Bijgewerkt: 6 juni 2020

Nieuw College B&W - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Nieuw College B&W
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr: Herbert Raat (VVD) wethouder, Jacqueline Koops-Scheele (CU) wethouder, Rein Schurink gemeentesecretaris, Jan van Zanen burgemeester, Jan-Willem Groot (CDA) wethouder en John Levie (BBA) wethouder vormen het nieuwe College van B en W van Amstelveen voor de jaren 2010-2014

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 28 april 2010 werden de nieuwe wethouders van de gemeente door de raad gekozen en beëdigd. Na een korte B en W vergadering waren de leden van het nieuwe College van Amstelveen weer naar de raadzaal teruggelopen, waar deze foto werd gemaakt.

De verdeling van de portefeuilles: Herbert Raat (VVD): financiën, onderwijs, P&O, jeugd, A9; John Levie (BBA): ruimtelijk ordening, sport, verkeer, cultuur; Jan-Willem Groot (CDA): economische zaken, regionale ontwikkeling, volkshuisvesting; Jacqueline Koops-Scheele (CU): sociale zaken, WMO, gezin- en jeugd, voorzieningen gehandicapten.
Bron: Herbert Raat

Woensdag 28 april 2010 zijn John Levie (BBA), Jan Willem Groot, Jacqueline Koops (CU) en ik geïnstalleerd als wethouder van Amstelveen. Vijf partijen maken deel uit van de coalitie: VVD, CDA, BBA, CU en de OCA onder leiding van Henk Fokkink.

Voor Amstelveen is deze combinatie uniek. Voor mij is het een logisch vervolg op de samenwerking die we al jaren hebben in de gemeenteraad. Ondanks verschillen in onze politieke achtergrond zijn we altijd al bezig geweest om samen te werken voor Amstelveen.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Gemeentesecretaris Rein Schurink (l) feliciteert Herbert Raat met zijn wethouderschap op woensdag 28 april 2010


Toch is het allemaal raar. Van het één op het andere moment ben je wethouder. Een prachtig kantoor met uitzicht over de Poel en de volgende dag zat ik als bestuurder bij de uitreiking van de lintjes en bij de aftrap van Koninginnedag in het Oude Dorp. Vandaag (zondag) heb ik op kantoor in Amsterdam mijn spullen opgehaald.

Bijna negen jaar heb ik gewerkt als bestuursvoorlichter voor de wethouders Bea Irik, Rob Oudkerk, Ahmed Aboutaleb en Lodewijk Asscher in Amsterdam. Bijna iedereen op het stadhuis ken ik en veel collega's zijn ook vrienden. Een fantastische tijd gehad, soms echt moeilijke momenten maar vooral leuke tijden.

De meest gestelde vraag in Amsterdam was de afgelopen maanden; 'ben je niet bang dat je je gaat vervelen in Amstelveen'. Dat is minder arrogant dan het klinkt, want voor veel Amsterdammers is het moeilijk voor te stellen, dat er leven is voorbij de stadsgrenzen.

Gelukkig was iedereen snel overtuigd als ik ze uitlegde, dat veel problemen vergelijkbaar zijn. Toch zal ik 'mijn' Waterlooplein, wethouders, collega's enorm gaan missen. En ik hoop, dat we de samenwerking tussen beide steden nog beter kunnen maken dan die al is.
Bron: BBA

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Amstelveen een wethouder van een lokale partij. John Levie is afgelopen woensdag 28 april 2010 door de gemeenteraad gekozen als wethouder voor BBA. De BBA-wethouder Levie is tevens tweede loco-burgemeester. John Levie zal zich de komende periode bezig houden met Verkeer en Vervoer,  Ruimtelijke Ordening,  Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur waaronder wegen en riolering en Cultuur en Media.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

John Levie is de eerste wethouder van Burgerbelangen Amstelveen sinds de partij bestaat


BBA neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als nieuwe collegepartij en kan daarmee voor de burger meer betekenen.  BBA is verheugd dat samen met de VVD, CDA, CU en OCA te doen. Juist omdat het voor Amstelveen een financieel moeilijke tijd wordt, vindt BBA het van belang om de uitdagingen waar Amstelveen voor staat samen met de gehele raad aan te gaan.

“Wij wilden bij College-vorming vier wethouders en geen vijf. Daarmee heeft de nieuwe coalitie een eerste goede voorbeeld gegeven. Voor ons is het van belang om met de hele raad goed samen te werken, opdat een zo groot mogelijk draagvlak voor ingrijpende beslissingen wordt verkregen. Essentieel is om dat met een zo maximaal mogelijke inbreng van en dialoog met burgers en bedrijven te doen”  aldus fractievoorzitter Linda Roos.

BBA is blij met de manier waarop in het collegeprogramma aandacht is voor doorstroming in de sociale woningbouw, openbaar groen behouden blijft en binnen het sportbeleid breedtesport weer centraal staat. “Dit alles met realistische projecten en een sluitende begroting en, nog belangrijker, met zo laag mogelijke lasten en dat alles zonder een netto OZB stijging,” benadrukt Linda Roos enthousiast.
Bron: CU-Amstelveen

Na vier jaar voor het eerst met 1 zetel in de gemeenteraad te zijn vertegenwoordigd heeft de ChristenUnie nu ook een wethouder in het College van B en W. Jacqueline Koops is afgelopen woensdag op 28 april 2010 door de gemeenteraad gekozen als wethouder voor de ChristenUnie. Zij zal zich de komende periode bezig houden met Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Werk en Inkomen, Sociale Voorzieningen, Zorg en Volksgezondheid.

“Als wethouder ben ik zeer verheugd mij nu vanuit deze positie nog meer te kunnen inzetten voor deze aandachtsgebieden binnen mijn portefeuille omdat dit echte ChristenUnie punten zijn”, aldus de kersverse wethouder Jacqueline Koops, die in deze functie ook de belangen van OCA zal behartigen.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jacqueline Koops: 'Ik zie echt uit naar een collegiale, effectieve samenwerking met de wethouders van VVD, CDA en BBA, waarmee, ook persoonlijk, goede relaties zijn ontstaan. Zeker in tijden van economische teruggang is het werken met een hecht, solide team van groot belang'

De ChristenUnie hecht ook sterk aan een goede samenwerking binnen de raad zelf. De ChristenUnie zal zich ook deze raadsperiode weer actief gaan inzetten voor een sluitende aanpak ter bestrijding van armoede. De ChristenUnie staat voor sociaal beleid waarbij de minima worden ontzien, zeker in de periode van bezuinigingen die gaan komen.

Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bert de Pijper, fractievoorzitter CU-Amstelveen: 'De ChristenUnie rekent op een vruchtbare dialoog en draagvlak binnen de raad voor de vele ingrijpende beslissingen die in tijden van bezuinigingen genomen dienen te worden'

Ook hecht de ChristenUnie aan een verbetering van de veiligheid in Amstelveen, overlast moet worden aangepakt. Verder moet het openbaar groen worden behouden en onderhouden. De Bovenkerkerpolder moet groen blijven! Tenslotte staat ook de ChristenUnie voor een beleid waarin de breedtesport weer centraal staat.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen