Bijgewerkt: 31 juli 2014

Amstelveens Weekblad - 2004

Foto's -> Gebouwen -> Winkels

Amstelveens Weekblad
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het kantoor van het "Amstelveens Weekblad" aan de Laan van de Helende Meesters in 2004, waar de redactie werkte

In 1892 bestond reeds een weekblad dat 'De Amstelbode' heette (opgericht in 1876 door pastoor Brouwers). Een jaar later zijn er twee weekbladen in Amstelveen, namelijk de reeds genoemde 'Amstelbode' en 'Het weekblad voor Nieuwer-Amstel en omstreken'.

Op 5 augustus 1895 werd Jacobus Wilhelmus geboren, die in 1923 zijn eigen weekblad stichtte, Het Amstelveensch Weekblad (zie foto hiervoor).

Op 10 september 1963 vierde dit zijn 40-jarig bestaan. De heer Wilhelmus was niet de eerste en niet de enige die op het idee kwam een eigen weekblad voor Amstelveen uit te geven. In 1923 bestonden er namelijk drie lokale bladen: 'de Meerbode', en de 'Nieuwe Meerbode', beide uitgegeven te Aalsmeer, en het 'R.K. Weekblad' dat te Amsterdam uitgegeven werd. Het weekblad van de heer Wilhelmus is wel het enige van de vier, dat is blijven bestaan.

PERIODIEKEN 1935


Adresboek  van Nieuwer-Amstel
Uitgevers : Teerhuis en Klinkenberg, Thorbeckeweg 5. Tel. 78


„Amstelklokken"
R. K. Paroch.  Weekblad voor Nieuwer-Amstel en Omstreken.
Redactie-adres:   Amstelveenschcweg   20,  Amstelveen.


„Amstelveensch   Weekblad"
Uitgever: J. Wilhelmus. Dorpsstraat 54. Bureau Red. en Administratie: Dorpsstraat 54, Tel.  15.


„De Amstelveensche  Courant'' Kantoor: Zijdstraat 10, Aalsmeer. Tel.  102.


„Kerkbode"
(Orgaan v.d. Geref. Kerken voor Nieuwer- en Ouder-Amstel.) Hoofdredacteur: Ds. G. Lugtigheid, Handweg 119, Bovenkerk. Uitgevers: Teerhuis en Klinkenberg, Thorbeckeweg 5. Tel. 78. Administratie:  Thorbeckeweg  5.


Noord en Zuid", orgaan v. d. Ned. Hervormde Kerk. Redactie :  Ds.  J.  Fokkema;  Administratie :   Dorpsstraat  50.


Maandblad „Onze Hervormde Kerk" Redactie: Thorbeckeweg   10, Telef.  114. Administratie : Ouderkerkerlaan 55, Amstelveen.

In augustus 2005 heeft Weekmedia, de uitgeefster van het Amstelveens Weekblad haar faillissement aangevraagd. Door de hoge schulden bij drukkerij PCM werd het noodzakelijk, dat van de 16 redacteuren 5 overbleven en het gehele redactieteam naar Amsterdam moest verhuizen.

Telegraaf

In februari 2008 meldde de Telegraaf Media Groep N.V., dat zij en de Argo Press hebben overeenstemming bereikt over de overname per 1 februari 2008 van de activa en passiva van Argo Press (mediaonderneming die onderdeel is van de Argo Media Groep) betreffende het Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en De Ronde Vener die in een oplage van ruim 500.000 exemplaren verschijnen.

100 % eigenaar

De Telegraaf Media Groep NV is ook 100 % eigenaar van het Amstelveens Nieuwsblad en aldus is in feite het Amstelveens Nieuwsblad, cq. de Telegraaf Media Groep NV nog de enige uitgever van de twee lokale kranten in Amstelveen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen