Bijgewerkt: 30 juli 2014

Straten in de wijk Keizer Karelpark - West

Keizer Karelpark - West
Herman Petrus Coenraad Wolter Jan Bernhard van Son (1851-1919)
Burgemeester van Amstelveen gedurende de periode van 1891-1916.
In 1880 trouwde hij met Marie Aletta van Dam, die overleed in het kraambed na de bevalling van hun zoontje. Spoedig daarna, in 1882, hertrouwt van Son met Cornelia Zoete (22 jaar). In 1908 verhuisden zij naar een nieuwbouwhuis in de Dorpsstraat van Amstelveen.

Villa Cornelia
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Villa Cornelia in het oude dorp van Amstelveen

Zie rubriek Geschiedenis.


Keizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost

Abraham Nicolaas Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (Jan van der Hoop), werd op 9 maart 1893 te Arnhem geboren als zoon van G. H. Th. a Th. van der Hoop, marineofficier, burgemeester, Tweede Kamerlid en laatstelijk lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, en Jonkvr. S. M. J. van de Poll.

Foto Amstelveen
(Bron Van der Hoop - 2014)

De Fokker VII tijdens een proeflucht in 1924. De Fokker F.VII is een hoogdekker passagiersvliegtuig, gebouwd door de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker en zijn Amerikaanse dochteronderneming Atlantic Aircraft Corporation. De eerste vlucht vond plaats op 11 april 1924. De F.VII is door verschillende vliegtuigbouwers in licentie geproduceerd


Van der Hoop was in 1924 gezagvoerder bij de eerste vlucht van de KLM naar Nederlands-Indië.  Met het nieuw ontworpen toestel de Fokker VII (H-NACC) vertrok Van der Hoop op 1 oktober 1924 met 1e luitenant-vlieger Van Weerden Poelman en mécanicien P. A. van den Broeke van Schiphol.
Er werd 15.373 km afgelegd in 127 uren en 16 minuten, verdeeld over 20 vliegdagen, bij een gemiddelde snelheid van 120,75 km per uur. Het enthousiasme bij de aankomst in Indië was overweldigend.

Foto Amstelveen
(Bron Van der Hoop - 2014)

Vlnr.: Poelman, Van den Broeke, Kengen en Van der Hoop in Senggora, Maleisië op 18 november 1924


Met de Fokker VII zelf maakte het gezelschap nog reizen op Java, waarbij Van der Hoop lezingen hield. De terugreis werd met een schip van de rederij Koninklijke Rotterdamse Lloyd gemaakt.

Zie ook van der HooplaanKeizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost, Bovenkerk-Dorp, Westwijk - west
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Verharde baan op de start/landingstrook van een vliegveld.
Het is bestemd voor het normale starten en landen van vliegtuigen. Genoemd in verband met de relatie Schiphol.


Keizer Karelpark - West
De naam is ontleend aan een verkeersbord in de vorm van een hand.
Het verkeersbord, een hand, wees de richting naar Leiden aan (de zgn. Hand naar Leiden). Het bord stond op de hoek van de Noordammerlaan en de Bovenkerkerweg
Zie ook Handweg straatgezichten en Handweg - BovenkerkKeizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Vanuit Amsterdam gezien was hetgeen ten zuiden van de Dorpskerk lag "boven de kerk". Bovenkerk wordt al in een akte uit de 15e eeuw genoemd.
Zie ook De Witte StadKeizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
A.C. de Vree
Nederlandse luchtvaartpionier, brevetnummer 33 (1925).


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Vliegtuigbouwer
Ook de naam van een vliegtuigfabriek, genoemd naar de stichter Anthony Fokker. Fokker raakte al zeer vroeg in zijn jeugd geïnteresseerd in vliegen. Hij begint rond 1910 met de bouw van zijn eerste echte vliegtuig. Dit vliegtuig werd de "Fokker Spin" gedoopt. Hiermee werd Fokker beroemd toen hij op 31 augustus 1911 ter demonstratie rondjes rond de Grote Kerk van Haarlem vloog.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
B. Grasé
Nederlands pionier op luchtvaartgebied.
(Volgens Gemeentelijke Voorlichting Amstelveen (GVA)).


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Icarus (Lat.) of Ikaros (Grieks), Ikaar (Oud Nederlands)
In de Griekse mythologie de zoon van Daedalus.
Omdat hij door koning Minos gevangen worden gehouden op Kreta bedenkt Daedalus een manier om te ontsnappen: hij bouwt vleugels van een houten raamwerk, veren en was. Omdat de was niet mag smelten, waarschuwt Daedalus Icarus om niet te dicht bij de zon te vliegen. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos; hij vliegt te hoog zodat de was alsnog smelt en hij neerstort in de Egeïsche Zee.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Kastanje
Boomsoort.
Het woord kastanje is afgeleid van het Latijn castanea en Grieks kastanon. Het is een naam voor houtsoorten geleverd door het geslacht Castanea.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Karel V - 24 februari 1500 te Gent – 21 september 1558 te San Yuste
Voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg. Hij was sinds 1506 vorst van de meeste Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de Nederlanden algemeen bekend als Keizer Karel.
Zie ook Keizer KarelwegKeizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Hendrik Klunder (1893-1925)
KLM piloot
Klunder had op 26 april 1922 zijn vliegbrevet gehaald en was bijna 2,5 jaar in dienst van de KLM.

Hij was geboren in Rotterdam op 16 maart 1893, gehuwd met A.L. Gaarland en woonachtig in Zandvoort. Op 25 juni 1925 verongelukte hij op 32-jarige leeftijd met de Fokker F.III, H-NABI, in de buurt van Landrécies (Frankrijk). Er kwamen nog drie andere passagiers om het leven. Het vliegtuig dat op weg was naar Parijs, kwam in een storm terecht. De staartklep heeft de rechterkant van het vliegtuig geraakt en dit heeft de crash veroorzaakt.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Lijsterbes
Boomsoort.
De Lijsterbes, met de latijnse naam Sorbus aucuparia, is in Nederland een algemene boom die veel is aangeplant in tuinen en plantsoenen en wordt ongeveer 12m hoog.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Meelbes
Boomsoort.
De meelbes is afkomstig van het geslacht Sorbus. De Sorbus is eigenlijk van de familie van de lijsterbes. Echter verschillende bomen van het geslacht Sorbus worden niet lijsterbes maar Meelbes (Sorbus aria) en Elsbes (Sorbus torminalis) genoemd.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Meidoorn
Plantengeslacht.
In het Latijn Crataegus en Grieks krataigos en komt uit de Rozenfamilie. De meidoorn komt voor in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond.
De circa 280 soorten zijn heesters of bomen met doorns, de meeste soorten hebben ingesneden bladen. De bloemen staan in rijke bloeiwijzen. Het onderstandige of halfonderstandige vruchtbeginsel groeit uit tot een wat melige steenvrucht.


Keizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Vroeger geheten Kerklaan of Het Grote Loopveld
De laan bestond al in de 14e eeuw en is een oude verbindingsweg tussen Amstelveen en Ouderkerk
Zie ook OuderkerkerlaanKeizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Professor Hugo Junkers (1859-1935)
Duits vliegtuigbouwer.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Alfred Emile Rambaldo
16 november 1879 te Rembang (Java)- 5 augustus 1911 op Ngeboer, nabij Blora (Java)
Marineofficier en luchtvaartpionier.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Piet Soer (1903-1935)
KLM piloot.
Soer woonde in Amstelveen. Hij was de eerste piloot van de bemanning "De Pelikaan", die in 1933 de vlucht Amsterdam-Batavia maakte. De Pelikaan is een Fokker F.-XVIII uit 1932.
Hij kreeg in 1934 de gouden medaille van de gemeente Amstelveen uitgereikt door burgemeester Haspels. Soer verongelukte met "De Leeuwerik" op weg naar Praag.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
P. van den Broeke
Lid van de bemanning van de 1ste Indië vlucht in 1924 van Amsterdam naar Batavia,boordwerktuigkundige.


Keizer Karelpark - West, Middenhoven
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg, Noord-oostelijke deel
Sterrenbeeld
In het Latijn Auriga - afgekort als Aur. Het is een groot sterrenbeeld in de Melkweg ten noordoosten van Stier tussen Tweelingen en Draak.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Hendrik Veenendaal (1899-1948)
Technisch directeur van de KLM, beroemd aviateur.
Het KLM toestel Nijmegen was op weg van Amsterdam naar New York. De gezagvoerder van het Lockheed Constellation was de beroemde K.D. Parmentier die in 1934 met de Uiver de handicapklasse van de Melbourne race had gewonnen. Bij een tussenlanding in Prestwick, Schotland, probeerde het vliegtuig eerst te landen op baan 32. Door sterke zijwinden besloot de gezagvoerder te landen op baan 36. Bij het cirkelen kwam het vliegtuig in een zware mistbank terecht en raakte een hoogspanningsleiding. Het toestel crashte 5 mijl van het vliegveld en de 30 passagiers en de 10 bemanningsleden kwamen om. Onder de slachtoffers was Veenendaal.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Plantengeslacht
Wilg (Salix) is een plantengeslacht van bomen en struiken uit de Wilgenfamilie, die naast de wilgen de populieren bevat.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Acacia is een genus in de Mimosoideae, een onderfamilie in de Leguminosae, orde Fabales. Alle soorten zijn houtig leden van de vlinderbloemenfamilie . Met "acacia" als soort wordt meestal (Robinia pseudoacacia) bedoeld, die tot een ander geslacht behoort.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Barnsteen is een fossiele hars van prehistorische naaldbomen, Pinus succinifera. Deze hars is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en daarna versteend. Barnsteen stamt dus uit het Paleozoïcum tot aan het Quartair. De kleur is warmgeel tot donkerrood en de mooiste barnsteen is doorzichtig.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Het geslacht Appel (Malus) bevat bomen die de algemeen bekende vruchten dragen, vooral op het noordelijk halfrond. Ook zijn er sierappels, die kleine appeltjes geven. De appel groeit in de gematigde streken.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Louis Blériot (1872-1936)
Franse luchtvaartpionier.
Blériot was de eerste mens die per vliegtuig het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland overstak op 25 juli 1909.


Keizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Dr Albert Plesman(1889-1953)
Grondlegger en president-directeur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Loofboom.
De es, Fraxinus excelsior, behoort tot het geslacht Fraxinus uit de familie van de Oleacae. Deze familie omvat circa 65 soorten en is in Nederland en België inheems.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Henri Farman (1874-1958)
Franse luchtvaartpionier.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Fluweelboom
Struik.
Het latijnse woord is Rhus Typhina. Het is een schilderachtige, altijd meerstammige en grillige struik tot kleine boom met eigenaardige dikke, zacht-harige twijgen.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Haagbeuk
Plantensoort.
In het Latijn Carpinus betulus afkomstig uit de Berkenfamilie.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Hazelaar
Plantensoort.
In het Latijn Corylus avellana uit de Berkenfamilie.


Keizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Huese (1891-1943)
Verzetstrijder, officier in het Nederlandse leger.
Huese was lid van een spionagegroep die hulp bood aan Engelandvaarders en RAF piloten. In 1941 werd hij gearresteerd door de Duitsers en veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf. Huese overleed in een concentratiekamp te Reinbach.
Zie ook HuesepleinKeizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Charles Augustus Lindbergh (1902-1974)
Amerikaans luchtvaartpionier.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Linden
Boomsoort.
De latijnse naam is Tilia, geslacht van bomen dat behoort tot de familie van Tiliceae.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Magnolia
Plantengeslacht.
De Magnolia behoort tot de familie van de Magnoliaceae met circa 70-80 soorten heesters en bomen in de gematigde en tropische klimaten van Amerika en Azië.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Malus
Plantengeslacht.
De malus behoort tot de familie van de Rosaceae, met ongeveer 30 soorten.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Noot
Verzamelnaam voor boomvruchten, zoals de walnoot, beukennoot en hazelnoot.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Olm
Boom.
Olm ook wel Iep genoemd, komt van Ulmus, geslacht uit de Ulmaceae. Het omvat verscheidene soorten en variëteiten, die in gematigde streken van het noordelijk halfrond voorkomen
Zie ook OlmenlaanKeizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Bomennaam
Populier van het plantengeslacht Populus uit de Wilgenfamilie.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Pluimes - Plantengeslacht
De es stamt van het plantengeslacht Fraxinus (= Latijns) uit de Olijffamilie. Er zijn rond de 65 soorten die voorkomen op het noordelijk halfrond.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Bomennaam
Populier van het plantengeslacht Populus uit de Wilgenfamilie. Er zijn ongeveer 40 soorten, die voornamelijk voorkomen in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Boom- of heestersoort Prunus domestica
De pruim behoort tot het geslacht Prunus van de Rozenfamilie (Roseacea) en is geteeld om de eetbare vruchten (pruimen). De bloemen van de pruim staan in paren. De kroonbladen zijn groenig wit en de vruchten vertonen verschillende kleuren: rood, blauw, geel. Het geslacht Prunus kent een sterke variatie vruchtvormen.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Zie Pruimenlaan.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Esdoorn of ahorn
Naam voor zowel het plantengeslacht Acer uit de Esdoornfamilie als voor het hout van Acer-soorten.


Keizer Karelpark - West, Keizer Karelpark - Oost, Groenelaan
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg, Noord-westelijk kwadrant
Laan langs sportvelden
Sport komt uit het Engels disport en uit het oud Franse desporter = zich verpozen.
Tot ongeveer 1980 heette deze laan Janselaan


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Clément van Maasdijk (1885-1910)
Vliegenier, luchtvaartpionier.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg

Van Weerden Poelman (1890- 1945)
Vliegenier en luchtvaartpionier bij de in 1913 opgerichte Luchtvaartafdeling (LVA) van de Koninklijke Landmacht.

 Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Stadsdeel in het zuidwesten van Londen
Het is vooral beroemd door het jaarlijkse tennis evenement (All England Lawn Tennis Championships), dat er sedert 1877 plaatsvindt en als 's werelds belangrijkste tennistoernooi geldt. Aan het Wimbledonpark in Amstelveen liggen tennisvelden, vandaar de naam.


Keizer Karelpark - West
Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Henri (Henricus Joannes Evert Willem Carel) Wijnmalen (1889-1964)
Nederlands luchtvaartpionier.


Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin
(8 juli 1838 – 8 maart 1917)
Duits uitvinder.
Hij patenteerde in 1895 de naar hem genoemde Zeppelin, een sigaarvormig vliegend tuig.