Bijgewerkt: 4 december 2020

Laan Walcheren 5 - 1962

Foto's -> Straatgezichten -> Laan Walcheren

Laan Walcheren 5
(Bron: Collectie - particulier, maker foto 1962 - onbekend)

Hofstede aan Laan Walcheren nr 5, voorheen Machineweg nr 5, in november 2019 gesloopt

Herman van der Bijl (1900-1985) één van de architecten zonen van Leonardus van der Bijl, ook architect, ontwierp in 1936 het plan voor de bouw van een hofstede (woonhuis en brug) in opdracht van de heer H.H. (Hendricus Hubertus) Mertens. De heer Mertens was restaurateur van schilderijen en woonde aan het Jan Tooropplantsoen. In de laatste jaren voor WOII was van der Bijl nog als zelfstandig architect werkzaam. Hij maakte zich los van de sterk decoratieve stijl van de Amsterdamse School en in het plan zijn invloeden merkbaar van de Delftse School, zoals het gebruik van veel ramen, de vorm van de dakkapellen en de fraai vormgegeven houten gootklossen. Ook het eenvoudige en ingetogen karakter van deze woning past bij de Delftse School, een stroming verwant aan De Stijl (bouw) en hij had een booggalerij ontworpen voor het voorportaal, de vestibule en gang.
In december 1936 werd de bouwvergunning afgegeven door de gemeente en kon de hofstede naar het ontwerp worden gebouwd, toen nog Machineweg nr 5.

Amstelveen
(Foto uit 2019 van Frans Roël - achterkleinzoon van Leonardus van der Bijl)

De foto van het huis is genomen vanuit het noord-westen


Amstelveen
(Foto uit 2019 van Frans Roël - achterkleinzoon van Leonardus van der Bijl)

De Arcade ook wel gaanderij genoemd, langs het huis


De heer Mertens verhuisde naar zijn nieuwe woning rond 1939, kadastraal bekend als Sectie H nr 5913 met de grootte van 22.27 HA. Op 4 april 1955 maakte hij bezwaar tegen de onteigening van de grond gelegen in Middelpolder onder Nieuwer-Amstel, omsloten door de van Dam van Isseltweg, de Middenweg in de Middelpolder en de Machineweg, met betrekking tot het uitvoeren van het uitbreidingsplan van de gemeente Nieuwer-Amstel.
Op 3 mei 1955 werd het bezwaar van de heer Mertens ongegrond verklaard. De reden was dat, ook al lag een deel van het perceel van de heer Mertens in het uitbreidingsplan 'Elsrijk Oost 1954', er nog niet bekend was wat het plan precies zou omvatten. Dus kon men zijn bezwaar, dat niet beargumenteerd was, niet erkennen.

(Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.778.5 Doos 63)
Bron: Gemeente Amstelveen - februari 2019
De Gemeente Amstelveen ontving op 27 februari 2019 een sloopmelding voor Laan Walcheren 5 in Amstelveen. Het betrof het slopen van wanden en plafonds van de woning ten behoeve van verbouw op het perceel. De vergunning is op een later tijdstip toegekend. Echter op 7 maart 2019 ontving de gemeente Amstelveen een sloopmelding voor het pand en de gemeente nam op 21 oktober 2019 het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en die werd toegekend. In november 2019 werd het huis gesloopt, dat helaas niet als monument werd aangemerkt door de gemeente Amstelveen.

Amstelveen
((Foto uit 2019 van Frans Roël - achterkleinzoon van Leonardus van der Bijl))

Het voorportaal met boog en glas in lood raam, helaas dus verdwenen door de sloop


Amstelveen
((Foto uit 2019 van Frans Roël - achterkleinzoon van Leonardus van der Bijl))

Het ronde glas in loodraam aan de zuidgevel. Hopelijk heeft de eigenaar die het pand liet slopen dit bewaard om in het nieuwe huis te herplaatsen


U kunt over honderden gebouwen in Amstelveen van de architectenfamilie van der Bijl (Leonardus, Jacobus en Herman) lezen in het boek: Van der Bijl, een architectenfamilie in Nieuwer-Amstel. Verkrijgbaar bij Boekhandel Blankevoort. Een prachtige uitgave, geschreven door Frans Roël, die nieuwsgierig was naar het werk van zijn overgrootvader Leonardus van der Bijl en diens zoons Jacobus en Herman. Frans is een kleinkind van Jacobus van der Bijl.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten