Bijgewerkt: 17 juni 2019

Archief Bevolkingsregister
Bovenkerkerpolder - 1925

Foto's -> Bovenkerk -> Bovenkerk

Archief Bevolkingsregister  Bovenkerkerpolder
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com )

Gegevens uit Adresboek Nieuwer-Amstel van 1925 over de inschrijving van mensen uit de Bovenkerkerpolder

De Bovenkerkerpolder is een polder in en ten zuiden van Amstelveen en ten oosten van Bovenkerk. In het noorden grenst het gebied aan de Middelpolder en in het oosten aan de Amstel. Het noordelijke deel van de polder is bebouwd. In het zuidelijk deel van de polder, tussen de Nesserlaan en de Hollandse Dijk, wordt de grond agrarisch gebruikt op de oude kavels uit 1760.
Tot 1639 werd er turf gestoken in de polder en ontstond er een waterplas tussen de Bovenkerkerweg (west) en de Amsteldijk (oost). Later vormde het water een bedreiging voor Amstelveen en Amsterdam. Daarom werd op 7 september 1764 door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend voor het verder uitvenen en droogmaken van de plas. Het droogmaken gebeurde door elf molens. Uiteindelijk viel de polder in 1769 droog. (Bron: Wikipedia)

Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

Overzichtskaart met Bovenkerker Polder

Bovenkerk is een dorp binnen de gemeentegrens van Amstelveen. Vroeger lag Bovenkerk aan het Legmeer. Vanaf de vijftiende eeuw wordt de naam al genoemd. Dat Legmeer werd aan de noordzijde afgedamd door de Noorddam, later vervangen door Noorddammerbrug, in de hoek waar nu de St. Urbanuskerk staat. Aan de oostkant van de Noorddam, die vroeger trouwens Schinkel werd genoemd, lag de Hand naar Leiden en naar het zuiden lag het buurtschap Legmeer. Later werden deze gehuchten samen Bovenkerk genoemd. Tot de jaren 1920 bestond de bebouwing van Bovenkerk hoofdzakelijk uit lintbebouwing. In 1922 werd met de bouw van het St. Urbanuspark, langs de Noorddammerweg, begonnen. Later, na de oorlog, kwamen er zo’n driehonderd woningen bij ten zuiden van de Noorddammerlaan, ook wel ‘Tom Poes Dorp’ genoemd. In de beginjaren van 1960 kwamen er nog eens tweehonderd woningen bij ten oosten van de Luwte, nu Legmeerdijk. De laatste uitbreiding op ‘Bovenkerks grondgebied’(!) wordt Westwijk genoemd. Bovenkerk is altijd een aparte gemeenschap gebleven en dat is vooral te merken aan het culturele leven dat bloeiend te noemen is. Dit alles speelt zich voornamelijk af in het Noorddamcentrum.
Tekst is een deel van de Inleiding ‘Bovenkerk in Oude Ansichten, deel 1’
geschreven door F. Rosenberg jr. te Amstelveen maart 1991

Bron: Gegevens uit notariële- en gemeentelijke archieven ontvangen van J.L. van den Heuvel.
Hieronder worden de gegevens geplaatst van de Middenweg in de Bovenkerkerpolder (BP). In vroeger tijden toen de wegen nog geen straatnaam hadden, gaf men de wijk aan en het nummer van het huis in die wijk. Deze gegevens staan net boven de genoemde straatnaam op de kaart. Dit is de Middenweg en die sluit aan op de Middenweg van de Middelpolder, maar met een ander wijknummer en eigen huisnummer.

Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk B No 171 - Middenweg BP No 1


Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk C No 195 - Middenweg BP No 2


Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk B No 170 - Middenweg BP No 3


Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk C No 196 - Middenweg BP No 4


Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk C No 163 - Middenweg BP No 6


Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Wijk C No 162 - Middenweg BP No 8


Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk