Bijgewerkt: 25 september 2020

Wilhelminaschool
oude Dorp - 1917

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Wilhelminaschool  oude Dorp
(Bron Gemeente Amstelveen - 2003)

De Klas no. II. van de Wilhelminaschool in ongeveer 1917

Op 23 juni 1876 besloot het bestuur van de Hervormde Kerk in Amstelveen een diaconieschool met onderwijzerswoning te stichten. Hiervoor werd de oude pastorie - het Huis met de Kogel - aan de Dorpsstraat nummer 59 aangekocht voor ƒ 8000. Dominee H. M. M. Rappard verrichtte op 9 februari 1877 de opening. De eerste hoofdonderwijzer was J. Schöttelndreier. In het reglement van de school werd vastgelegd, dat de vrouw van de hoofd onderwijzer zonder betaling vier keer in de week handwerkles moest geven.

Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2003)

De derde klas van de Wilhelminaschool in 1918 met de geliefde Meester Johan Twerda, die in het Huis met de Kogel woonde. Hij was van 1911 tot zijn dood in 1932, hoofd van de school


Later kreeg de school de naam 'Wilhelminaschool'. Bij het 25-jarig bestaan in 1902 kregen de kinderen een griffeldoos. Omstreeks 1916 verhuisden de kinderen naar een nieuw gebouw achter het Huis met de Kogel.

Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - M.Fransen, kleindochter van Jan van Wier)

Schooluitstapje van de klas met zondagsschool, naar Schoorl
Links op de foto docent Jan van Wier en zijn dochter ervoor Olga van Wier, toen 6 jaar


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - M.Fransen, kleindochter van Jan van Wier)

Foto van het lerarencorps rond 1940. Links op de foto de leraar Jan van Wier


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - M.Fransen, kleindochter van Jan van Wier)

Foto van het Lerarencorps rond 1943, met rechts Jan van Wier, als plaatsvervangend hoofdonderwijzer


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Klassenfoto van de Wilhelminaschool in 1959


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Op de foto achter de microfoon staat juffrouw G.van Wichen. Zij was meer de 40 jaar onderwijzeres aan
de Wilhelminaschool, van 1 maart 1917 tot 1 februari 1959


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Klassenfoto van de Wilhelminaschool in november 1962, van klas 5 met onderwijzer Dhr Zwartsenburg

Op de tweede rij eerste meisje vanaf links is Jolanda Fasen, Francis Keuskamp met korte pony in het midden en de naam van het derde meisje is niet bekend. Het jongetje recht voor Francis is Rob Lucas en rechts bij het raam staande, het vierde meisje met paardenstaart is Barbara Muller. Haar ouders hadden een Vivo supermarkt winkel aan de van der Hooplaan. Achter in de klas rechts is de heer Oostdam en links de heer Zwartsenburg. De namen van de andere leerkrachten zijn:
Mevrouw Koolhaas - eerste klas,
Mevrouw Tissing - tweede klas,
Mevrouw Kolk - derde klas,
Dhr Ritman - vierde klas,
Dhr Zwartsenburg - vijfde klas,
Dhr Beek - zesde klas.

Tijdens de Duitse bezetting moest de school zich 'Hervormde School nr. 1' noemen, aangezien de naam van koningin Wilhelmina toen niet meer gebruikt mocht worden. Sinds juli 1955 is de school in een veel ruimer gebouw aan de Benderslaan 2, gehuisvest. Nu heet de school 'Het Palet-Zuid', een protestants christelijke basisschool.

Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Leerlingen van de Wilhelminaschool in de jaren 60 tijdens een optocht


Wilhelminaschool  Amstelveen
(Bron B. Oostdam - 2011)

Door de brand gedeeltelijk onherkenbare foto van de leraren van de Wilhelminaschool in 1951. Vlnr.: Zeilstra, Kuipers, van Doesburg, Beek, van Wichen, Bernardus Oostdam


Nog meer oude foto’s kunt u vinden van de Wilhelminaschool op de website van Ben Oostdam. Deze foto’s werden gevonden in een hutkoffer die hij uit Holland meenam na het overlijden in 1985 van zijn vader, Bernardus Laurentius Oostdam ('Meester Oostdam' - voormalig Hoofd der School tot 1965). De hutkoffer met inhoud was het weinige dat overbleef, nadat hun garageappartement in Amerika op 5 september 2006 in brand raakte.

Heeft u meer gegevens over de mensen op de foto's, mail naar José van Amstelveenweb.com , met dank.


Bouw van een school in het Keizer Karelpark in verband met uitbreiding van dienstruimten.
Nieuwer-Amstel, 8 januari 1954.

Het is Uw raad bekend dat de dienstruimten der gemeentebedrijven en van de brandweer, welke zich op het terrein achter het raadhuis bevinden, dringend aanvulling en verbetering behoeven. Verschillende malen is hierop, ook uit Uw midden, aangedrongen. Er is onvoldoende bergplaats voor de met de groei der gemeente toegenomen hoeveelheid en verscheidenheid van materieel. De werkplaatsen voor timmerlieden, schilders, gas- en waterfitters zijn thans ondergebracht in bouwvallige en ondoelmatige ruimten. Hetzelfde geldt voor de magazijnen van de Dienst Gengemeentewerken en van het gas- en waterbedrijf en voor het kantoor van de magazijnmeester. Het gebrek aan voldoende bergruimte leidt er toe dat verschillende materialen tot schade van hun deugdelijkheid in de openlucht moeten worden opgeslagen.

Een en ander heeft ons aanleiding gegeven de dienst van gemeentewerken op te dragen plannen te ontwerpen tot verbetering van de situatie. De inmiddels door de dienst opgemaakte plannen beogen een radicale voorziening, welke de behoefte aan dienstruimten voor een reeks van jaren zal bevredigen. Hoewel wij ons met de strekking van deze plannen kunnen verenigen hebben wij enkele details nog in overweging. Wij hopen binnen afzienbare tijd Uw raad hieromtrent een voorstel te kunnen doen……

Wij zouden voor de school een gebouw willen plaatsen in het Keizer Karelpark, ongeveer op het punt waar de ir Romplaan en de Van der Leeklaan tezamen komen. De tegenwoordige Wilhelminaschool bevat zes lokalen, het nieuwe gebouw zouden wij willen laten bestaan uit acht lokalen plus een gymnastieklokaal.

Zie vervolg Wilhelminaschool

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen