Bijgewerkt: 24 mei 2019

Burgemeester Ouderkerk
vraagt eervol ontslag - 2017

Foto's -> Buurgemeenten -> Ouderkerk

Burgemeester Ouderkerkvraagt eervol ontslag
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw Mieke Blankers - Kasbergen burgemeester van Ouder-Amstel en mevrouw Rineke Korrel-Wolvers (CDA) wethouder leggen een bloemstuk bij het Indiëmonument op 14 augustus 2016 in Amstelveen

Op 28 maart 2017 heeft mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel (Ouderkerk) aan zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 15 december 2017 eervol ontslag te verlenen uit haar functie - meldt de gemeente Ouder-Amstel op haar website. Hoewel haar tweede ambtstermijn van zes jaar nog doorloopt tot september 2019 heeft de burgemeester besloten vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats te maken voor een opvolger. Dat geeft die opvolger de gelegenheid om de start van de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college volledig mee te maken en mede vorm te geven.

'Ik heb dit prachtige ambt straks gedurende ruim 10 jaar met grote toewijding, inzet en veel plezier vervuld tezamen met mijn medebestuurders binnen de gemeente en de regio'- aldus burgemeester Blankers-Kasbergen. Door haar ontslag nu al aan te kondigen geeft zij de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning de gelegenheid om op tijd tot de keuze van een nieuwe burgemeester te komen. Daardoor is een soepele overdracht van taken mogelijk.

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op donderdag 5 juli 2007 besloten mevrouw M.T.J. (Mieke) Blankers-Kasbergen (Oudewater, 1950) uit Hoofddorp voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel- meldde in haar persbericht de gemeente. Zij werd benoemd en volgde waarnemend burgemeester Niek Meijer op, die op zijn beurt is voorgedragen voor benoeming als burgemeester van Zandvoort. Mevrouw Blankers was toen 57 jaar oud en lid van het CDA. Zij was bij de provincie Noord-Holland voorzitter van de gebiedscommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de regio Zuidwest/Rijnland. Sinds 15 maart 2006 was zij raadslid voor het CDA in de gemeente Haarlemmermeer en ook fractievoorzitter van het CDA in de Regioraad Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA). Van november 1999 tot februari 2006 was zij wethouder in Haarlemmermeer met als portefeuille onder meer verkeer en vervoer, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Van 1975 tot eind 1999 was zij lerares lichamelijk opvoeding en informatica op het St. Nicolaas lyceum in Amsterdam. Vanaf 1970 tot 1973 was lerares Algemeen Vormend Onderwijs op een LHNO (lager huishoud- en nijverheidsonderwijs) school in Utrecht.
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel hebben 42 personen gesolliciteerd, 16 vrouwen en 26 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.  Van deze kandidaten hebben, of hadden 25 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 17 personen hebben een functie daarbuiten. Onderverdeeld naar politieke richting: VVD: 11, PvdA: 8, CDA: 5, D66: 5, Lokale politieke partij: 2, SP: 1, CU: 1, Onbekend/geen: 9. e nieuwe burgemeester zal naar verwachting in december 2017 worden benoemd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Buurgemeenten