Bijgewerkt: 20 januari 2020

Afscheid 20 Raadsleden en 3 wethouders - 2014

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Afscheid 20 Raadsleden en 3 wethouders
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester Fred de Graaf vertelt over het soms jarenlange werk van de vertrekkende raadsleden

Op woensdag 26 maart 2014 nam de gemeenteraad van Amstelveen afscheid van 20 raadsleden. Vier raadsleden in het bijzonder werden in het zonnetje gezet. Catharina de Leur (D66), Ben Jonker (CDA), Sander Mager (GroenLinks) en Rien Alink (D66) kregen een Koninklijke Onderscheiding. Alink kreeg ook de Zilveren Legpenning van de gemeente Amstelveen. De gemeenteraad van Amstelveen vergaderde op 26 maart voor het laatst in de huidige samenstelling. Van maar liefst 20 raadsleden werd afscheid genomen. Het kortst zittende raadslid was Arno Janssen (D66), die nog geen jaar geleden in de raad kwam en het langstzittend Rien Alink (D66), die 20 jaar lid was van de raad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Catharina de Leur van D66-Amstelveen is lid in de Orde van Oranje-Nassau


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ben Jonker van CDA-Amstelveen is lid in de Orde van Oranje-Nassau


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sander Mager van GroenLinks-Amstelveen is lid in de Orde van Oranje-Nassau


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Rien Alink van D66-Amstelveen is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg ook de Zilveren Legpenning van de gemeente Amstelveen


Burgemeester Fred de Graaf sprak alle raadsleden kort toe en bedankte ze voor hun inzet voor de gemeente. Vier raadsleden kregen bovendien een koninklijke onderscheiding. Catharina de Leur, Ben Jonker en Sander Mager waren 12 jaar raadslid. Rien Alink was 20 jaar raadslid en ook nog 4 jaar wethouder. Zij werden allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Nog een laatste historische groepsfoto van de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 26 maart 2014


Voor raadslid Alink had de burgemeester een bijzondere verrassing. Hij reikte hem de Zilveren Legpenning uit. Dit is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen voor hun bijzondere verdiensten voor de gemeente en de Amstelveense samenleving. Op donderdag 27 maart 2014 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De openbare vergadering begint om 20.00 uur.
Op donderdagavond 8 mei 2014 namen drie wethouders van de gemeente Amstelveen afscheid van het wethouderschap. John Levie (BBA), Jan-Willem Groot (CDA) (wethouder vanaf 2006) en Jacqueline Koops-Scheele van ChristenUnie onder grote belangstelling afscheid van hun secretaresses, collega’s, kennissen, vrienden en belangstellenden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Voor de afscheidsavond begint gaat Jan Verschoor, directeur van het Museum Jan van der Togt, graag op de foto met John Levie, die als gewone burger, maar ook wethouder Cultuur, een graag geziene gast is in deze moderne galerie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jochum Haakma, Global Executive director Business Development TMF Group en Jan-Willem Groot van CDA-Amstelveen staan nog even stil voor de foto


De avond werd in het stijlvolle Museum Jan van der Togt georganiseerd, waar eerst een heuse reünie ontstond met honderd-uit pratende mensen. Blijkbaar komen er veel meer mensen naar een afscheid, dan naar een aantreden van een politicus. Het liep dus een beetje uit en de toespraken die gepland stonden vanaf 20 uur, begonnen hierdoor een half uur later.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Rein Schurink, de gemeentesecretaris heeft het moeilijk, want iedereen is aan het praten met elkaar en de mensen hebben waarschijnlijk uit het oog verloren, waarvoor ze hier kwamen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen sprak in zijn toespraak met waardering de vertrekkende wethouders toe


Rein Schurink, de gemeentesecretaris begeleidde de avond en eindelijk kon Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen, met zijn toespraak beginnen. Vervolgens kregen John Levie van Burgerbelangen Amstelveen, Jan-Willem Groot (CDA-Amstelveen) en als laatste Jacqueline Koops (CU-Amstelveen) het woord. Van de drie politici blijven er twee in de gemeenteraad zitten, namelijk Jan-Willem Groot en Jacqueline Koops. Zij gaan verder als fractievoorzitter van hun eigen partij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tussen het publiek volgen de oud-wethouders de toespraak van de burgemeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

John Levie van Burgerbelangen Amstelveen analyseert tijdens zijn toespraak, zijn laatste vier jaar als wethouder


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Annelies Krak-Franke, secretaresse van John Levie krijgt een grote bos bloemen als dank voor haar zware werk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Linda Roos als lid van BBA krijgt ook een bos bloemen van John Levie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan-Willem Groot van CDA-Amstelveen tijdens zijn toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het is heel erg benauwd in de zaal, maar niemand valt flauw, gelukkig maar


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops van ChristenUnie-Amstelveen neemt afscheid met een geïmproviseerde toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Na de toespraken loopt iedereen naar de oud-wethouders om afscheid te nemen en ontstaat er
een massieve muur van mensen in de zaal


Er was ook een grote kartonnen doos bij de ingang van het museum, waar men ten behoeve van het Instrumentenfonds van de Muziek- en Dansschool Amstelveen giften kon deponeren. Met dit fonds worden onder meer de muzieklessen op de Amstelveense basisscholen gerealiseerd.

Op de video kunt u de verschillende toespraken beluisteren en bekijken, want helaas ontving Amstelveenweb geen toespraken op schrift van hen, zoals voorheen wel vaak gedaan werd. Al met al was het een drukke gezellige bijeenkomst, ook al verdwijnen bekende gezichten bij de diverse activiteiten, openingen en optredens. Amstelveenweb bedankt bij deze John Levie, voor zijn support van de Stichting Amstelveenweb. Het ga je goed!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen