Bijgewerkt: 29 augustus 2014

Straten in de wijk Keizer Karelpark - Oost

Keizer Karelpark - Oost
De Heilige Ambrosius (339 - 4 april 397)
Kerkvader - bisschop van Milaan.


Keizer Karelpark - Oost
Aurelius Augustinus (354-430)
Heilige en kerkvader.
Zie ook AugustinusparkKeizer Karelpark - Oost
Benders (1907-1943)
Verzetsstrijder.
Benders was een illegaal werker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij hielp joden en verschafte hen zelf vervaardigde papieren. Hij beschikte over veel geheime gegevens. Op 6 april 1943 stierf hij in gevangenschap te Amsterdam.


Keizer Karelpark - Oost
Boksdoorn
Heester.
De boksdoorn, Lycium halimifolium, is familie van de nachtschede - achtigen.


Keizer Karelpark - Oost
Dirk Rijnders
Burgemeester van Amstelveen 1955 tot 1971.
Zie rubriek Geschiedenis.


Keizer Karelpark - Oost
Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)
Duits luthers predikant en landdagafgevaardigde.


Keizer Karelpark - Oost
Dr Allard Pierson (1831-1896)
Letterkundige, theoloog en kunsthistoricus.


Keizer Karelpark - Oost
Giovanni Bosco (16 augustus 1815 - 31 januari 1888)
Italiaans priester.


Keizer Karelpark - Oost
Alphonse Marie August Joseph Arïens (1860-1928)
Rooms-katholiek priester en sociaal voorman.


Keizer Karelpark - Oost
Ds Otto Gerhard Heldring (1804-1876)
Nederlands hervormd theoloog.


Keizer Karelpark - Oost
Desiderius Erasmus
(26/27 oktober 1466 (?) Rotterdam of Gouda
12 juli 1536 te Basel)
Nederlands Augustijner monnik, humanist, schrijver en filosoof.


Keizer Karelpark - Oost
Franciscus van Assisië (1182-1260)
Heilige en stichter van de franciscanen, clarissen, en tertiariërs.


Keizer Karelpark - Oost
Haagkers
Plantensoort.
Haagkers, ook wel Kamperfoelie genoemd, komt van het plantengeslacht Lonicera, gelatiniseerd tot Lonicerus uit de Kamperfoeliefamilie.


Keizer Karelpark - Oost
Hortensia
Sierheester.
De hortensia, Hydrangea macrophylla, stamt uit de familie van de Hydrangeaceae, sierheester, waarvan de roze, witte of (kunstmatig) bleekblauwe bloemen verenigd zijn tot een grote bol.


Keizer Karelpark - Oost
Ir. Hendrik Arnold Romp (1897-1945)
Verzetsstrijder.
Romp werkte voor de officiële Nederlandse Inlichtingen Dienst. Hij seinde de door hem verzamelde gegevens door onder andere over de V1 constructie in Penemunde. In 1945 werd Romp gevangen genomen en gefusilleerd.


Keizer Karelpark - Oost
Jan Goldschmeding (1921-1944)
Verzetstrijder tijdens de Tweede Wereld oorlog.
Goldschmeding werkte mee aan Vrij Nederland en Trouw. Hij werd gefusilleerd in Wormerveer in 1944.


Keizer Karelpark - Oost
Johannes Calvijn - Franse naam Jean Cauvin
(10 juli 1509 te Noyon, Picardië – 27 mei 1564 te Genève,)
Frans-Zwitsers reformator (kerkhervormer).


Keizer Karelpark - Oost
Jan (Johannes) Hus (ca. 1370 - 6 juli 1415)
Boheems hoogleraar.
Voorloper van de Hervorming.
In zijn tijd betwistten drie pausen elkaar de bevoegdheid. Er waren grote spanningen tussen de Tsjechische bevolking en de Duitse geestelijkheid, Jan Hus was hiervan de vertolker.


Keizer Karelpark - Oost
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)
Deens wijsgeer en protestants theoloog.


Keizer Karelpark - Oost
Laurierkers
Sierheester.
De latijnse benaming is Prunus laurocerasus en staat voor altijd groene sierheester met bladeren die op laurierbladeren en vruchten die op kersen gelijken.


Keizer Karelpark - Oost
Linde
Boomsoort.
De latijnse naam is Tilia, geslacht van bomen dat behoort tot de familie van Tiliceae.
Zie ook LindenlaanKeizer Karelpark - Oost
Maarten Luther (1483-1546)
Augustijner monnik en Duits kerkhervormer.


Keizer Karelpark - Oost
Frederik Nieuwenhuijsen (1905-1945)
Verzetsstrijder.
Nieuwenhuijsen centraliseerde de ondergrondse pers. Hij was secretaris van de Grote Raad van de Illegaliteit. In 1945 werd hij gevangen genomen en gefusilleerd te Haarlem.


Keizer Karelpark - Oost
Koene Dirk Parmentier (1904-1948)
Piloot in dienst van de KLM.
Parmentier was gezagvoerder van de DC-2 Uiver bij de Londen-Melbourne race in 1934. Hij verongelukte met de Constellation "Nijmegenā€¯. Hij woonde in Amstelveen.


Keizer Karelpark - Oost
Pieter H. Meijnema (--1933)
Stichter van de Annaparochie
In 1923 werd Meijnema benoemd tot kapelaan te Buitenveldert met de opdracht een nieuwe parochie te stichten. In 1924 werd een noodkerkje aan de Amsterdamseweg in gebruik genomen waar de nieuw gestichte parochie werd ondergebracht. Deze parochie werd benoemd als de St. Annaparochie waar Meijnema pastoor van werd. In 1928 was de bouw van de Annakerk aan de Burg. van Sonweg klaar en werd de noodkerk opgeheven. De Annaparochie is in het kerkgebouw nog steeds actief. Pastoor Meijnema overleed in 1933.


Keizer Karelpark - Oost
C. Pieron (1909-1945)
Verzetsstrijder.
Pieron was eigenaar van boekhandel Horo. Zijn huis aan Laanhorn 2 was in de Tweede Wereldoorlog het centrum van het verzet. Hij werd in 1941 door verraad gearresteerd en veroordeeld tot levenslang tuchthuis. In 1945 werd Pieron door de Amerikanen bevrijd, maar stierf aan algehele uitputting.


Keizer Karelpark - Oost

Thomas à Kempis (eigenlijk Thomas van Kempen, of Thomas Hemerken of Haemerken, lett. "hamertje"; *Kempen in Keur-Keulen, ca. 1380 - † Zwolle, 25 juli 1471) was een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus.

Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns, de stichters van de congregatie der Broeders des Gemenen Levens.Keizer Karelpark - Oost
Plantengeslacht.
Prunus, Latijn voor pruimenboom, stamt uit het plantengeslacht van de Rozenfamilie.


Keizer Karelpark - Oost
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
Engels protestants theoloog.


Keizer Karelpark - Oost
Troskers of Vogelkers
Plantensoort uit het geslacht Prunus.
De vogelkers (Prunus padus) is een in bossen en heggen vrij algemeen voorkomende 3-15m hoge heester of boom.


Keizer Karelpark - Oost
Harmen van der Leek (1895-1941)
Verzetsstrijder.
Van der Leek hielp in de Tweede Wereldoorlog met onderdak verschaffing voor Engelse piloten. Hij werd in 1941 te Nieuwer-Amstel gearresteerd en later gefusilleerd. Hij ligt begraven op het erekerkhof te Bloemendaal.


Keizer Karelpark - Oost
Vogelkers of Troskers
Plantensoort uit het geslacht Prunus.
De vogelkers (Prunus padus) is een in bossen en heggen vrij algemeen voorkomende 3-15m hoge heester of boom.


Keizer Karelpark - Oost
Plantensoort
In het Latijns Pyracantha coccinea uit de Rozenfamihe. Het geslacht Pyracantha telt 8 soorten.


Keizer Karelpark - Oost
William Booth (1829-1912)
Oorspronkelijk een methodistisch predikant en later Stichter van het Leger des Heils.


Keizer Karelpark - Oost
Huldrych Zwingli (1484-1531)
Zwitsers kerkhervormer.