Bijgewerkt: 6 juni 2020

2de Termijn Jan van Zanen - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

2de Termijn Jan van Zanen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een opgewekte burgemeester van Amstelveen: Jan van Zanen tijdens de raadsvergadering op woensdag 9 februari 2011

Op 1 juli 2011 eindigt de ambtstermijn van burgemeester Van Zanen. De gemeenteraad adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Van Zanen te herbenoemen als burgemeester voor een periode van 6 jaar.

Burgemeester Van Zanen heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarop heeft de gemeenteraad op 15 december 2010 de ‘Commissie herbenoeming burgemeester’ ingesteld, bestaande uit de fractievoorzitters en voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Mager.

Deze commissie heeft zich in een gesprek met de burgemeester een oordeel gevormd over zijn functioneren. Dit heeft geresulteerd in een positief advies voor herbenoeming. 

De gemeenteraad heeft in een besloten vergadering op 9 februari 2011 het advies van de commissie overgenomen. Het doen van een aanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester is een wettelijke bevoegdheid van de raad.

De positieve aanbeveling van de gemeenteraad gaat via de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Het definitieve herbenoemingsbesluit wordt nog vóór de zomer verwacht.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen