Bijgewerkt: 6 juni 2020

Jeroen J. Nobel waarnemend Burgemeester - 2015

Foto's -> Buurgemeenten -> Aalsmeer

Jeroen J. Nobel waarnemend Burgemeester
(Foto Haarlemmermeer PvdA - 2014)

Jeroen J. Nobel is een politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA). Sinds 2015 is hij waarnemend burgemeester van Aalsmeer. Nobel was eerder van maart 2006 tot april 2014 wethouder in Haarlemmermeer

Bron: Provincie NH
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. (Johan) Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Aalsmeer besloten de heer J.J. (Jeroen) Nobel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aalsmeer. De benoeming gaat in op 18 mei 2015. Mevrouw drs. J. (Jobke) Vonk-Vedder heeft op 19 februari 2015 aangekondigd, dat zij met ingang van 1 oktober 2015 haar ontslag als burgemeester van de gemeente Aalsmeer zou indienen. Vervolgens heeft zij op 20 april bekendgemaakt, dat zij haar werkzaamheden per 1 mei 2015 neerlegt.

De ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer zijn voor de commissaris van de Koning aanleiding om een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij heeft de heer Nobel een opdracht meegegeven. Hij moet de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer verkennen of laten verkennen. De resultaten van de eerste verkenning zal de waarnemend burgemeester rapporteren aan de commissaris van de Koning in een vertrouwelijk ambtsbericht. Daarnaast is hem gevraagd een traject gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen te initiëren.

De waarnemend burgemeester kan zich hierbij laten ondersteunen door externe deskundigen en/of onderzoekers als hij dit nodig acht. De commissaris van de Koning zal na ongeveer zes maanden met de fractievoorzitters en het college spreken over de voortgang van dit proces. De vacature van burgemeester zal voorlopig niet worden ingevuld. De heer J.J. Nobel was van maart 2006 tot april 2014 wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is 55 jaar en lid van de PvdA.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Buurgemeenten