Bijgewerkt: 20 oktober 2019

Michiel de Ruyter School
Randwijck - 1935

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Michiel de Ruyter SchoolRandwijck
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Michiel de Ruyter School in Randwijck aan Catharina van Clevepark 10

Tot 1942 heette deze school Openbare Lagere School No. 4, de vierde Openbare Lagere school in Amstelveen
Burgemeester Haspels opende de school in 1935.


(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Michiel de Ruijterschool in 1942, waarbij de beplanting flink is gegroeid(Amstelveenweb.com - 2004)

Michiel de Ruyterschool in 2004


De openbare basisschool Michiel de Ruyter, aan de Catharina van Clevepark 10 in Randwijck, ontleent haar naam aan luitenant-admiraal-generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676). Op 17 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met randvoorwaarden voor locatieontwikkeling (RLO) van de school. Na concentratie van onderwijsactiviteiten aan Laan Rozenburg komt in 2009 de Michiel de Ruyterschool vrij voor een andere bestemming. De locatie biedt een mooie kans om het monumentale pand te behouden. In de randvoorwaarden wordt geregeld wat er zou mogen komen. De maatschappelijke bestemming kan worden gewijzigd in een bestemming kantoor en/of bedrijfsdoeleinden. Kleinschalige dienstverlening kan worden toegelaten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gebouw van de openbare basisschool Michiel de Ruyter, aan de Catharina van Clevepark 10 in maart 2012

Ook moet de stedenbouwkundige structuur van de locatie worden behouden. Hetzelfde geldt voor de monumentale en architectonische waarde van het hoofdgebouw. Met twee nieuwe zijvleugels (met kap) is totaal 1400 m² bruto vloeroppervlakte mogelijk op deze locatie. Ook wordt de kinderspeelplaats binnen de ontwikkeling gehandhaafd.


(Amstelveenweb.com - 2017)

Michiel de Ruyterschool in maart 2017


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen