenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.