Bijgewerkt: 7 december 2019

285 - Kweekschool
Leger des Heils - 1935

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

285 - Kweekschool  Leger des Heils
(Bron privé collectie)

De William Booth Kweekschool van Het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg nr 285 in 1935

Het Leger des Heils is een Internationale organisatie die in 1878 werd gesticht door William en Catherine Booth. In Nederland werd het werk van het Leger des Heils begonnen in 1887. Het doel was en is om het evangelie van Jezus Christus te prediken in woord en daad. Getracht wordt door opwekkingssamenkomsten en straatprediking mensen te bekeren. Daarnaast wordt hulp gegeven aan geestelijk en maatschappelijk ontspoorden en aan de meest hulpbehoevende en verwaarloosde groepen van de samenleving.

Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeente Archief NA)

Kweekschool van Het Leger des Heils vanaf de andere kant gezien


De officieren in opleiding, de kadetten, kwamen langs de deuren om de Amstelveners het evangelie te verkondigen. Er werden vanaf 1968 informatieavonden gehouden en open huis bijeenkomsten. Hierdoor kwamen velen tot geloof en werd besloten om een korps op te zetten. Het korps had tot doel te leven volgens de maatstaf van de reglementen van het Heilsleger, maar vooral naar het voorbeeld van Christus en in Zijn Geest. Het Leger des Heils kent een hiƫrarchische structuur naar het voorbeeld van een leger, met aan het hoofd een generaal. Het officiƫle orgaan is de Strijdkreet.

Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeente Archief NA)

Foto van het gebouw vanuit dezelfde hoek als hiervoor in de winter van 1941-1942. De klok is van de toren gehaald op last van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, aangezien zij geen richtbaken voor de geallieerden op de toren wilden


Amstelveen
(Bron: Evert Zuiderent - Amstelveen Toen en Nu)

Foto richting hoofdingang aan de voorkant van het gebouw met een toren nog steeds zonder klok


Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeente Archief NA)

De toren is weer wat opgebouwd, maar waar de klok is gebleven weet men niet


Amstelveen
(Bron: Evert Zuiderent - Amstelveen Toen en Nu)

Na de oorlog werd de klok niet meer teruggeplaatst helaas


In 1991 is het Leger uit Amstelveen verhuisd naar Almere. Begin 2003 werd het gebouw, ondanks heftig verzet om het gebouw als monument aan te merken, gesloopt. Het ligt in de bedoeling om op deze plaats luxe appartementen te bouwen. Deze foto is de laatste foto van de Leger des Heils Kweekschool voordat met de definitieve sloop in maart 2003 werd begonnen.

Heils
(Foto Amstelveenweb.com)

Ingang van het gebouw van het Leger des Heils, vlak voor de sloop in 2003
De klimop is al van de gevel verwijderd

Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie)

Gebouw van het Leger des Heils vlak voor de sloop


Lees nog meer over de Kweekschool van het Leger des Heils.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten