Bijgewerkt: 30 mei 2020

Stadsgesprek over Veiligheid - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Stadsgesprek over Veiligheid
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Presentator Martijn de Greve begeleidt de avond

In het 'Actieplan integraal veiligheidsbeleid 2009' van de gemeente Amstelveen staat dat het afgelopen jaar de veiligheid ook in Amstelveen weer één van de grootste maatschappelijke thema's is geweest. De overlastproblematiek in Middenhoven en Westwijk en het toenemende aantal inbraken en fietsdiefstallen hebben ongetwijfeld invloed gehad op het gevoel van veiligheid van de inwoners van Amstelveen.

De gemeente probeert elk jaar te achterhalen hoe deze gebeurtenissen bij de inwoners van Amstelveen worden waargenomen, via zogenaamde ronde tafel gesprekken in de bibliotheek op het Stadsplein. Dit jaar was er weer een dergelijk gesprek op donderdagavond 12 november 2009. In de bibliotheek waren ongeveer 50 mensen aanwezig en net als vorig jaar, waren er minder burgers, dan veiligheidspecialisten.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het publiek is klaar om de rondetafel gesprekken te volgen


Het terugkerende thema was weer: overlast jeugd, toezicht in de openbare ruimte, verkeersveiligheid en de toenemende scooteroverlast. De opening van de avond werd door debatleider en presentator Martijn de Greve verricht en hij maakte bekend, dat na de toespraak van de burgemeester, de aanwezigen zouden speeddaten bij de opgestelde tafels.

Vertegenwoordigers van de brandweer, de politie, Vita welzijn en advies, Gemeentelijk Vervoersbedrijf GVB, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de handhavers van het Bike-team, de Stichting Cardanus, afdeling Jeugd en Veiligheid van de gemeente Amstelveen probeerden antwoord geven op de vele vragen en opmerkingen van de burgers.

De bedoeling van speeddaten is dat alle aanwezigen per tafel 4 minuten gesprektijd krijgen. In dit geval dat zij na elk gesprek aan de volgende tafel moesten plaats nemen met een ander thema. Op deze manier werd veel informatie vergaard en dat werd tijdens de 'plenaire terugkoppeling' weer samen besproken.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak


Jan van Zanen, de burgemeester van Amstelveen, opende de avond met een toespraak, waar hij onder andere het volgende zei: “Veiligheid is een veel omvattende begrip. Heel veel mensen zijn in Amstelveen met de veiligheid bezig en de burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in deze stad. Ik maak altijd in dit verband een relativerende opmerking, dat wij in Amstelveen niet op een eiland wonen”.

“In de Atlas van de Nederlandse gemeenten staat Amstelveen nog steeds- wat veiligheid betreft- op de eerste plaats van de veiligste stad van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Dat is een feit, dat je altijd in je gedachten moet houden. Toch ben ik niet, -maar misschien nooit-  tevreden. Als je naar de pure veiligheidcijfers kijkt, dan vind ik, dat het hier om objectieve cijfers gaat en dan vind ik dat deze cijfers nog steeds te hoog zijn”.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het aanwezige publiek luistert naar de toespraak van de burgemeester


“De honderden meldingen van jeugdoverlast van vorig jaar vlakt iets af, het aantal vernielingen, diefstal van- en uit motorvoertuigen, meldingen van huiselijk geweld, woninginbraken- zijn nog steeds gigantische aantallen”.

“Er zijn dingen natuurlijk die goed gaan, maar er zijn ook zaken die nog steeds niet goed gaan. Dit geldt ook voor het hele land. Als je naar het aantal woninginbraken kijkt, dan vind ik echt, dat daar extra inzet nodig is. De gemeente heeft sinds vorig jaar een extra aantal dingen gedaan, zoals de oprichting van het Bikers-team, waarmee het toezicht op straat, de handhaving op kwetsbare plekken is geïntensiveerd”.

“Ik merk dat er goed werk wordt verricht. Er zijn ook straatcoaches in de stad, die bij de ouders van de jongeren ook achter de deur kijken en steviger optreden, dan dat de jongerenwerkers kunnen doen. Maar door deze hardere maatregelen is ook het aantal klachten toegenomen. Ik ben daar niet trots op, maar ik stel het wel vast, omdat iedere klacht over optreden en actief zijn, voor mij aanleiding is om te veronderstellen dat er wordt opgetreden”.

“Dat is niet te rijmen met de berichten in de media: 'Wij zien ze nooit en er gebeurt niets in deze gemeente, als het hier om veiligheid gaat. Nieuw element is in de gemeente het toepassen van een tijdelijk huisverbod, om het toenemend huiselijk geweld te beperken. Als u denkt, dat dat in Amstelveen niet voorkomt, dan heeft u het mis, het komt steeds vaker voor. In het afgelopen jaar waren er meer dan 200 meldingen'.

“De politie en de gemeente werken sinds het afgelopen jaar samen aan het scooter project: 'Zoek de grens op'- voorlichting, educatie en veel meer scootercontroles. De overlast die wordt veroorzaakt door de opgevoerde scooters was een klacht en die hoor ik nog steeds van de bewoners. Nu zijn er 743 scooters gecontroleerd- sommige meerdere keren- en er werden 300 proces-verbalen uitgeschreven”.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan Woldman Regionaal Geneeskundig Functionaris van GHOR in gesprek met de presentator


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ir. J. Gertjan Kroon algemeen directeur van het GVB kreeg heel veel vragen in verband met het gebruik van de OV-chipkaart


“Wij hebben samen met de politie en anderen een stevige voorlichtingcampagne in verband met de woninginbraken opgestart. Ik hoop dat het ook werkt. Ook in Amstelveen is het verstandig als je je deur op slot doet. De buurtbemiddeling is ook opgezet en is inzetbaar bij burenruzies en het werd meer dan 100 keer met succes toegepast”.

“Amstelveen is lid geworden, samen met onze buurgemeenten, van het Regionaal Meldpunt Discriminatie. Het is een veilig gevoel hoop ik voor u, bovendien dat Amstelveen binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland samen met de politie, de brandweer, GHOR samenwerkt om situaties van crises te voorkomen en bestrijden en om te helpen bij rampen”.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Rozemarijn Sluijters coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld Amstelland en projectleider tijdelijk huisverbod van Vita vertelt over een zeer zwaar beladen onderwerp


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ruud de Matter Kazernemanager Brandweer Amsterdam aan de Oranjebaan in Amstelveen vertelt over het sirenegebruik van de brandweer


“De veiligheid in een leefbare samenleving doet de gemeente niet alleen. Wij hebben wel de taak om de regie te voeren en dat is niet makkelijk. Wij doen het van harte en ik voel me zeer gesteund door iedereen, waarvan op deze avond ook een aantal aanwezig is. Wij kunnen het niet alleen waarmaken, want veiligheid, de veiligheidsbeleving, is bijna een levenselixir”.

Na de toespraak van de burgemeester konden de aanwezige justitie en politiemedewerkers hun kant van het verhaal vertellen. Willem Nijkerk de nieuwe district officier van justitie in het arrondissement Amsterdam, vertelde over hoe aangiftes worden afgehandeld: “Als een zaak bij ons binnenkomt, hebben wij een apart registratiesysteem voor de aangevers (slachtoffers). Deze mensen moeten natuurlijk geïnformeerd worden over wat er verder met hun aangifte gebeurd. Het is gewoon slecht als u niets meer hoort. U doet de moeite, om aangifte te doen en dat moet beloond worden.”

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw H. Waage (l) medewerker openbare orde en veiligheid en Chadia Yemni medewerker Jeugd en veiligheid van de gemeente Amstelveen beantwoorden de vragen van de presentator


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

C. Haverkamp (l) en M. Schenk van het Biker-team vertellen over het doel van het team


Na de toespraken konden de aanwezige burgers bij de tafels hun vragen, of opmerkingen stellen en daar werd alles opgeschreven en later werd het probleem aan de aanwezige veiligheidspecialisten bekendgemaakt en ze hebben geprobeerd alles te beantwoorden.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jaap Prent van Burgerbelang Amstelveen stelt zijn vragen aan mevrouw Sluijters in verband met het huiselijk geweld in Amstelveen


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Thomas van de Wetering (l) lid van het wijkplatform Groenelaan in gesprek met Jan Woldman van GHOR


De avond was op zich veel beter georganiseerd, dan in 2008, maar omdat van de uitgenodigde 500 mensen ongeveer 30 waren gekomen, was het resultaat een beetje magertjes. Juist uit de wijken waar veel problemen voorkomen, kwam bijna niemand. Een avond als deze zou een goed platform kunnen zijn voor alle bewoners van Amstelveen: direct contact met de veiligheidsspecialisten, met de burgemeester en natuurlijk met elkaar.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ruud de Matter van de brandweer Amstelveen in gesprek met de bewoners


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Zware onderwerpen aan de tafel van de politie


De jongeren, waarover bijna de hele avond werd gesproken waren er ook niet, terwijl voor hen een dergelijke specifieke avond juist heel leerzaam is. De hangjongeren kwamen ook niet, want ze moesten natuurlijk ergens hangen, in plaats van in de bibliotheek mee discussiëren over de hangjongeren problematiek.

Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Chadia Yemni medewerker Jeugd en veiligheid van de gemeente Amstelveen in gesprek met een bewoonster van Amstelveen. In de actergrond staat Johan Zoutberg directeur van de Stichting Cardanus


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Willem Nijkerk de nieuwe district officier van justitie in het arrondissement Amsterdam, in gesprek met Martijn de Greve


Veiligheidavond Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De heer Raadschelders voorzitter van de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisatie beantwoordt de vragen van de debatleider


Op zaterdag 14 november na de intocht van Sinterklaas, vroeg ik de burgemeester om een analyse te geven over de veiligheidsavond en hij zei het volgende: “Ik kijk met plezier terug naar het jaarlijkse veiligheidsgesprek en aan de ene kant ben ik best tevreden, want de avond was goed georganiseerd. Alle vragen, die bij de inwoners van Amstelveen leven zijn aan de orde gekomen. Ik vind ook dat het beter is gelukt dan vorig jaar om de onderwerpen aan een reactie te voorzien.”

Vervolgens vertelde de heer Van Zanen: “Wat ik wel erg jammer vind, dat er heel veel mensen waren uitgenodigd om naar de avond te komen en dan komen er maar enkele tientallen, ondanks het heel actuele onderwerp, waar heel veel mensen zich druk om maken. Wat ik ook jammer vind is dat de mensen, die altijd een mening over zaken hebben- al dan niet anoniem- niet komen. Het is een gemiste kans!

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen