Bijgewerkt: 29 augustus 2014

Straten in de wijk Elsrijk - West

Elsrijk - West, Elsrijk - Oost, Karselaan / Patrimonium, Amsterdamse Bos, Buurt Over Ouderkerk, Bankras
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Herman Petrus Coenraad Wolter Jan Bernhard van Son (1851-1919)
Burgemeester van Amstelveen gedurende de periode van 1891-1916.
Zie rubriek Geschiedenis.


Elsrijk - West, Oude Dorp
Kazernepad, alias Zwarte Pad
De naam 'kazerne' wijst op de naast het pad liggende voormalige marechaussee kazerne, die nu het jongerencentrum 'De Bajes' is. In de volksmond gebruikt men de naam Zwarte Pad voor dit fietspad. Dit is verwarrend, omdat de naam Zwarte Pad al officieel in gebruik is voor het pad in Bovenkerk, tussen de Legmeerdijk en de Kleine Noorddijk, nabij de St. Urbanuskerk. De naam Zwarte Pad voor dit in Bovenkerk gelegen pad, komt al voor op een kaart uit 1954.
Op een kaart uit 1938 staat de naam Kazernepad vermeld als naam voor het gedeelte van het Oude Dorp tussen de Rijksweg A9 en de Stationsstraat.
Zie ook KazernepadElsrijk - West, Elsrijk - Oost
Mr Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876)
Staatsman en historicus.
Groen van Prinsterer studeerde rechten en letteren te Leiden en promoveerde in 1823 aan beide faculteiten. Hij vestigde zich als advocaat te Den Haag, werd in 1827 referendaris en in 1829 secretaris aan het kabinet van de koning.
Zie ook Groen van PrinstererlaanElsrijk - West, Elsrijk - Oost, Keizer Karelpark - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West, Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West, Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Karel V - 24 februari 1500 te Gent – 21 september 1558 te San Yuste
Voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg. Hij was sinds 1506 vorst van de meeste Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de Nederlanden algemeen bekend als Keizer Karel.
Zie ook Keizer KarelwegElsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Een farmaceutisch extract uit de plantensoort wolfskers
De Latijnse benaming is Atropa belladonna. Het bevat verschillende giftige, als geneesmiddel gebruikte alkaloïden. Alle delen van de plant zijn giftig. Het grootste gevaar vormen de op kersen lijkende bessen.
(Volgens insiders was er in Amstelveen rond de jaren zestig een schoonheidsalon met deze naam, waarvoor de toen regerende burgemeester een hint had gegeven aan de commissie voor straatnamen, Bella Donna als straatnaam te gebruiken.)


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Bergenvaarders
Vaarders op de stad Bergen (Noorwegen)
Zij gingen op de vaart voor het vangen van stokvis. Het gildehuis of Bergenvaarderskamer werd later het raadhuis van Amstelveen. In 1889 werd het gesloopt, maar op dezelfde plaats aan de Amstel werd later een nieuw raadhuis gebouwd.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Gerard Bors van Waveren
Bors van Waveren was heer van Leusden in 1673, schepen van Amsterdam en in 1685 dijkgraaf van Nieuwer-Amstel.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Charlotte van Montpensier
Dochter van Louis graaf van Montpensier, echtgenote van Wolfert van Borsselen die de ambachtsheerlijkheid van 1474-1487 bezat.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Claude Louis de Surmont
Heer van Vlooswijk in de Heemraad van Nieuwer-Amstel 1696.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West, Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West, Zuid-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Graaf Aelbrecht
Hertog van Beieren en graaf van Henegouwen.
Aelbrecht was gehuwd met Margriete van Cleve. Hij gaf op 5 augustus 1399 voor een bedrag van 3100 "scholden" de ambachtsheerlijkheid Amstelveen in leen aan Koen Oosterwijk.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Jan Benningh
Burgemeester van Amsterdam.
Benningh stichtte in 1492 de buitenplaats Kostverloren aan de Amstel en heeft veel gedaan voor de waterschapzaken in Amstelland.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Johannes Hudde (1628-1704)
Wiskundige en Burgemeester.
Hudde werd in 1672 burgemeester van Amsterdam. Hij steunde de politiek van Willem III en hielp bij het voorbereiden van de tocht van de prins naar Engeland in 1688.
Hij is de grondlegger van de levensverzekering en was deskundige op het gebied van waterstaat. Hudde is jarenlang ambachtsheer van Nieuwer-Amstel geweest.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Toegangsweg tot een voormalige kleuterschool, waar thans het Amstelveen Poppentheater is gevestigd aan de Wolfert van Borsselenweg.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Joachim Rendorp (1728-1792)
Regent en Burgemeester van Amsterdam.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Jhr Mr Jan Six (1618-1700)
Heer van Hillegom en Vromade, magistraat en dichter, dijkgraaf van Nieuwer-Amstel, maar ook in 1691 burgemeester van Amsterdam.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Rijnier Pauw (1591-1676)
Ridder, heer ter Horst en van Rijnenburch, President van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, baljuw van Amstelland. Burgemeester van Amsterdam.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Philips Anthonij van der Ghiessen
Zeepzieder en koopman.
Philips Anthonij van der Ghiessen woonde in Amsterdam en was grootgrondbezitter, eigenaar van de hofstede Zorgvliet (1676), gelegen op de plaats waar nu de begraafplaats Zorgvlied ligt. Tevens was hij eigenaar van de boerderij Weltevreden (1721) en van de buitenplaats Jonica (1692)
Zie ook van der GhiessenstraatElsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dirk van der Hooch
Van der Hooch was schout van 1681-1719 en woonde in de woning van het rechtshuis. De inkomsten van de schout bestonden uit civiele boeten beneden de 10 ponden.


Elsrijk - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Graaf van Granpé.
Van 1474-1487 bezitter van de ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel. Hij was een zoon van Hendrik van Borsselen en huwde Charlotte, gravin van Montpensier
Zie ook Wolfert van BorsselenwegElsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel met "plaisiertuyn".

De Buitenplaats Amstelhoven bestaat niet meer. In het boek 'Amstelveen - Acht eeuwen geschiedenis' staat geschreven: Evenmin bestaat meer het noordelijk van 'Amstelvliet' gelegen buiten 'Amstelhoven', dat in enige lotsverbondenheid met 'Amstelvliet' zijn loopbaan begon, zoals wij bij de. bespreking van dit buiten gezien hebben. In 1732 wordt het drietal aldus omschreven:

1° 'huisinge en getimmertens staande op de hofstede van Gerrit  Nieuwenhuijsen, huurwaarde: ƒ 50,- per jaar('Amstelvliet');'  20 'een huijsie, dat jaarlijks verhuurd wordt voor ƒ 25, . Eigenaar: Gerrit Nieuwenhuijsen ('Amstelhoven');' 30 'een tuin van Gerrit Nieuwenhuijsen, sijnde hierbij nog 12 morgen lants ('Amstelland') en de boerenbruiker 'Amstelhoven'.

Wij zagen deze drie op 10 mei 1784 in het bezit komen van Carel van Henghel. Zijn enige dochter, Judith Hermana Elisabeth van Hengel, gesproten uit zijn huwelijk met Margaretha van Resant, trouwde met Cornelis van Sorgen. Op 23 mei 1807 verkochten zij de buitenplaats genaamd 'Amstelhoven' met zijn herenhuis en verder de boerenbruiker genaamd 'Amstelhoven' met huizing, stalling en 12 morgen land en nog de tuin met heerenhuizing en koepel genaamd ''Amstelland, gelegen achter de gemelde boerenbruiker, voor ƒ 5.300,- aan Pieter Christoffel Schröder. Toen diens vrouw, Geertruij Kuijper, overleed werd op 9 september 1810 de helft van het hele complex op haar man overgeboekt. Hij hertrouwde met Engelina Pieters, die bij de scheiding van de boedel van wijlen haar man op 19 augustus 1822 'de buitenplaats met deszelfs heerenhuizing, koepel en tuin' ontvangt.

Engelina hertrouwt weer met Hendrik Florijn. Dit echtpaar verkoopt 'de buitenplaats, genaamd Amstelhoven, met deszelfs herenhuizing' voor ƒ 1.550 aan de heer Johann Wilhelm Statius Muller, predikant bij de Luthersche Gemeente te Amsterdam (7 maart 1828). Misschien betrof het hier een verkapte schenking, want Ds. Statius Muller doet de buitenplaats op 16 augustus 1830 alweer van de hand voor ƒ 3.000,-.Elsrijk - West, Elsrijk - Oost
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Schip dat op 6 januari 1688 van Texel vertrok en arriveerde in Kaap de Goede Hoop op 12 mei 1688.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Claes Persijn
Heer van Amstelland.
Het huis van Persijn volgde in de 13e eeuw het huis Van Amstel op. Van het Persijnwapen is het wapen van Amstelveen afgeleid. Nicolas Persijn, bisschoppelik leenman van Amstelland, was evenals Gijsbrecht van Amstel één van de verdachten bij de moord op Graaf Floris V. in 1296.
Zie rubriek Wapen.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West, Zuid-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Frederik Ruysch (1638-1731)
Hoogleraar anatomie en botanie aan het Athenaeum Illustre.
De Ruysch maakte op deskundige wijze anatomische preparaten en beschikte over een geheim mengsel om (lichaams)vaten op te spuiten.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Simon Maarten Dirkszoon van de Ruwiel.
Ambachtsheer Van Nieuwer-Amstel van 1561-1574.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap.
Een dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Floris van Alkemade (….-± 1450)
Baljuw en rentmeester van Amstelland/Waterland en de Zeevang (1398-1400) en heer van de ambachtsheerlijkheid Berkenrode.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel
Meerhuysen was gelegen op de plek waar de Amstelkade op de Amsteldijk uitkomt. De buitenplaats werd gesloopt in 1915. Aan de Amstel zijn nog meer buitenplaatsen geweest met de naam Meerhuysen.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Willem Bardes (1528-1601)
Bardes, ook wel geschreven Baerdesen of Bardesius.
Burgemeester van Amsterdam.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Reijnst
Ambachtsheer van Amstelland van 1667-1672.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel uit de 16e eeuw.
De plaats is genoemd naar de plek waar vroeger de Mijl- of Banpaal stond, welke de grens met Amsterdam aangaf. In 1609 werd deze mijlpaal meer naar het zuiden verplaatst. Deze staat er nog steeds.
Zie ook rubriek Foto's - Geschiedenis - divers.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Rodenburgh
Baljuw en dijkgraaf van Amstelland.


Elsrijk - West, Elsrijk - Oost
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Een hofstede aan de Amstel
De hofstede werd genoemd naar de eigenaar, de vlootvoogd Cornelis Tromp. Trompenburg was gelegen bij de huidige Trompenburgstraat in Amsterdam, maar is gesloopt in 1828.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Wolfert van der Veere
Ambachtsheer van Amstelveen in 1503.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Gijsbrecht van Ijsselstein
Van Ijsselstein was van 1358 tot 1361 baljuw van Amstelland en Waterland.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Buitenplaats aan de Amstel uit de 16de eeuw
In 1580 was de buitenplaats eigendom van Mr W. Bardes, burgemeester van Amsterdam.
In 1650 vestigde Graaf Frederik Hendrik er zijn hoofdkwartier toen hij in opdracht van Prins Willem II Amsterdam een lesje moest leren voor te eigenmachtig optreden. In 1804 werd er een koffiehuis in gevestigd en in 1845 werd het gesloopt.


Elsrijk - West
Noord-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Een buiten aan de Amstel
Het buiten werd gesticht in de 17e eeuw door mr Pieter Blauw, secretaris van Amsterdam.
In 1777 werd het buiten gesloopt.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der Linden (1846-1935)
Minister.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman
(29 mei 1837 te Groningen - 11 juni 1924 te Den Haag). Hij was de belangrijkste voorman van de "christelijk-historischen" begin twintigste eeuw.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dr Dirk Bos (1862-1916).
Politicus.
Bos was leraar wiskunde te Winschoten en promoveerde in 1888 te Groningen. Hij werd in 1890 een van de oprichters van de Nederlandse Hypotheekbank en in 1901 lid van de 2de Kamer voor de Vrijzinnige Democratische Bond.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dr Johannes Theodoor de Visser (1857-1932)
Theoloog en minister.
De Visser was medeoprichter van de Christelijk Nationale Werkmansbond (1894) en van de Vereniging van Christelijk volksonderwijs. Tevens was hij lid van de 2de Kamer.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dr Abraham Kuyper (1837-1920)
Theoloog, staatsman en journalist.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917)
Liberaal politicus.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (1822-1893)
Staatsman.
Keuchenius was raadsheer van het hooggerechtshof te Batavia en van 1857 tot 1859 secretaris-generaal van Koloniën.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mgr Willem Hubert Nolens (1860-1931)
Politicus.
Nolens werd in 1887 tot priester gewijd en was van 1888-1894 leraar arbeidswetgeving aan het seminarie te Rolduc. Vanaf 1896 zat hij in de Tweede Kamer en na Schaepmans dood in 1903 werd hij leider van de rooms-katholieke fractie.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Floris Adriaan van Hall (1791-1866)
Staatsman.
Van Hall studeerde rechten te Amsterdam en Leiden en vestigde zich als advocaat te Amsterdam. Hij was enige tijd redacteur van het blad De Noordstar. In1842 werd hij tot minister van Justitie benoemd.
In 1844, na een jaar ad interim, kreeg hij de portefeuille van Financiën toegewezen, maar moest afstand doen van de portefeuille van Justitie. Zijn streven was er in de eerste plaats op gericht de financiële en economische situatie van het land te verbeteren.
Zie ook Mr F.A. van HallwegElsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Mr Samuel van Houten (1837-1930)
Staatsman.
Van Houten studeerde rechten te Groningen (1854-1859), was daar advocaat (1859-1869), leraar in de staathuishoudkunde (1861-1864), lid van de gemeenteraad (1864-1869) en wethouder (1867-1869). Van 1869 tot 1894 was hij lid van de Tweede Kamer.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Pieter Jelles Troelstra (20 april 1860 - 12 mei 1930)
Bekend geworden als de socialistische leider.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1873-1936)
De oorspronkelijke naam tot 1895 was Ruijs van Beerenbroek.
Jonkheer en Staatsman.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872)
Staatsman.


Elsrijk - West
Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West
Dr. Florentinus Marinus Wibaut
(23 juni 1859 te Vlissingen - 29 april 1936 te Amsterdam)
Nederlands politicus voor de SDAP.


Elsrijk - West
Zuid-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Frans Hals (ca. 1583-1666)
Nederlands schilder van portretten.
Frans Hals werkte voornamelijk in Haarlem, waar ook het Frans Hals Museum is gevestigd. Hij geldt als een van de belangrijkste schilders van de Gouden Eeuw.


Elsrijk - West
Zuid-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Jan Lievens (1607-1674)
Nederlands schilder en tijdgenoot van Rembrandt.


Elsrijk - West
Zuid-oostelijk kwadrant - Elsrijk - West
Michiel Janszoon van Miereveld, (eigenlijk Mierevelt) (1567-1641)
Schilder.


Elsrijk - West
Gerard Backer
Lid van de Heemraad van Nieuwer-Amstel (1679).